W sprawie równego traktowania bezglutenowych dzieci w żłobkach, przedszkolach, szkołach

Adresat/Adresaci petycji: Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka

 

W sprawie równego traktowania bezglutenowych dzieci w żłobkach, przedszkolach, szkołach

W sprawie równego traktowania bezglutenowych dzieci w żłobkach, przedszkolach, szkołach

010.000
  8.035
 
8.035 podpisało. Osiągnijmy 10.000!

Dlaczego w Polsce słowo "INNY" znaczy ciągle: "GORSZY"? Jako blogerka  - Bezglutenowa Mama znam historie wielu dzieci, które są w Polsce DYSKRYMINOWANE JEDYNIE W POWODU INNEGO JEDZENIA... Wiem, bo sama przeszłam tą drogą. Wspólnie możemy spróbować to odmienić - naprawdę niewiele trzeba. TWÓJ GŁOS POD PETYCJĄ może pomóc dzieciom.

Dla dzieci chorych na celiakię i uczulonych na gluten jedynym lekarstwem jest ścisła dieta bezglutenowa. Ale często te dzieci z powodu diety są w Polsce dyskryminowane. Nie jeżdżą na szkolne wycieczki, biwaki i zielone szkoły. Bezglutenowe dzieci nie uczestniczą w pełni w życiu grupy przedszkolnej i szkolnej, nie jadają ciepłych obiadów w stołówkach. Przełykając łzy patrzą, jak ich koledzy zajadają na wycieczkach gofry, na ognisku kiełbasę z chlebem, a na konkursie wiedzy - drożdżówkę z serem. Często są osamotnione i nieszczęśliwe. Nie rozumieją, dlaczego są inne i dlaczego cierpią przez tę inność. Ich rodzice muszą często rezygnować z pracy, by dostarczać do przedszkoli całodzienne wyżywienie. Czasem rodzice są zmuszani do ponoszenia bardzo wysokich, dodatkowych opłat za dietę bezglutenową w przedszkolu. A przecież bezglutenowe dzieci chcą żyć tak samo, jak ich zdrowi rówieśnicy. Wystarczy wypracować procedury, które zobowiążą samorządy, a także żłobki, przedszkola i szkoły do równego traktowania rodzin z dietą bezglutenową i innymi dietami eliminacyjnymi. Tak jest we Włoszech, w Niemczech, w Irlandii czy Norwegii. CHCEMY, BY TAK BYŁO W POLSCE. Bo dieta bezglutenowa to tylko inne jedzenie. Tak niewiele trzeba, by ułatwić bezglutenowym dzieciom codzienność w żłobku, przedszkolu i szkole. Wystarczy zrobić pierwszy krok... Dlatego my, rodzice bezglutenowych dzieci, prosimy Rzecznika Praw Dziecka o wypracowanie standardów, które zapewnią bezglutenowym dzieciom pełne i równe uczestnictwo w edukacji przedszkolnej i szkolnej.

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
010.000
  8.035
 
8.035 podpisało. Osiągnijmy 10.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat/Adresaci petycji: Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka

W sprawie równego traktowania dzieci bezglutenowych (i na innych dietach eliminacyjnych) w żłobkach, przedszkolach i szkołach.

My, rodzice, dziadkowie i krewni dzieci na diecie bezglutenowej (i z towarzyszącymi alergiami pokarmowymi) zwracamy się z prośbą o międzyresortowe wypracowanie wytycznych dotyczących żywienia dzieci w oświatowych placówkach żywienia zbiorowego (żłobki, przedszkola, szkoły). Uważamy, że brak prawnego rozstrzygnięcia tej kwestii prowadzi do dyskryminacji rodzin bezglutenowych dzieci. Dlatego widzimy pilną potrzebę wypracowania standardów, które będą obowiązywać we wszystkich żłobkach, przedszkolach i szkołach w Polsce. Obecnie sytuacja bezglutenowych dzieci w tych placówkach jest daleka od europejskiego ideału. Rodzice najczęściej napotykają na niezrozumienie ze strony dyrekcji i personelu placówek oświatowych. Nie zawsze dyrekcja zgadza się, by dostarczali całodzienne wyżywienie do placówki. Często rodzice są zniechęcani do takiego kroku i są informowani o rzekomym zakazie sanepidu. Gdy jednak rodzic otrzyma zgodę na dostarczanie domowych posiłków, zajęcie to jest na tyle absorbujące, że uniemożliwia jednemu z rodziców pracę zawodową. Zdarza się, że wyżywienie w instytucji zapewnia firma cateringowa, która deklaruje również dietę bezglutenową. Niestety, często bezglutenowe dzieci chorują po spożyciu takich dań, gdyż firmy często nie są świadome zanieczyszczeń krzyżowych i nie mają wiedzy o śladowych ilościach glutenu w wielu produktach. Rodzice bezglutenowych dzieci często są zmuszeni do umieszczenia dziecka w prywatnej, droższej placówce, która zazwyczaj jest bardziej przychylna dzieciom na diecie. Uważamy, że jest to przejawem dyskryminacji dziecka i rodziny.
Również wyżywienie bezglutenowego dziecka w szkolnej stołówce zazwyczaj jest niemożliwe. Firmy cateringowe odmawiają przygotowywania takich posiłków, a niewystarczająca świadomość personelu stołówki jest dodatkową blokadą. W praktyce więc bezglutenowi uczniowie pracujących rodziców cały dzień spędzają na suchym prowiancie, co również nie pozostaje obojętne dla ich słabszego układu pokarmowego.
Dlatego prosimy o dostrzeżenie skali problemu i wypracowanie standardów, które zapewnią bezglutenowym dzieciom pełne i równe uczestnictwo w edukacji przedszkolnej i szkolnej. Możliwości i kierunków działań jest wiele. W niektórych europejskich krajach samorządy zatrudniają dietetyków, szkolących personel żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszczają dzieci na diecie bezglutenowej lub z innymi alergiami pokarmowymi (potwierdzonymi przez lekarza). Placówki żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży mają ustawowy obowiązek zapewnienia bezpiecznych posiłków w różnych dietach leczniczych. To dyrekcja i nauczyciele dbają o zapewnienie diety dzieciom na wycieczkach, nie angażując do tego procesu rodzin. Wierzymy, że takie  rozwiązania są możliwe także w Polsce. Dla dobra dzieci.

