Wniosek o odpowiedzialność ośrodków IN VITRO za zdrowie ich pacjentek i dzieci

Pytania o in vitro w Polsce

 

Wniosek o odpowiedzialność ośrodków IN VITRO za zdrowie ich pacjentek i dzieci

050.000
  40.741
 
40.741 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.

Wniosek o odpowiedzialność ośrodków IN VITRO za zdrowie ich pacjentek i dzieci

Szanowni Państwo!

W ostatnim czasie opinię publiczną głęboko poruszyła sprawa odmowy aborcji u kobiety, której dziecko poczęte metodą „in vitro”, było bardzo poważnie chore.

Prawda o rozrodzie wspomaganym wciąż nie dociera do opinii publicznej. Ministerstwo zdrowia, kliniki i media nie podają niewygodnych danych. Ośrodki rozrodu wspomaganego nie podejmują opieki okołoporodowej nad kobietami, które poczęły w programie „in vitro”. Nie ponoszą tez odpowiedzialności za zdrowie i życie poczętego w ten sposób dziecka.

Minął rok od wprowadzenia rządowego programu dofinansowania procedur zapłodnienia in vitro. Rząd ogłosił sukces pomimo tego, że u zakwalifikowanych do programu 8685 par, uzyskano 2559 ciąż , ale urodziło się tylko 214 dzieci. Kosztowało to podatników 72,4 mln złotych. Według wstępnych szacunków, program mógł pochłonąć nawet 50 – 60 tys. ludzkich istnień. Ma być jednak kontynuowany. Minister Zdrowia deklaruje także wprowadzenie do konsultacji społecznych nowy projekt ustawy o „in vitro”.

W tej sytuacji wnosimy o jak najszybsze wprowadzenie kontroli oraz stałego dozoru medycznego wobec wszystkich ośrodków stosujących w Polsce metody „in vitro” oraz o:

1. Poinformowanie opinii publicznej, ile dzieci  w Polsce poczętych ”in vitro” zostaje abortowanych z powodu wykrytych podczas badań prenatalnych wad płodu, a ile rodzi się chorych.

2. Pełny dostęp do informacji, co się robi z tzw. nadliczbowymi embrionami oraz czy stosowana jest selekcja i według jakich kryteriów.

3. Wprowadzenie obowiązku podejmowania przez ośrodki wspomaganej prokreacji pełnej opieki okołoporodowej nad swoimi pacjentkami i ich dziećmi oraz dalsze monitorowanie ich zdrowia.

4. Zobowiązanie ośrodków stosujących zapłodnienie pozaustrojowe do podejmowania odpowiedzialności za zdrowie i życie pacjentki oraz jej dziecka w przypadku wystąpienia powikłań lub wad rozwojowych.

5. Poinformowanie społeczeństwa, jakie koszty leczenia chorych dzieci z programu „in vitro” ponosi NFZ, czyli wszyscy podatnicy.

Wniosek razem z podpisami osób wspierających zostanie złożony do:

Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza

Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia Tomasza Latosa

Prezesa Naczelnej Macieja Hamankiewicza

 

Bardzo prosimy o poparcie!

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Sz. P.

Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz

Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz

WNIOSEK O WPROWADZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OŚRODKÓW ROZRODU WSPOMAGANEGO ZA ZDROWIE SWOICH PACJENTEK I ICH POCZĘTYCH DZIECI ORAZ SPECJALISTYCZNEGO DOZORU MEDYCZNEGO ICH DZIAŁAŃ

W związku z poruszającą i głośną sprawą odmowy aborcji u kobiety, której dziecko poczęte metodą „in vitro”, było bardzo poważnie chore, wnosimy o wprowadzenie kontroli oraz stałego dozoru medycznego wobec wszystkich ośrodków stosujących w Polsce metody rozrodu wspomaganego.

Należy mieć na uwadze, że metoda ta jest bardzo skomplikowana i powoduje znacznie częstsze występowanie wad genetycznych i rozwojowych u dzieci poczętych „in vitro”, niż u dzieci poczętych naturalnie, co potwierdzają liczne zagraniczne badania naukowe.

W związku z powyższym wnosimy również o:

1. Poinformowanie opinii publicznej, ile dzieci w Polsce poczętych ”in vitro” zostaje abortowanych z powodu wykrytych podczas badań prenatalnych wad płodu, a ile rodzi się chorych.

2. Pełny dostęp do informacji, co się robi z tzw. nadliczbowymi embrionami oraz czy stosowana jest selekcja i według jakich kryteriów.

3. Wprowadzenie obowiązku podejmowania przez ośrodki wspomaganej prokreacji pełnej opieki okołoporodowej nad swoimi pacjentkami i ich dziećmi oraz dalsze monitorowanie ich zdrowia.

4. Zobowiązanie ośrodków stosujących zapłodnienie pozaustrojowe do podejmowania odpowiedzialności za zdrowie i życie pacjentki oraz jej dziecka w przypadku wystąpienia powikłań lub wad rozwojowych.

5. Poinformowanie społeczeństwa, jakie koszty leczenia chorych dzieci z programu „in vitro” ponosi NFZ, czyli wszyscy podatnicy.

6. Powstrzymanie finansowania przez Ministerstwo Zdrowia ośrodków zapłodnienia pozaustrojowego oraz refundacji leków stosowanych w tzw. terapii rozrodu, zwłaszcza w kontekście gwałtownej podwyżki cen leków stosowanych m. in. w chemioterapii.

[Imię i nazwisko]

Wniosek o odpowiedzialność ośrodków IN VITRO za zdrowie ich pacjentek i dzieci

Podpisz tę petycję teraz!

050.000
  40.741
 
40.741 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.