Sprzeciw wobec odwołania profesora Bogdana Chazana

Adresat petycji: Prezydent Warszawy

 

Sprzeciw wobec odwołania profesora Bogdana Chazana

Sprzeciw wobec odwołania profesora Bogdana Chazana

0200.000
  110.077
 
110.077 podpisało. Osiągnijmy 200.000!

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zdecydowała o zwolnieniu z funkcji dyrektora Szpitala im. Świętej Rodziny profesora Bogdana Chazana, wokół którego w minionych tygodniach trwała wielka burza, po tym jak nie wyraził zgody na dokonanie aborcji 25-tygodniowego dziecka podejrzewanego o niepełnosprawność oraz nie wskazał innego lekarza, który by tego dokonał. Ta skandaliczna decyzja nie tylko narusza prawa lekarzy do zachowania wolności sumienia, lecz narusza też nasze prawo do należytej opieki medycznej. Stosowanie kar wobec ginekologów niechcących brać udziału w procederze aborcyjnym, nieuchronnie prowadzić będzie do tego, że zawód ten podejmować będą wyłącznie osoby, dla których taka postawa nie będzie problemem. Osobiście nie zaufałbym lekarzowi, który miałby pomóc w narodzinach mojego dziecka, jeśli wiedziałbym, że zabija on inne dzieci… Zachęcam do podpisania się pod listem protestacyjnym adresowanym do Pani Prezydent.

Źródło grafiki: Wyd. WAM

0200.000
  110.077
 
110.077 podpisało. Osiągnijmy 200.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent Warszawy

Szanowna Pani Prezydent,

Pragnę wyrazić moje najgłębsze oburzenie z powodu decyzji o odwołaniu prof. Bogdana Chazana ze stanowiska Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny.
Decyzję Pani Prezydent odbieram jako formę dyskryminacji lekarzy oraz wszystkich osób odnoszących się z szacunkiem do ludzkiego życia.

Powołaniem ginekologów-położników jest przyjmowanie na świat nowego życia, a nie jego terminowanie. Żaden lekarz i żaden szpital nie może więc być zmuszany do brania udziału w tym procederze.

Pani decyzja narusza nie tylko prawo lekarzy do zachowania wolności sumienia, ale także moje prawo do należytej opieki medycznej. Stosowanie kar wobec ginekologów niechcących brać udziału w procederze aborcyjnym, nieuchronnie prowadzić będzie do tego, że zawód ten podejmować będą wyłącznie osoby, dla których taka postawa nie będzie problemem. Tymczasem- jako obywatel i podatnik współfinansujący utrzymanie służby zdrowia - chcę mieć pewność, że moi bliscy i ja będziemy mogli czuć się w publicznych szpitalach bezpiecznie oraz że będziemy mieli prawo do skorzystania z pomocy lekarza, który będzie budził nasze zaufanie. A jak można bez obaw powierzyć lekarzowi własne dziecko, mając świadomość, że ten sam człowiek, w innych okolicznościach, podobne dzieci pozbawia życia?
Szpital im. Świętej Rodziny stanowił dla wielu osób, szanujących ludzkie życie od momentu poczęcia, chlubny wyjątek na mapie Warszawy. Zawsze mogliśmy do niego wybrać się z czystym sumieniem i w pełnym poczuciu bezpieczeństwa.

Mój zdecydowany sprzeciw budzi też fakt, że przy podejmowaniu decyzji o zwolnieniu profesora Chazana w ogóle nie uwzględnione zostały jego kompetencje, zasługi jako dyrektora szpitala oraz bardzo pozytywne opinie zdecydowanej większości pacjentów, którzy chwalili sobie, że szpital pod Jego kierownictwem jest wyjątkowo zadbany, estetyczny, każde dziecko jest w nim ważne, a kadra wyróżnia się pełnym profesjonalizmem oraz dużą życzliwością. Uzasadnienie decyzji – choćby poprzez podstawowe błędy merytoryczne (polskie prawo nigdzie nie określa 24 tygodnia ciąży jako granicznej daty do dokonywaniu aborcji. W ustawie mowa jest o „chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia”, która to chwila nie jest sprecyzowana) – przypomina mi zaś szukanie na siłę „paragrafu na człowieka”.

