Dekomunizacja Powązek Wojskowych w Warszawie

Adresat/Adresaci petycji: Najwyższe władze Rzeczpospolitej Polskiej

 

Dekomunizacja Powązek Wojskowych w Warszawie

05.000
  3.417
 
3.417 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 5.000 podpisów.

Dekomunizacja Powązek Wojskowych w Warszawie

Do najwyższych władz Rzeczpospolitej Polskiej My, niżej podpisani, apelujemy do najwyższych władz Rzeczpospolitej Polskiej o prawo i sprawiedliwość. Cmentarz Powązki Wojskowe w Warszawie to wyjątkowa polska nekropolia. Taki charakter miała w wolnej, niepodległej II Rzeczpospolitej, bo po 1945 r. została – jak cała Polska – zawłaszczona przez komunistów. Ten stan trwa do dziś. Nielegalna, bo narzucona nam przez sowietów siłą, nigdy nie wybrana przez Polaków komunistyczna władza przejęła przede wszystkim Aleję Zasłużonych, gdzie nadal spoczywają ludzie Moskwy, jak współautor antysemickiej nagonki w 1968 r. i masakry robotników na Wybrzeżu w 1970 r. Władysław Gomułka; wiceszef bezpieki, twórca i pierwszy komendant Milicji Obywatelskiej Franciszek Jóźwiak; czy tzw. prezydent, a naprawdę naczelny zbrodniarz Bolesław Bierut – główny morderca Żołnierzy Wyklętych, który podpisał na nich tysiące wyroków śmierci. Na polskiej nekropolii spoczywają także np. szefowie antypolskiej, komunistycznej bezpieki: Stanisław Radkiewicz, Roman Romkowski, Mieczysław Mietkowski, Jan Ptasiński, Konrad Świetlik, Jakub Berman, Julia Brystiger. Funkcjonariusze przymusu bezpośredniego: Anatol Fejgin, Stanisław Łyszkowski, czy Marian Stróżyński. Krwawi sędziowie: Józef Badecki, Marian Frenkiel, Władysław Garnowski, Leo Hochberg, Teofil Karczmarz, czy Bronisław Ochnio. Krwawi prokuratorzy: Stanisław Zarako-Zarakowski, Henryk Holder, czy Henryk Ligięza. Wśród wymienionych są oprawcy polskich bohaterów narodowych: gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, kpt./gen. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”, rtm Witolda Pileckiego, cichociemnego mjr Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, przywódców IV Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN: ppłk Łukasza Cieplińskiego, mjr Adama Lazarowicza, Kazimierza Pużaka, ks. Rudolfa Marszałka, czy ks. Zygmunta Kaczyńskiego. Większość z nich została zrzucona do bezimiennych dołów śmierci na „Łączce”, gdzie, przykryci grubą warstwą nawiezionej ziemi, spoczywali przez długie lata PRL. W ostatnich latach polski cmentarz „wzbogacili” kolejni komuniści. W 2013 r. obok kwatery „Ł” spoczął w PRL-owski szef MON Florian Siwicki, jeden z architektów inwazji na Czechosłowację i stanu wojennego. Rok później znany powszechnie Wojciech Jaruzelski. Chwilę wcześniej Jan Czapla i Włodzimierz Sawczuk, szefowie Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego, i wśród wielu innych komunistycznych dygnitarzy – reprezentantów interesów Moskwy: Eugeniusz Molczyk, zastępca naczelnego dowódcy wojsk Układu Warszawskiego, w razie sowieckiej interwencji szykowany przez Moskwę na dowódcę WP, który chciał zlikwidować „Solidarność” siłą. Z kolei Czapla był wcześniej zastępcą dowódcy ds. politycznych Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który pacyfikował „bandytów”, czyli niepodległościowe podziemie. Obok Tadeusz Pietrzak - w grudniu 1970 r. współdecydował o strzelaniu do polskich robotników, a zbrodniczą karierę rozpoczynał od wymordowania żołnierzy kpt. Henryka Flamego, „Bartka”. W kolumbarium „kat Trójmiasta” Stanisław Kociołek, oraz poprzednik Jerzego Urbana – Artur Starewicz, szef komunistycznej propagandy w latach 1948-1954. Groby komunistycznych oprawców sąsiadują z mogiłami powstańców styczniowych, wielkopolskich, żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., września 1939 r., Armii Krajowej i Powstańców Warszawskich. Jest jeszcze problem „Łączki”. Tu musi powstać wielki narodowy panteon chwały, na wzór Cmentarza Orląt Lwowskich, w miejsce obecnego „panteoniku”. Zamiast szuflad ze stłamszonymi kośćmi naszych bohaterów, każdy musi mieć swój grób. Każdy Żołnierz Wyklęty zasłużył po latach poniewierki, prześladowań, represji, na własny grób. Dlatego my, niżej podpisani, apelujemy do najwyższych władz Rzeczpospolitej Polskiej o zakończenie tej schizofrenicznej sytuacji. A ponieważ dotychczasowy właściciel cmentarza nie zamierza rozwiązać problemu – należy wywłaszczyć Powązki Wojskowe na rzecz Skarbu Państwa, tak jak stało się to z Placem Piłsudskiego w Warszawie i terenem Westerplatte w Gdańsku. Jeśli Polska ma by krajem rzeczywiście praworządnym i sprawiedliwym - Powązki Wojskowe muszą zostać ponownie – wzorem wolnej i niepodległej II Rzeczpospolitej - polskim cmentarzem, nekropolią chwały Polaków, polskich żołnierzy, polskich autorytetów, a nie zbrodniarzy komunistycznych. Podpisy: Tadeusz Płużański i Fundacja „Łączka” Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Wyklętych Andrzej Rozpłochowski, legenda śląskiej Solidarności Stowarzyszenie Godność Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Warszawa-Wschód, prezes Mirosław Widlicki Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Pomorskie, prezes Józef Żernicki Zarząd Obszaru Południowego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" w Krakowie Stowarzyszenie Solidarni 2010 Fundacja im. Janusza Kurtyki Stowarzyszenie Grupa Historyczna Zgrupowanie Radosław Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów Stowarzyszenie Klub Historyczny "Prawda i Pamięć" Towarzystwo Patriotyczne Fundacja Jana Pietrzaka Zarząd Główny Związku Żołnierzy NSZ Stowarzyszenie Historyczne im. 11 Grupy Operacyjnej NSZ Stowarzyszenie Grupy Oporu Płk Marian Pawełczak, „Morwa”, oficer sztabu, adiutant cichociemnego mjr Hieronima Dekutowskiego „Zapory” Płk Witalis Skorupka, “Orzeł”, żołnierz AK, Żołnierz Wyklęty Izabela Skorupka, prawnik Por. Wacław Szacoń ps. "Czarny", żołnierz AK, NOW, Żołnierz Wyklęty Kpt. Wacław Legan, ps. "Niedorostek", Żołnierz Wyklęty 3 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, honorowy Prezes Koła Wileńsko Nowogródzkiego ŚZŻAK Kpt. Franciszek Chrostowski, Żołnierz Wyklęty Joanna i Andrzej Gwiazdowie, legendy Solidarności Krzysztof Wyszkowski, działacz Wolnych Związków Zawodowych Jan Karandziej, działacz Wolnych Związków Zawodowych Ewa Kubasiewicz, działaczka niepodległościowa w PRL Zofia Kwiatkowska, działaczka niepodległościowa w PRL Wiesław Ukleja, działacz niepodległościowy Mjr. Danuta Szyksznian-Ossowska ps. "Sarenka", łączniczka w sztabie AK Wilno Leszek Szyksznian, syn mjr. Danuty Szyksznian-Ossowskiej Bożysława Maria-Magdalena Nadolna, córka skazanego na podwójną karę śmierci Antoniego Nadolnego ps. „Energiczny”, po amnestii na 15 lat więzienia; bratanica skazanego na podwójną karę śmierci Ignacego Nadolnego ps. „Kukułka”, po amnestii na 15 lat więzienia; bratanica Stanisława Kostka Nadolnego ps. „Powolny” skazanego na 12 lat więzienia, 8 lat po amnestii; siostrzenica Marii Nadolnej ps. „Łączniczka” skazanej na 15 lat więzienia, po amnestii na 10 lat Dr inż. Romuald Rajs, syn kpt. Romualda Rajsa, “Burego” Witold Mieszkowski, architekt-urbanista, syn zamordowanego komandora Stanisława Mieszkowskiego Marta Mieszkowska, fizyk-programista Romuald Rzeszutek, inicjator budowy pomnika Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych w Mielcu Synowie niepodległościowca śp. Zygmunta Goławskiego: Krzysztof Goławski z rodziną, Zygmunt Wiesław Goławski z rodziną Adam Macedoński, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, Kraków Romuald Szeremietiew, działacz niepodległościowy, profesor nadzwyczajny Akademii Obrony Narodowej i Akademii Sztuki Wojennej Adam Słomka, Konfederacja Polski Niepodległej Nina Milewska, działaczka opozycji antykomunistycznej w PRL, Gdańsk Andrzej Melak, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, Warszawa Adam Borowski, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, Warszawa Janusz Fatyga, prezes Związku Konfederatów Polski Niepodległej w Krakowie Zygmunt Miernik, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, Dąbrowa Górnicza Tadeusz Wołyniec, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, represjonowany z powodów politycznych, Koszalin Stefan Kucharzewski, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, współzałożyciel KPN, Lublin Stanisława Korolkiewicz, działaczka opozycji antykomunistycznej w PRL, Białystok Leszek Duklanowski, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, Szczecin Waldemar Reginiewicz, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, Wałcz Jerzy Leoniak, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, Szczecinek Sławoj Kigina, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, Kołobrzeg Zygmunt Bąk, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL Zenon Lasoń, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, Słupsk Piotr Mostowski, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, Białogard Stanisław Trzuskowski, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, Koszalin Urszula Kostuch, działaczka opozycji antykomunistycznej w PRL, Koszalin Wiesław Norman, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, Częstochowa Tadeusz Stański, prezes Fundacji Walczącym o Niepodległość, Wyklętych, Pokrzywdzonych, Internowanych, Więzionych Krzysztof Lancman, KPN, członek Zarządu Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego, Warszawa Antoni Lenkiewicz, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, Wrocław ks. prałat Józef Roman Maj prof. Paweł Bromski, Wyższa Szkoła Administracji i Stosunków Międzynarodowych Waldemar Pernach, działacz niepodległościowy Aniela i Stanisław Sakwa, działacze niepodległościowi Lubin Tadeusz Dudkiewicz, prezes Stowarzyszenia Towarzystwo Patriotyczne Radomsko Leonard Kapiszewski, przewodniczący Mazowieckiej Rady Kombatanckiej Elżbieta Królikowska-Avis, działaczka niepodległościowa Sławomir Krupiński, działacz niepodległościowy Ewa Tomaszewska, działaczka „Solidarności” Marek Głowacki, Grupy Oporu Jerzy Gadzinowski, bratanek Wyklętego Jerzego Gadzinowskiego "Szarego" z Kujaw, w imieniu Komitetu Budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych w Licheniu Renata Nowak, wnuczka ppor. Antoniego Kopaczewskiego ps. „Lew” zamordowanego przez UB Janusz Rydzowski, syn Żołnierza Wyklętego ps. "Dębica " Małgorzata Śmietana, córka Andrzeja Skwarka ps. "Snajper", ZP "Błyskawica " Sebastian Śmietana, wnuk Andrzeja Skwarka ps. "Snajper" Kinga Hałacińska, wnuczka ppłk. Andrzeja Hałacińskiego, współautora pieśni „Legiony” czyli „My, pierwsza brygada”, zamordowanego przez sowietów w Katyniu prof. Wojciech Polak, historyk, Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. Grzegorz Kucharczyk, historyk, PAN prof. Jan Żaryn, historyk, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego prof. Tomasz Panfil, historyk, KUL, IPN prof. Marek