STOP SEGREGACJI W KOŚCIELE

Adresat/Adresaci petycji: EPISKOPAT POLSKI I KAPŁANI W POLSCE

 

STOP SEGREGACJI W KOŚCIELE

STOP SEGREGACJI W KOŚCIELE

05.000
  2.128
 
2.128 podpisało. Osiągnijmy 5.000!

Zachęcamy do podpisania tej petycji, w której walczymy o prawo do normalnego dostępu do sakramentów oraz do kościołów. Sprzeciwiamy się sprytnemu prześladowaniu osób wierzących Kościoła Katolickiego poprzez wykorzystanie rzekomej troski o nasze życie i zdrowie, kosztem utrudniania nam, a nawet zabraniania troski o nasze życie w łasce uświęcającej, a co najważniejsze o nasze zbawienie. Czujemy się segregowani i dyskryminowani z powodu "szczepień przeciw covid". Wyraźnie mówimy NIE wobec rozporządzeń łamiących nasze podstawowe prawa do pełnej wolności religijnej.

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
05.000
  2.128
 
2.128 podpisało. Osiągnijmy 5.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat/Adresaci petycji: EPISKOPAT POLSKI I KAPŁANI W POLSCE

Piszemy ten list do Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego oraz do każdego Księdza Biskupa w Polsce. Pragniemy wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec segregacji wiernych w kościele na zaszczepionych i niezaszczepionych, wobec ustanowionego rozporządzenia co do procentowej ilości wiernych zaszczepionych w kościele  -  50%, 75% obecnych na Mszach Św. W jaki sposób  Księża Proboszczowie mają weryfikować takie rozporządzenie i czy w ogóle jest ono zasadne oraz czy ma zastosowanie w oparciu o prawo Boże, kościelne i Konstytucję RP? Niestety Księża Proboszczowie podejmują wiele rażących i gorszących nas decyzji w obliczu reżimu covidowego. Wychodząc przed szereg i ustanawiając własne rygory w kościołach, nawet jeśli prawo państwowe nie określiło takich wymogów. Przykład w Bielsku Białej Komorowicach ks. Proboszcz ogłosił, że osoby niezaszczepione powinny liczyć się z ograniczeniami, zachęca wiernych niezaszczepionych, by pozostawali w domu.

Jednym słowem Księża łatwo dają się zastraszyć i poddają się wszystkim ograniczeniom albo ze względu na działanie tzw. „nadgorliwych” wiernych lub też sami poddają się bezsensownym i bezprawnym obostrzeniom utrudniając wiernym swobodne korzystanie z sakramentów i możliwości swobodnego przychodzenia do kościoła. Konstytucja RP mówi jasno art. 53 punkt 6: „Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.

Prosimy Księży Biskupów o odwagę, bo potrzebujemy obrońców w naszych Pasterzach, do czego Bóg powołał Księży Biskupów. Prosimy nie liczyć przede wszystkim tylko na to, że my świeccy będziemy reagować.

Dlatego też bardzo usilnie błagamy Księży Biskupów o zaprzestanie milczenia publicznego wobec tych prześladowań skierowanych przeciwko Kościołowi Katolickiemu i jego wiernym. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Nie będziemy milczeć, ale równocześnie obligujemy naszych Pasterzy do stanowczego sprzeciwu i obrony Kościoła Katolickiego w Polsce oraz nas wiernych. Prosimy o mądre wsparcie dla polskich Kapłanów ze strony Episkopatu Polski.

Temat szczepień był poruszany często. Wiemy, że wielu Biskupów i Kapłanów uwierzyło w słuszność tzw. „szczepień” i się zaszczepili. Jesteśmy rozczarowani takimi decyzjami naszych Pasterzy, którzy niestety publicznie zachęcają do szczepień.

To jest wciąż etap eksperymentu oraz badań dokonywanych na nas jako królikach doświadczalnych.  Mamy świadomość, że skutki uboczne przyjęcia tzw. „szczepionek „ już są i nadal będą tragiczne.

Na koniec pragniemy podziękować Księżom Biskupom za zajęcie się sprawą tzw. medialnych Kapłanów i zgodnością ich nauczania z nauką Kościoła Katolickiego. Dziękujemy również za zniesienie dyspens odnośnie obowiązku uczestnictwa wiernych w niedziele i święta we Mszy Św. Mamy nadzieję,  że nie podejmą Księża Biskupi znowu takich decyzji w przyszłości. Doprowadzi to bowiem do katastrofy Kościoła Katolickiego w Polsce – z powodu wzrastającej obojętności wiernych na wartość sakramentów i naszą odpowiedzialność za Parafie i kościoły. Nadawanie takich dyspens  - uczy lenistwa duchowego, wygodnictwa, oziębłości oraz łatwego usprawiedliwiania własnego sumienia. Obciąża to natomiast potężnie i w pierwszym rzędzie odpowiedzialnością sumienia wszystkich Księży Biskupów.

