Czy Jesteście za zdelegitymizowaniem rządu, prezydenta, sejmu i senatu RP i pokojowym odsunięciem ich od władzy!

Adresat/Adresaci petycji: Obywatele RP

 

Czy Jesteście za zdelegitymizowaniem rządu, prezydenta, sejmu i senatu RP i pokojowym odsunięciem ich od władzy!

01.000
  501
 
501 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 1.000 podpisów.

Czy Jesteście za zdelegitymizowaniem rządu, prezydenta, sejmu i senatu RP i pokojowym odsunięciem ich od władzy!

Delegitymizacja władzy – utrata aprobaty społecznej (legitymizacji) przez władzę. Polega na różnie motywowanym, fragmentarycznym lub całkowitym, krótkookresowym lub trwałym wycofaniu akceptacji różnych kręgów społeczeństwa dla systemu politycznego i podmiotów władzy; jest to spadek zdolności systemu do zaspokajania potrzeb społecznych; źródłem delegitymizacji jest niezadowolenie wynikające z tego, że system polityczny traci swoją sprawność zaspokajania żądań kierowanych pod jego adresem.

delegitymizacja całościowa - taka, która prowadzi do pełnej zmiany systemu społecznego w wymiarze politycznym i gospodarczym, strukturalnym i proceduralnym, najczęściej ma przebieg rewolucyjny;

Nie wierzymy w żadne przyszłe wybory, ta władza nie posiada poparcia Polskiego Społeczeństwa, co dobitnie pokazały wybory do europarlamentu. 76 % uprawnionych do głosowania, na znak protestu, nie wzięło w nich udziału (szczegóły w linku)

http://racjapolskiejlewicy.pl/farsa-wyborcza-oto-jak-wygladaja-prawdziwe...

Mniejszość zdecydowała za większość, na taką sytuację nie wyrażamy zgody !

JUŻ NAJWYŻSZY CZAS NA ZMIANĘ OBECNEGO SYSTEMU UCISKU. NASTĘPNEJ TAKIEJ SZANSY MOŻEMY JUŻ NIE MIEĆ !

NALEŻY ROZLICZYĆ WSZYSTKICH OBECNYCH I BYŁYCH POLITYKÓW Z PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRE RZĄDZIŁY I RZĄDZĄ POLSKĄ OD 25 LAT ! KAŻDEMU Z OSOBNA NALEŻY WYSTAWIĆ RACHUNEK ZA TO CO ZROBIŁ DODLA POLSKI !

POLSCE NALEŻY PRZYWRÓCIĆ SUWERENNOŚĆ ! PAMIĘTAJMY ! WŁADZA ZWIERZCHNIA NALEŻY DO NARODU. ZGODNIE Z ART. 4 KONSTYTUCJI RP - NARÓD SPRAWUJE WŁADZĘ PRZEZ PRZEDSTAWICIELI LUB BEZPOŚREDNIO !

NAJWYŻSZA PORA WPROWADZIĆ TEN ZAPIS W ŻYCIE I ZACZĄĆ SPRAWOWAĆ WŁADZĘ BEZPOŚREDNIO PONIEWAŻ OBECNI PRZEDSTAWICIELE SIĘ NIE SPRAWDZILI ! OBECNA WŁADZA JUŻ DAWNO ZAPOMNIAŁA, ŻE MA BYĆ SŁUŻBĄ DLA NARODU POLSKIEGO I POWINNA POŚWIĘCAĆ SIĘ DLA DOBRA KRAJU I NAS OBYWATELI ! POWIEDZMY W KOŃCU GŁOŚNO STOP !!!

WIERZĘ W POLAKÓW, WIDZĘ ODRADZAJĄCY SIĘ PATRIOTYZM WŚRÓD MŁODYCH, WIERZĘ W UCZCIWOŚCI NARODU POLSKIEGO I UMIŁOWANIA POLAKÓW DO WŁASNEJ OJCZYZNY.