Jan Chodakiewicz, profesor w The Institute of World Politics w Waszyngtonie dr hab. Hanna Karp, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu dr Bohdan Urbankowski, filozof, pisarz dr hab. Bogusław Kopka, historyk dr Wojciech Muszyński, historyk Anna Matuchniak-Mystkowska, socjolog, prof. zw. dr. hab. Uniwersytet Łódzki Jan Mystkowski, emerytowany operator filmowy i TV Łukasz Korwin, reżyser filmowy Piotr Dmitrowicz, dyr. Muzeum Jana Pawła II i Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie Krzysztof Skowroński, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, redaktor naczelny Radia Wnet Jolanta Hajdasz, Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Jacek Karnowski, redaktor naczelny „Sieci” Michał Karnowski, dziennikarz „Sieci” Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny „Gazety Polskiej” i „Gazety Polskiej Codziennie” Dorota Kania, publicystka, pisarka, redaktor naczelna TV Republika Ryszard Kapuściński, prezes Klubów Gazety Polskiej Jerzy Kłosiński, dziennikarz, pisarz Jerzy Jachowicz, publicysta Mateusz Wyrwich, publicysta Joanna Łukasiewicz-Wyrwich, publicystka Ewa Stankiewicz, dziennikarka, dokumentalistka Jan Pospieszalski, dziennikarz Wojciech Reszczyński, dziennikarz Paweł Nowacki, dziennikarz Józef Wieczorek, dziennikarz Krzysztof Świątek, Polskie Radio 24 Ryszard Gromadzki, dziennikarz PR 24, „Do Rzeczy” Andrzej Rafał Potocki, dziennikarz „Sieci” Robert Tekieli, dziennikarz Grzegorz Górny, publicysta Michał Rachoń, dziennikarz Katarzyna Gójska, dziennikarka, „Gazeta Polska”, „Nowe Państwo” Adrian Stankowski, redaktor naczelny portalu „Gazeta Polska Codziennie” Jacek Sobala, dziennikarz Wojciech Wybranowski, dziennikarz, publicysta Magdalena Uchaniuk, dziennikarka Witold Gadowski, dziennikarz, publicysta Cezary Gmyz, dziennikarz Sławomir Jastrzębowski, dziennikarz, publicysta Wiktor Świetlik, publicysta Antoni Trzmiel, dziennikarz TVP, PR 24, „Do Rzeczy” Mirosław Skowron, dziennikarz PR 24 Grzegorz Wierzchołowski, redaktor naczelny niezalezna.pl Cezary Krysztopa, tysol.pl Tomasz Kolanek, dziennikarz pch24.pl, „Do Rzeczy” Jarosław Wróblewski - dziennikarz, autor książek historycznych Krzysztof M. Kaźmierczak, dziennikarz, pisarz Błażej Torański, publicysta, pisarz Dariusz Jarosiński, publicysta, miesięcznik "Nowe Państwo" Tomasz Łysiak, pisarz, publicysta Marcin Bąk, dziennikarz Eugeniusz Karasiński, działacz "S" MKZ Katowice i podziemia Regionu Śląsko- Dąbrowskiego, więzień polityczny PRL Jan Cegielski, działacz "S" MKZ Katowice i podziemia Regionu Śląsko- Dąbrowskiego, więzień polityczny PRL Zbigniew Kupisiewicz, działacz "S" Huty "Katowice" i sygnatariusz Porozumienia Dąbrowskiego, twórca biuletynu "Wolny Związkowiec", więzień polityczny PRL Andrzej Sobieraj, 1-wszy przew. MKZ NSZZ "S" Ziemia Radomska i członek KKP i KK "S", więzień polityczny PRL, na uchodźstwie w Australii od 1983 do 1994, były radny miasta Radom Ryszard Nikodem, działacz "S" MKZ Katowice i Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, więzień pol. PRL prof. dr. hab. n. med. Grzegorz Opala, działacz "S" służby zdrowia i nauki oraz podziemia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, minister zdrowia w rządzie J. Buzka dr hab. inż. Krzysztof Gosiewski, działacz "S" Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i podziemia, więzień polityczny PRL, prof. Instytutu PAN Jadwiga Rudnicka, działaczka "S" MKZ Katowice i podziemia, więzień polityczny PRL, były senator III RP Franciszek Noras, działacz "S" Kopalni "Ziemowit" i podziemia, więzień polityczny PRL Stanisław Janik, działacz "S" Kopalni "Ziemowit", więzień polityczny PRL Kazimierz Kasprzyk, działacz "S" Kopalni "Ziemowit", więzień polityczny PRL Stanisław Kiermes, działacz "S" Kopalni "Halemba" i podziemia, więzień polityczny PRL Sławomir Czyż, działacz NZS, KPN i podziemia, radca prawny Andrzej Sikora, działacz „S" MKZ Tarnowskie Góry i podziemia, więzień polityczny PRL Czesław Sobierajski, działacz "S" Kop. "Halemba" i podziemia, b. poseł PiS Zbyszek Klich, działacz "S" Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i podziemia, więzień polityczny PRL Janina Szymanowicz, działaczka "S" Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i podziemia, sekr. AKO w Katowicach Wojciech Niedźwiedź, działacz podziemia Solidarności Walczącej i Młodzieżowego Ruchu Oporu SW Oddział Katowice, historyk Anna Rakocz, działaczka "S" i podziemia Regionu Częstochowskiego, więzień polityczny PRL Agnieszka Płaszczyk, radna miasta Ruda Śląska Aleksander Gaczek, działacz „S" Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, b. dyr. gabinetu dwóch wojewodów śląskich Adam Kalita, działacz NZS i podziemnej "S" Regionu Małopolska, radny m. Krakowa Grzegorz Surdy, działacz NZS i podziemnej "S" Regionu Małopolska Andrzej Anusz, działacz podziemnego NZS w W-wie, dr socjologii, wiceprezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie Bogusław Bardon, 1-wszy przewodniczący Regionu Opolskiego "S" i działacz podziemia, więzień polityczny PRL Czesław Zbroja, działacz "S" i podziemia Huty "Katowice" Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Robert Dyja, działacz podziemia SW Oddział Katowice, oraz organizacji społecznych Ewa Żurawska, działaczka "S" i pomoc rodzinom więzionych w stanie woj. Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, b. wieloletnia przewodnicząca KZ NSZZ "S" Uniwersytetu Śląskiego Ewald Kudla, działacz "S" Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, więzień polityczny PRL Eugeniusz Zandler, działacz "S" Kopalni "Manifest Lipcowy", więzień polityczny PRL Wiesław Matusiak, działacz "S" Kopalni "XXX-lecia PRL", więzień polityczny PRL Grzegorz Stawski, działacz "S" MKR Jastrzębie i sygnatariusz Porozumienia Jastrzębskiego, więzień polityczny PRL, działacz władz "S" po 1989 r. Jacek Smagowicz, działacz opozycji przedsierpniowej, "S" i podziemia Regionu Małopolska, więzień polityczny PRL, dział. władz "S" po roku 1989, św. Historii IPN Dr Jerzy Bukowski, harcerz niezależny, przewodniczący Komitetu Odbudowy Kopca Marszałka J. Piłsudskiego, rzecznik Porozumienia Organizacji Niepodległościowych i Kombatanckich w Krakowie, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Ryszard Majdzik, działacz "S" i KPN Regionu Małopolska, więzień polityczny, syn Żołnierza Wyklętego Mieczysława Majdzika, radny miasta Skawina Jan Malarek, działacz "S" i podziemia Huty "Katowice" w Dąbrowie Górniczej, wyrzucony z pracy za strajk w Hucie w dniach 13-23.12.1981 r. Jan Roman, działacz "S" i podziemia PRG Katowice i Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, współzałożyciel PC i PiS w Zagłębiu Dąbrowskim Andrzej Jarczewski, działacz "S" i redaktor prasy podziemnej Regionu Śląsko- Dąbrowskiego, więzień polityczny PRL, b. wiceprezydent miasta Gliwice, pisarz Jerzy Stopa, działacz "S" i podziemia Regionu Kieleckiego, więzień polityczny PRL, radny m. Skarżysko-Kamiennej Kazimierz Biskupek, działacz "S" i podziemia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, więzień polityczny PRL, na uchodźstwie w Niemczech 1984-2019, działacz niepodległościowy Roman Ptasiński, działacz "S" Kopalni "Lenin" i podziemia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, więzień polityczny PRL Łukasz Kobiela, absolwent Uniwersytetu Śląskiego z Katowic, scenarzysta, reżyser, autor wielu publikacji i wystaw o tematyce historycznej Józef Kowalski, działacz "S" i podziemia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, autor publikacji wydawnictw podziemnych, dziennikarz, przew. Klubu Gazety Polskiej im. H. Glassa "Chudego Wilka" w Dąbrowie Górniczej Krzysztof Tenerowicz, działacz "S" i podziemnej SW we Wrocławiu, szef Radia Podziemnego SW, z-ca dyr. d/s adm.-tech. Teatrów We Wrocławiu, b. radny miasta Wrocław Tadeusz Świerczewski, członek Zarządu Regionu Dolnego Śląska "S", autor nazwy Solidarności Walczącej i jej współzałożyciel wraz z K. Morawieckim Mirosław Dynak, członek "S" Kopalni "Zabrze", przewodniczący Zw. Zaw. Kadra JSW SA. Kopalni "Budryk" Przemysław Miśkiewicz, działacz NZS UŚ i podziemia "S" oraz SW w Regionie Śląsko-Dąbrowskim, kierownik projektu "Encyklopedia Solidarności", wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia Pokolenie w Katowicach Janina Kawalec, działaczka "S" MKZ Katowice i KPN Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, nauczycielka, na uchodźstwie politycznym w USA 1983-2012, pracownik Uniwersytetu Stanowego w Chicago Małgorzata Kawalec-Cieszkowska, działaczka "S" MKZ Katowice i podziemia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego oraz W-wy, na uchodźstwie politycznym w USA 1986 - 2018, pracownik służby zdrowia w Portland, stan Oregon Czesław Świerczyński, działacz "S" MKZ Katowice i Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, więzień polityczny PRL, b. radny miasta Myszkowa Józef Zajkowski, działacz "S" i KPN w MKZ Katowice i Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, proces polityczny przed 13.12.1981 r., ukrywający się działacz podziemia, od 1985 r. członek Archikonfraterni Literackiej W-wa, b. radny kilku kadencji miasta Mysłowice Józef Makosz, działał "S" oświaty w Rybniku i członek prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, więzień polityczny PRL, b. radny kilku kadencji i II kadencje prezydent miasta Rybnik, delegat Sejmiku Śląskiego Andrzej Szkaradek, działacz "S" i podziemia Regionu Małopolska, więzień polityczny PRL, b. poseł AWS Stanisław Knap, działacz "S" PRG Katowice i podziemia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Marek Marchwiński, działacz "S" PRG Katowice i podziemia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Henryk Czopik, działacz "S" PRG Katowice i podziemia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Roman Kidawa, działacz "S" PRG Katowice i podziemia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Epifaniusz Koźma, działacz "S" PRG Katowice i podziemia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Kazimierz Śliwinski, działacz "S" PRG Katowice i podziemia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Jacek Machura, działacz "S" KBO Sosnowiec i podziemia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, na uchodźstwie w Australii od 1983/84 Sławomir Machura, działacz "S" w Kopalni "Czerwone Zagłębie" i podziemia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, więzień polityczny, współzałożyciel PC i PiS w Zagłębiu Dąbrowskim Krzysztof Bzdyl, członek założyciel KPN, więzień polityczny PRL, Kraków Wiesław Mizerski, sekretarz Zarządu MKZ NSZZ "S" Ziemia Radomska i podziemia w latach 80., więzień polityczny PRL Zygmunt Cieślicki, działacz "S" i podziemia Huty "Katowice" w Dąbrowie Górniczej, więzień polityczny PRL Zofia Nowicka, działaczka "S" Kombinatu Budowlanego i struktur