Pozostajemy w trwaniu modlitewnym za Księży Biskupów i wszystkich Kapłanów, prosząc pokornie o nieustanne błogosławieństwo.

Z modlitwą wierni Kościoła Katolickiego w Polsce

(podpisy przesyłamy w załączniku do powyższej petycji – STOP SEGREGACJI W KOŚCIOŁACH)

 

[Imię i nazwisko]

Adresat/Adresaci petycji: EPISKOPAT POLSKI I KAPŁANI W POLSCE

Piszemy ten list do Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego oraz do każdego Księdza Biskupa w Polsce. Pragniemy wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec segregacji wiernych w kościele na zaszczepionych i niezaszczepionych, wobec ustanowionego rozporządzenia co do procentowej ilości wiernych zaszczepionych w kościele  -  50%, 75% obecnych na Mszach Św. W jaki sposób  Księża Proboszczowie mają weryfikować takie rozporządzenie i czy w ogóle jest ono zasadne oraz czy ma zastosowanie w oparciu o prawo Boże, kościelne i Konstytucję RP? Niestety Księża Proboszczowie podejmują wiele rażących i gorszących nas decyzji w obliczu reżimu covidowego. Wychodząc przed szereg i ustanawiając własne rygory w kościołach, nawet jeśli prawo państwowe nie określiło takich wymogów. Przykład w Bielsku Białej Komorowicach ks. Proboszcz ogłosił, że osoby niezaszczepione powinny liczyć się z ograniczeniami, zachęca wiernych niezaszczepionych, by pozostawali w domu.

Jednym słowem Księża łatwo dają się zastraszyć i poddają się wszystkim ograniczeniom albo ze względu na działanie tzw. „nadgorliwych” wiernych lub też sami poddają się bezsensownym i bezprawnym obostrzeniom utrudniając wiernym swobodne korzystanie z sakramentów i możliwości swobodnego przychodzenia do kościoła. Konstytucja RP mówi jasno art. 53 punkt 6: „Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.

Prosimy Księży Biskupów o odwagę, bo potrzebujemy obrońców w naszych Pasterzach, do czego Bóg powołał Księży Biskupów. Prosimy nie liczyć przede wszystkim tylko na to, że my świeccy będziemy reagować.

Dlatego też bardzo usilnie błagamy Księży Biskupów o zaprzestanie milczenia publicznego wobec tych prześladowań skierowanych przeciwko Kościołowi Katolickiemu i jego wiernym. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Nie będziemy milczeć, ale równocześnie obligujemy naszych Pasterzy do stanowczego sprzeciwu i obrony Kościoła Katolickiego w Polsce oraz nas wiernych. Prosimy o mądre wsparcie dla polskich Kapłanów ze strony Episkopatu Polski.

Temat szczepień był poruszany często. Wiemy, że wielu Biskupów i Kapłanów uwierzyło w słuszność tzw. „szczepień” i się zaszczepili. Jesteśmy rozczarowani takimi decyzjami naszych Pasterzy, którzy niestety publicznie zachęcają do szczepień.

To jest wciąż etap eksperymentu oraz badań dokonywanych na nas jako królikach doświadczalnych.  Mamy świadomość, że skutki uboczne przyjęcia tzw. „szczepionek „ już są i nadal będą tragiczne.

Na koniec pragniemy podziękować Księżom Biskupom za zajęcie się sprawą tzw. medialnych Kapłanów i zgodnością ich nauczania z nauką Kościoła Katolickiego. Dziękujemy również za zniesienie dyspens odnośnie obowiązku uczestnictwa wiernych w niedziele i święta we Mszy Św. Mamy nadzieję,  że nie podejmą Księża Biskupi znowu takich decyzji w przyszłości. Doprowadzi to bowiem do katastrofy Kościoła Katolickiego w Polsce – z powodu wzrastającej obojętności wiernych na wartość sakramentów i naszą odpowiedzialność za Parafie i kościoły. Nadawanie takich dyspens  - uczy lenistwa duchowego, wygodnictwa, oziębłości oraz łatwego usprawiedliwiania własnego sumienia. Obciąża to natomiast potężnie i w pierwszym rzędzie odpowiedzialnością sumienia wszystkich Księży Biskupów.

Pozostajemy w trwaniu modlitewnym za Księży Biskupów i wszystkich Kapłanów, prosząc pokornie o nieustanne błogosławieństwo.

Z modlitwą wierni Kościoła Katolickiego w Polsce

(podpisy przesyłamy w załączniku do powyższej petycji – STOP SEGREGACJI W KOŚCIOŁACH)

 

[Imię i nazwisko]