WSZYSCY DOBRZE WIEMY, ŻE 25-LETNIE NIE-POLSKIE RZĄDY DOPROWADZIŁY NASZĄ OJCZYZNĘ DO BANKRUCTWA, WYPRZEDAJĄC POLSKIE MIENIE ZA BEZCEN, NISZCZĄC PRZEMYSŁ, SPRZEDAJĄC POLSKIE BANKI. DŁUG PUBLICZNY OSIĄGNĄŁ KRYTYCZNĄ WARTOŚĆ 3/5 PKB KRAJU, WYKRACZAJĄC TYM SAMYM POZA OSTATNI, NAJWYŻSZY PRÓG OSTROŻNOŚCIOWY OKREŚLONY PRZEZ KONSTYTUCJĘ RP.

W OBLICZU TAK DUŻEGO ZAGROŻENIA MUSIMY SIĘ ZJEDNOCZYĆ I ZACZĄĆ DZIAŁAĆ RAZEM, MUSIMY SZUKAĆ PODOBIEŃSTW I WSPIERAĆ SIĘ W DZIAŁANIACH, INACZEJ NADAL BĘDZIE POSTĘPOWAŁO ZAWŁASZCZANIE RESZTEK NASZEGO WSPÓLNEGO MAJĄTKU.

NIE WIERZYMY W UCZCIWOŚĆ PRZEPROWADZANYCH W POLSCE WYBORÓW ! NIE BYŁY ONE NIGDY ANI RÓWNE, ANI SPRAWIEDLIWE, A OSTATNIE „CUDA NAD URNĄ” POKAZAŁY DOBITNIE, ŻE UKŁAD POSTMAGDALENKOWY NIE COFNIE SIĘ NAWET PRZED NAJBEZCZELNIEJSZYM OSZUSTWEM, ABY ZACHOWAĆ SWĄ UPRZYWILEJOWANĄ POZYCJĘ.

WOBEC POWYŻSZEGO NIE WIERZYMY, ŻE NAJBLIŻSZE WYBORY BĘDĄ UCZCIWE ! ANI PREZYDENCKIE, ANI PARLAMENTARNE. NIE WIERZYMY W OBECNĄ DEMOKRACJĘ, BO JEJ W POLSCE NIE MA !

TO MY POLACY NA TEN STAN RZECZY DALIŚMY PRZYZWOLENIE, NIE REAGUJĄC I NIE PODNOSZĄC GŁOSU SPRZECIWU ! CZAS POWSTAĆ I KRZYKNĄĆ - DOŚĆ TEGO ! PORA ODZYSKAĆ WŁADZĘ I ODDAĆ JĄ W RĘCE SUWERENA – NARODU POLSKIEGO !

MOŻEMY SPRAWOWAĆ WŁADZĘ BEZPOŚREDNIO BEZ RZADU, BEZ WŁADCÓW, NIE JESTEŚMY BARANAMI, NIE DAMY SIĘ WIĘCEJ GOLIĆ ! PORA PRZYWRÓCIĆ POLSCE NIEZALEŻNOŚĆ ORAZ SIŁĘ.

WSZYSCY JESTEŚMY POLAKAMI, WSZYSCY JEDZIEMY NA TYM SAMYM WÓZKU. MOŻEMY MIEĆ RÓŻNE POGLĄDY I PRZEKONANIA, JEDNAK ZAWSZE ŁĄCZY NAS JEDNO - TROSKA O NASZĄ OJCZYZNĘ!

Gdy uda się uzbierać 100.000 głosów, wystosujemy do władzy wniosek o rozwiązanie rządu, sejmu, senatu i podanie się wszystkich do dymisji łącznie z prezydentem oraz oddanie władzy w ręce Narodu Polskiego zgodnie z art. 4 konstytucji RP.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW : http://zjednoczeni.net/mmmpoland/plan/

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your email
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką prywatności i Warunkami korzystania.Podpisując, akceptujesz Warunki korzystania CitizenGO i Politykę prypltności i zgadzasz się na otrzymywanie od czasu do czasu e-maili o naszych kampaniach. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Adresat/Adresaci petycji: Obywatele RP

TAK, jestem są za zdelegitymizowaniem rządu, prezydenta, sejmu i senatu RP i pokojowym odsunięciem ich od władzy!

[Imię i nazwisko]

Czy Jesteście za zdelegitymizowaniem rządu, prezydenta, sejmu i senatu RP i pokojowym odsunięciem ich od władzy!

Podpisz tę petycję teraz!

01.000
  501
 
501 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 1.000 podpisów.