miejskich w Mysłowicach, więzień polityczny PRL, inicjator budowy Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej w Mysłowicach 2012 r. Lucjan Zaremba, działacz "S" i podziemia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Wojciech Kusy, działacz "S" i podziemia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, więzień polityczny PRL, na uchodźstwie politycznym w Niemczech od 1987 r., działacz polonijny w Essen Bożena Wisłocka, na uchodźstwie w Niemczech od 1987 r., działaczka polonijna w Essen, członek Rady Integracyjnej miasta Essen Tadeusz Arent, działacz "S" Kopalni "Szczygłowice" Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, więzień polityczny PRL, na uchodźstwie w USA od 1983 r., działacz polonijny w Orlando, Floryda Adam Żabicki, dział. "S" Huty "Zabrze" i podziemia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, więzień polityczny PRL Franciszek Serafin, działacz "S" Kopalni "Makoszowy" i podziemia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, więzień polityczny PRL Zbigniew Siemaszko, działacz "S" i podziemia w Gliwicach, więzień polityczny PRL prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak, przewodniczący Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Poznań i prezes Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika wdzięczności w Poznaniu prof. Stefan Zawadzki, wiceprzewodniczący Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Poznań prof. dr hab. inż. Artur Świergiel, przewodniczący Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Warszawa, prof. dr hab. Michał Seweryński, przewodniczący Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Łódź prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień, przewodniczący Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Katowice prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski, przewodniczący Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Gdańsk prof. dr hab. Waldemar Paruch, przewodniczący Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Lublin prof. dr Małgorzata Suświłło, przewodniczący Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Olsztyn dr hab. Jacek Piszczek, przewodniczący Akademickiego Klubu Obywatelskiego Toruń prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek, przewodniczący Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Wrocław Maria Zawadzka, przewodniczący Klubu Gazety Polskiej im. gen. Andrzeja Błasika w Poznaniu Natasza Dembińska-Urbaniak, przewodnicząca Kongresu Kobiet Konserwatywnych w Poznaniu dr inż. Bogdan Hajdasz, przewodniczący Rady Fundacji im. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka dr Henryk Krzyżanowski, przewodniczący Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej w Poznaniu Ryszard Liminowicz, prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu Natalia Janikowska, przewodnicząca Projekt Poznań Aleksandra Wyganowska, prezes Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera w Poznaniu Maciej Wiśniewski, przewodniczący Stowarzyszenia Wielkopolscy Patrioci, Wielkopolskiego Stowarzyszenia Upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych oraz Wspólnie dla Wielkopolski w Poznaniu prof. dr hab. Bartosz Korzeniewski, przewodniczący Ośrodka Badań nad Pamięcią Zbiorową i Studiów Muzealnych w Poznaniu Adam Turula, harcerz, członek pierwszych władz ZHR, członek podziemnego NZS, członek Kręgów Instruktorów Harcerskich im. A. Małkowskiego, dziennikarz, historyk, niezależny, producent TV w Katowicach dr Amelia Korzeniewska, przewodnicząca Towarzystwa Naukowego im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu Barbara Miczko-Malcher, wiceprzewodniczący Wielkopolskiego Oddziału SDP w Poznaniu Jacek Pawłowicz, działacz podziemia KPN i "S" region Płock, więzień polityczny PRL Tadeusz Smagacz, działacz „S" Kopalni "Lenin" i podziemia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego dr Tadeusz Sadowski, założyciel i działacz "S" w Śląskiej Akademii Medycznej i podziemia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Krzysztof Stanisław Gołba, działacz NZS Śląskiej Akademii Medycznej i podziemia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, więzień polityczny PRL, dr n. med. Jolanta Biernat, członek NZS i NSZZ "S" Maria Dłużewska, aktorka teatru podziemnego, red. II pr. Radia "S", autorka wielu filmów dokumentalnych Emerytowany prof. AGH Piotr Witakowski, działacz „S" i podziemia antykomunistycznego Stanisław Czarnota, działacz "S" Kopalni "Jaworzno", więzień pol. PRL, na uchodźstwie w USA 1984-2013, działacz emigracyjnych struktur "S" W Los Angeles Kalifornii Beata Steckiewicz, członek Stowarzyszenia Osób represjonowanych w PRL "Przymierze" w Bydgoszczy Krystian Pucher, działacz "S" W Dąbrowie Górniczej i Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, więzień polityczny PRL, na uchodźstwie politycznym w Niemczech 1982 Jolanta Halkiewicz, przewodnicząca Koła Armii Krajowej Sztokholm Maria Szonert-Binienda, Instytut Libra, USA Marek Baterowicz, pisarz, publicysta mieszkający w Australii Dr Mira Modelska-Creech, Stowarzyszenie „Wars i Sawa” Aneta i Tadeusz Antoniakowie, działacze polonijni USA Jacek Szklarski, Reduta Dobrego Imienia, USA Monika Wiench, Komitet Obrony Polski w Melbourne, Australia Grażyna i Janusz Tydda, Australia Piotr Witt, pisarz i publicysta, Paryż Adam Gajkowski, prezes Federacji Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii, Australia, więzień