Z poważaniem

Marta Krzyżanowska-Sołtysiak BEZGLUTENOWA MAMA

[Imię i nazwisko]

Adresat/Adresaci petycji: Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka

W sprawie równego traktowania dzieci bezglutenowych (i na innych dietach eliminacyjnych) w żłobkach, przedszkolach i szkołach.

My, rodzice, dziadkowie i krewni dzieci na diecie bezglutenowej (i z towarzyszącymi alergiami pokarmowymi) zwracamy się z prośbą o międzyresortowe wypracowanie wytycznych dotyczących żywienia dzieci w oświatowych placówkach żywienia zbiorowego (żłobki, przedszkola, szkoły). Uważamy, że brak prawnego rozstrzygnięcia tej kwestii prowadzi do dyskryminacji rodzin bezglutenowych dzieci. Dlatego widzimy pilną potrzebę wypracowania standardów, które będą obowiązywać we wszystkich żłobkach, przedszkolach i szkołach w Polsce. Obecnie sytuacja bezglutenowych dzieci w tych placówkach jest daleka od europejskiego ideału. Rodzice najczęściej napotykają na niezrozumienie ze strony dyrekcji i personelu placówek oświatowych. Nie zawsze dyrekcja zgadza się, by dostarczali całodzienne wyżywienie do placówki. Często rodzice są zniechęcani do takiego kroku i są informowani o rzekomym zakazie sanepidu. Gdy jednak rodzic otrzyma zgodę na dostarczanie domowych posiłków, zajęcie to jest na tyle absorbujące, że uniemożliwia jednemu z rodziców pracę zawodową. Zdarza się, że wyżywienie w instytucji zapewnia firma cateringowa, która deklaruje również dietę bezglutenową. Niestety, często bezglutenowe dzieci chorują po spożyciu takich dań, gdyż firmy często nie są świadome zanieczyszczeń krzyżowych i nie mają wiedzy o śladowych ilościach glutenu w wielu produktach. Rodzice bezglutenowych dzieci często są zmuszeni do umieszczenia dziecka w prywatnej, droższej placówce, która zazwyczaj jest bardziej przychylna dzieciom na diecie. Uważamy, że jest to przejawem dyskryminacji dziecka i rodziny.
Również wyżywienie bezglutenowego dziecka w szkolnej stołówce zazwyczaj jest niemożliwe. Firmy cateringowe odmawiają przygotowywania takich posiłków, a niewystarczająca świadomość personelu stołówki jest dodatkową blokadą. W praktyce więc bezglutenowi uczniowie pracujących rodziców cały dzień spędzają na suchym prowiancie, co również nie pozostaje obojętne dla ich słabszego układu pokarmowego.
Dlatego prosimy o dostrzeżenie skali problemu i wypracowanie standardów, które zapewnią bezglutenowym dzieciom pełne i równe uczestnictwo w edukacji przedszkolnej i szkolnej. Możliwości i kierunków działań jest wiele. W niektórych europejskich krajach samorządy zatrudniają dietetyków, szkolących personel żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszczają dzieci na diecie bezglutenowej lub z innymi alergiami pokarmowymi (potwierdzonymi przez lekarza). Placówki żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży mają ustawowy obowiązek zapewnienia bezpiecznych posiłków w różnych dietach leczniczych. To dyrekcja i nauczyciele dbają o zapewnienie diety dzieciom na wycieczkach, nie angażując do tego procesu rodzin. Wierzymy, że takie  rozwiązania są możliwe także w Polsce. Dla dobra dzieci.

Z poważaniem

Marta Krzyżanowska-Sołtysiak BEZGLUTENOWA MAMA

[Imię i nazwisko]