polityczny PRL Aleksander Oczak, prezes Stowarzyszenia Nasza Polonia, Sydney, Australia Stanislaw Aloszko, prezes Federacji Polonii Francuskiej Piotr Walentynowicz, wnuk Anny Walentynowicz Leszek Czajkowski, bard niepodległości Paweł Piekarczyk, bard niepodległości Anna Kołakowska, najmłodsza więźniarka polityczna stanu wojennego Andrzej Kołakowski, bard Żołnierzy Wyklętych Hanna Dobrowolska, solidarni2010.pl Wojciech Boberski, Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Piotr Rzewuski, działacz antykomunistyczny w PRL, Warszawa Przemysław Jaśkiewicz, Stowarzyszenie Trzy Kropki Natalia Tarczyńska, Fundacja Cegiełka Dla Wolności Słowa Piotr Hlebowicz, autonomiczny Wydział Wschodni "Solidarności Walczącej" Jacek Wiejski Górski, Federacja Młodzieży Walczącej Mariusz Franciszek Nosarzewski, Federacja Młodzieży Walczącej Marek Bąk, Federacja Młodzieży Walczącej Ks. Jarosław Wąsowicz, salezjanin Paweł Zdun, Ruch Kontroli Wyborów Norbert Smoła Smoliński, wokalista Contra Mundum Wojciech Korkuć, artysta, plakacista Filip Frąckowiak, dyrektor Izby Gen. Ryszarda Kuklińskiego w Warszawie Dr Dariusz Fudali, ppłk w stanie spoczynku Paweł Szopa, Red is Bad Fundacja Red is Bad Joanna, Józef Staniccy, działacze społeczni Fundacja Inicjatyw Patriotycznych Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 „Jaworzniacy” Związek Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej Ogólnokrajowy Związek Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego Związek Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego Stowarzyszenie Polskich Kombatantów-Obrońców Ojczyzny Narodowe Zjednoczenie Wojskowe Mazowsze-Północ Stowarzyszenie Żołnierzy Batalionów Chłopskich Lublin Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej w Krakowie Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza Północnego Okręg Warszawa 27 Wołyńskiej Dyw. Piechoty Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Wolność i Niezawisłość Stowarzyszenie Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych „NIEPOKONANI” Stowarzyszenie im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego Stowarzyszenie Lubuszanie Dla Rzeczpospolitej Stowarzyszenie na rzecz międzypokoleniowego wspierania rozwoju człowieka „Matecznik” Grupa Rekonstrukcyjno-Historyczna im. płk. Tadeusza Zieleniewskiego Majdan-Obleszcze Grupy Oporu "Solidarni" - Kapituła Odznaki Grup Oporu “Solidarni” Grupy Oporu Solidarni - Andrzej Rotowski Stowarzyszenie Kontynuatorów Pamięci o Zagładzie Narodu Polskiego - Prawo do Prawdy Solidarni2010 oddział Warszawa - przewodnicząca Agnieszka Hałaburdzin-Rutkowska Komitet Upamiętnienia Obozu Zagłady KL Warschau Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem Pamięć o Auschwitz-Birkenau Oddział Warszawa Region Ziemia Radomska NSZZ „Solidarność” Stowarzyszenie Działaczy i Sympatyków Porozumienia Partii i Organizacji Niepodległościowych Stowarzyszenie Dzieci Łączki z Podlasia Stowarzyszenie Historyczne „Solidarność” Huty „Warszawa” Stowarzyszenie Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego Stowarzyszenie „Internowani Mazowsza” Stowarzyszenie Kombatantów - Duszpasterstwo Weteranów Kawalerii i Artylerii Konnej Stowarzyszenia Komitet Katyński Stowarzyszenie Krąg Pamięci Narodowej Stowarzyszenie Kryptonim Operacyjny „Judasze” Stowarzyszenie Radomskie Ofiar „Grudzień ’70" Stowarzyszenie „Polskiej Partii Niepodległościowej” Stowarzyszenie Przyjaciół Orląt i Strzelca Stowarzyszenie „Radomski Czerwiec 76” Stowarzyszenie współpracowników „Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela” Stowarzyszenie „Solidarność Walcząca” Stowarzyszenie „Towarzystwo Patriotyczne” Radomsko Stowarzyszenie „Wierność Rzeczpospolitej Wojciecha Ziembińskiego” Stowarzyszenie „Więźniów Politycznych” skazanych w stanie wojennym z terenu Małopolski i Śląska Stowarzyszenie Wolnego Słowa Stowarzyszenie „Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego” Oddział Radom Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Okręg Radom Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Stowarzyszenie „Dzieci Pomordowanych przez UB na Mazowszu” Stowarzyszenie Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego Stowarzyszenie Kontynuatorów Pamięci o Zagładzie Narodu Polskiego „Prawo do Prawdy" Stowarzyszenie Katyń 2010 Mazowiecka Wojewódzka Rada Konsultacyjna d/s Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych w Warszawie - przewodniczący Rady Sławomir Karpiński Sławomir Karpiński, prezes Stowarzyszenia "13 grudnia" Dolnośląska Wojewódzka Rada Konsultacyjna d/s Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych we Wrocławiu Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Konsultacyjna d/s Działaczy opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych w Szczecinie Wojewódzka Rada Konsultacyjna d/s Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych w Opolu Związek Osób represjonowanych w Stanie Wojennym - Szczecin Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK "Wujek" w Katowicach Poległych 16 grudnia 1981 r. Stowarzyszenie Katyń - Poznań Fundacja Ślązacy.pl - Katowice Stowarzyszenie Porozumienie Katowickie 1980 - Katowice Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego - Katowice Stowarzyszenie "Pamięć Jastrzębska" - Jastrzębie-Zdrój Stowarzyszenie "Pokolenie" - Katowice Stowarzyszenie Pokolenia NZS - Katowice Stowarzyszenie "Solidarność i Pamięć" - Katowice Stowarzyszenie Więzionych, Internowanych i Represjonowanych "WiR" w Częstochowie Stowarzyszenie "WiR" w Skarżysku-Kamiennej Staropolskie Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Kielcach Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych w Siedlcach - Janusz Olewiński Stowarzyszenie Internowanych, Więzionych i Represjonowanych w Stanie Wojennym w Koninie Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Woj. Podkarpackiego w Rzeszowie Klub Więzionych, Internowanych i Represjonowanych w Białymstoku Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Rejonu Warmińsko-Mazurskiego "Pro Patria" - Olsztyn Stowarzyszenie Internowanych Zamojszczyzny w Zamościu Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w PRL "Przymierze" w Bydgoszczy Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Puławach Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Lublinie Stowarzyszenie Osób Represjonowanych za Działalność w NSZZ "Solidarność" w latach 1980-1989 w Jeleniej Górze Stowarzyszenie Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych Regionu Dolnego Śląska we Wrocławiu Krajowa Komenda Główna "Wolność i Niezawisłość" Zrzeszenie Oddziałów Partyzanckich RP Inspektorat Śląsk - Gliwice Śląska Wojewódzka Rada Konsultacyjna d/s Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych - Katowice Małopolska Wojewódzka Rada Konsultacyjna d/s Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych - Kraków Stowarzyszenie Osób Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Radomskiego - Radom Stowarzyszenie "Idee "Solidarności" 1980 - 1989" - Bydgoszcz Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Świętokrzyskiego - Skarżysko-Kamienna Stowarzyszenie "Nasz Orzegów" - Ruda Śląska Klub Gazety Polskiej w Brzesku – Barbara Górczewska Klub Gazety Polskiej w Skierniewicach Klub Gazety Polskiej Zabrze 2 im. płk Łukasza Cieplińskiego Klub Gazety Polskiej w Tychach Klub Gazety Polskiej w Essen - Niemcy Polska Lista Wyborcza "Polacy w Essen" - Niemcy Towarzystwo Naukowe im. Ignacego Paderewskiego - Poznań Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności w Poznaniu Wielkopolski Oddział Dziennikarzy Polskich – Poznań Komitet Upamiętnienia Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki Stowarzyszenie Olszynka Grochowska Stowarzyszenie Grupa Historyczna Niepodległość Stowarzyszenie Szaniec Stowarzyszenie im. Kpt. Antoniego Rymszy ps. Maks Stowarzyszenie Elbląscy Patrioci Wolscy Patrioci WiN Inspektorat Warszawa Żołnierze Chrystusa Inspektorat WIN Beskidy Fundacja Willa Jasny Dom Przywracanie Pamięci ks. Jerzy Morański, Dominik Krupa Stowarzyszenie Lipówka Iwona Krupa Stowarzyszenie Morzęcin Jest Wielki Renata Jurczak Stowarzyszenie Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury – Sławomir Wojdat Stowarzyszenie Wiara i Czyn - Krzysztof Kawęcki Stowarzyszenie "Brygada Inki" Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne Orzeł Biały-Strzelec Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych VII Okręgu Śląskiego Jednostka Strzelecka nr 2093 im. Gen. Władysława Sikorskiego Klub Strzelecki "VIS" LOK z Mielca Klub HDK "Ognisty Legion" z Chorzelowa Społeczny Komitet Budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych w Bydgoszczy Lubelska Grupa Historyczna im. Żołnierzy Wyklętych Lubelszczyzny Federacja Organizacji Polskich Pancerniaków Komitet Uczczenia Pamięci Żołnierzy Wyklętych z Gminy Białe Błota Stowarzyszenie Trzeźwościowe Nowe Życie z Mielca Towarzystwo Patriotyczne Żywiecczyzny Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Rędziny" z Tuszymy k. Mielca Związek Podhalan Oddział Żywiecki Archikonfraternia Literacka w Warszawie Dom w Bydgoszczy Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. CC mjr. "Zapory" - Bełżyce Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. Wojciecha Lisa "Mściciela" - Mielec Nadwiślańska Grupa Rekonstrukcji Historycznej 3 Pułk Strzelców Podhalańskich - Dąbrowa Tarnowska Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. 1 Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ - Lublin Kawaleria Kowalów w barwach 24 Pułku Ułanów Kraśnickich – Borów Kurpiowska Grupa Historyczna "Ostoya" – Ostrołęka Podhalańska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Zgrupowania Partyzanckiego ,,Błyskawica" – Nowy Targ Stowarzyszenie Historii Spytkowic - Spytkowice Stowarzyszenie Grupa Integracji Lokalnej - Rabka Zdrój Stowarzyszenie Nowotarska Grupa Mieszkańców "Pamięć" - Nowy Targ Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych, Siedlce - Janusz Olewiński Piotr Łukaszewski, działacz opozycji antykomunistycznej Krzysztof Zwoliński, dziennikarz Ewa Żmigrodzka dziennikarz, realizator filmów dokumentalnych Marek Wernic, syn Powstańca Warszawskiego, dziennikarza i historyka Andrzeja Wernica, wnuk żołnierza legionów mjr. Leona Leszka Wernica - pochowanych na Powązkach Wojskowych Robert Skubel, wnuk Bolesława Skubel ps. "Waligóra" Oddział "Błyskawica" Andrzej Antoni Olszewski, działacz opozycji antykomunistycznej, ekonomista Małgorzata Bucholc Zdzisław Malinowski, radca prawny Jolanta Dobrzyńska, ekspert oświatowa Jerzy Antoni Sobociński, technolog żywności Jakub Małkiewicz, przedstawiciel handlowy Piotr Kaczorek, doradca d/s zdrowia Dr Piotr Gawryszczak, radny Rady Miasta Lublina Paweł Zalewski, radny Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy Kazimierz Kozłowski, radca prawny Janina Jezierska-Krasowska, emerytowana fizyczka Konrad Józef Turzyński, emeryt Teresa Książkiewicz, emerytka Stowarzyszenie na rzecz Hipoterapii, Korekcji Wad Postawy i Ekologii "Lajkonik" - Ewa Heidrych Marek Zieliński, urzędnik, publicysta Krystyna Arent, mgr inż. elektryk, dziś na emeryturze Bogdan Hajduk, dr hab. nauk medycznych Hanna Klażyńska, inżynier Wojciech Klażyński, Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza, radny klubu PiS Warszawa-Bemowo Artur Adamski Maciej Staniewicz Marcin Bogdan, inżynier Katarzyna Laskowska Antykomunistyczna Polska i Lubelszczyzna Lubelska Grupa Historyczna im. Żołnierzy Wyklętych 1944-1982 Fundacja Pokolenie Walecznych, Stargard Sebastian Kozyra Tomasz Szajewski Anna i Leszek Bubicz Anna Chojnacka Barbara Woszczyńska Darek Koppe Dariusz Kołodyński Wioleta Wiolusia Maksymilian Bednarz Maciej Kałęcki Lubelska Grupa Historyczna im. Żołnierzy Wyklętych Lubelszczyzny Grupa Patriotów PL Adam Zychowicz Zenon Chojnacki Marek Boćkowski Anna Rdzanek Basia Brzezińska Zygmunt Kuczyński Anna Wereszko-Makulińska Agnieszka Kinga Kłosowicz Hanna Błaszczak Jarek Włostek Kazimierz Korabiński Adam Andrzej Jakubowski Bożena Buła Dariusz Woliński Bożena Butler-Wolińska Marek St. Zaleski Jan Błasiński 25 Pułk Ułanów Wielkopolskich Marek Łuczak Jerzy Rok Rafał Gajda Maria Jeczeń Wojciech Spiż Jarzyna Błaszczak-Izabella Grzegorz Kosiewski Henryk Piórkowski Waldemar Polak Henryk Gajewski Michał Żmich Kinga Respondek Bogusław Dziatko Piotr Wodniak Monika Lewandowska Małgorzata Kloc Bożena Biegaj Marcin Pavanello Maria Iwaniuk Adam Piwowarek Tomasz Kaczyński, RGH Szwadron Żandarmerii Zofia Romanowska Janusz Miziołek Gabriela Chyrchel Eliza Kurzyńska Todys Alek Aleksandrowicz Bożena Graniczka Hanna Kumos Mariola Nowacka Dariusz Bednarczyk Krzysztof Sobolewski Jack Pepłowski Bogdan Mazurkiewicz Mirosław Dynok Władysław Sikora Grace Kamiński Krzysztof Kudlicki Jacek Kuras Józef Siwak Krzysztof Doroszkiewicz Andrzej Kirchner Leszek Nowak Marek Kamiński Karol Pacholczyk Andrzej Stryjewski Mariola Baszyńska Włodzimierz Baszyński Zbigniew Gryglas, poseł na Sejm RP, wiceminister Robert Mioduszewski Sebastian Kozyra Elżbieta Anna Fliszkiewicz Wiesław Opozda Robert Guzek Janusz Śmietana, wnuk Legionisty Hieronim Basaj Małgorzata Zamojska, emerytowany nauczyciel matematyki Grzegorz Kipa Danuta i Jacek Nowak Wiesława Konopka Gabriela Kerehu Danuta Grzegorzek Leokadia Mielec Irena Krzak Maria Maria Elżbieta Kalka Marcin Wyszyński Grupa Rekonstrukcji Historycznej XV Okręg NZW Elizabeth van der Horst -Wójcik Wanda Łepecka Zdzisław Dziatkiewicz Krzysztof Zdzisław Kiełkiewicz Danusia Mroczek Teresa Wnorowska Andrzej Pawłowski Robert Patryk Iwona Pokrzycka-Rzeszutko Anna Sielczuk Stefan Bartnik Dariusz Kłeczek Jaromir Kwiatkowski Aleksandra Renata Przybyła Jacek Łapecki Wiktor Suwała Wiesław Erber Maria Fróg Renata Wietrak Mirosław Przewłocki Elżbieta Pawłowska Izabella Maciejewska, działacz NZS na AR w Lublinie Józef Bernacki Stanisław Żelasko Krystian Milewski Ewa Nielipińska-Chojnowska Arkadiusz Modzelewski Stanisław A. Dziura Zbigniew Sobczyk Bogdan Durtka Margarita Dancewicz Zenon Czochara Iwona Krzaczek Jerzy Stępniewicz Stanisław Pytel Andrzej Rutkowski „Solidarność Podziemna” Jolanta Lucińska-Suseł Robert Mehring Stowarzyszenie "ZIMORODEK" Ryszard Karaszewski Tomasz Skrzypek Bogdan Szajewski Magdalena Mrozowska Sławek Macik Wójtowicz Sylwester Henryka Staszczak Marta Mrugalska Małgorzata Siewierska Aleksander Karmelita Ewa Król Ewa Stelmach Andrzej Romaniecki Leszek Marciniak Marek Kozdrój Leszek Zajdek Robert Wasilewski-Grupa Pasjonatów Historii Muszkieterzy Historii Gryfińskie Stowarzyszenie "Pamięć i Prawda" Alina Szuleta Sławek Żygadło Tomasz Talarek Wojciech Nicpan Dariusz Krzysztof Zwierzchowski Marek Kozdój Alicja Lidia Klenczon Michał Wilk Ania Jędrzejczyk Maria Dębska Joanna Mackiewicz Barbara Irena Schuld Michał Szybecki Weigel Mieczysław Perlak, Solidarność Walcząca Wrocław Stanisław Brzeźniak, działacz opozycji antykomunistycznej, osoba represjonowana, Małopolska Wojewódzka Rada ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych, działacz prawicowy, polityczny, społeczny i związkowy Antoni Pyrkosz, jeden z założycieli NZS na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, współpracownik Solidarności, KPN, ROP - Romualda Szeremietiewa Piotr Łukaszewski, dwukrotny więzień PRL, działacz opozycji antykomunistycznej Andrzej Gużkowski, Solidarność Walcząca Ziemi Gliwickiej Lech Władysław Osiak, kawaler Krzyża Komandorskiego O.O.P., więzień polityczny 1985-86, członek SW Jastrzębie-Zdrój Wioleta Osiak, dama Krzyża Kawalerskiego O.O.P. SW Jastrzębie-Zdrój Hanna Kumos, założycielka i administratorka strony Kpt Romuald Rajs "Bury" i Wileńskie Brygady AK - NZW Józef Stańczyk w imieniu Zarządu Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński Tomasz Chodnikiewicz, prezes Zarządu Spółdzielni Świetlik Maciej Pawlicki Waldemar Biniecki Maciej Jabłoński Ryszard Stryjecki, rzeźbiarz

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Adresat/Adresaci petycji: Najwyższe władze Rzeczpospolitej Polskiej

Dekomunizacja Powązek Wojskowych w Warszawie

[Imię i nazwisko]

Dekomunizacja Powązek Wojskowych w Warszawie

Podpisz tę petycję teraz!

05.000
  3.417
 
3.417 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 5.000 podpisów.