Nie mogąc przejść obojętnie wobec takiej decyzji, domagam się zaprzestania szykanowania lekarzy, którzy jako szlachetni ludzie wiernie wykonują zabraniającą „spędzania płodu” przysięgę Hipokratesa, czyli nie zabijają i nie współdziałają w zabijaniu dzieci. Życie każdego człowieka, także chorego, któremu dane będzie przeżyć tylko kilka dni, jest bezcenne.

[Imię i nazwisko]

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent Warszawy

Szanowna Pani Prezydent,

Pragnę wyrazić moje najgłębsze oburzenie z powodu decyzji o odwołaniu prof. Bogdana Chazana ze stanowiska Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny.
Decyzję Pani Prezydent odbieram jako formę dyskryminacji lekarzy oraz wszystkich osób odnoszących się z szacunkiem do ludzkiego życia.

Powołaniem ginekologów-położników jest przyjmowanie na świat nowego życia, a nie jego terminowanie. Żaden lekarz i żaden szpital nie może więc być zmuszany do brania udziału w tym procederze.

Pani decyzja narusza nie tylko prawo lekarzy do zachowania wolności sumienia, ale także moje prawo do należytej opieki medycznej. Stosowanie kar wobec ginekologów niechcących brać udziału w procederze aborcyjnym, nieuchronnie prowadzić będzie do tego, że zawód ten podejmować będą wyłącznie osoby, dla których taka postawa nie będzie problemem. Tymczasem- jako obywatel i podatnik współfinansujący utrzymanie służby zdrowia - chcę mieć pewność, że moi bliscy i ja będziemy mogli czuć się w publicznych szpitalach bezpiecznie oraz że będziemy mieli prawo do skorzystania z pomocy lekarza, który będzie budził nasze zaufanie. A jak można bez obaw powierzyć lekarzowi własne dziecko, mając świadomość, że ten sam człowiek, w innych okolicznościach, podobne dzieci pozbawia życia?
Szpital im. Świętej Rodziny stanowił dla wielu osób, szanujących ludzkie życie od momentu poczęcia, chlubny wyjątek na mapie Warszawy. Zawsze mogliśmy do niego wybrać się z czystym sumieniem i w pełnym poczuciu bezpieczeństwa.

Mój zdecydowany sprzeciw budzi też fakt, że przy podejmowaniu decyzji o zwolnieniu profesora Chazana w ogóle nie uwzględnione zostały jego kompetencje, zasługi jako dyrektora szpitala oraz bardzo pozytywne opinie zdecydowanej większości pacjentów, którzy chwalili sobie, że szpital pod Jego kierownictwem jest wyjątkowo zadbany, estetyczny, każde dziecko jest w nim ważne, a kadra wyróżnia się pełnym profesjonalizmem oraz dużą życzliwością. Uzasadnienie decyzji – choćby poprzez podstawowe błędy merytoryczne (polskie prawo nigdzie nie określa 24 tygodnia ciąży jako granicznej daty do dokonywaniu aborcji. W ustawie mowa jest o „chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia”, która to chwila nie jest sprecyzowana) – przypomina mi zaś szukanie na siłę „paragrafu na człowieka”.

Nie mogąc przejść obojętnie wobec takiej decyzji, domagam się zaprzestania szykanowania lekarzy, którzy jako szlachetni ludzie wiernie wykonują zabraniającą „spędzania płodu” przysięgę Hipokratesa, czyli nie zabijają i nie współdziałają w zabijaniu dzieci. Życie każdego człowieka, także chorego, któremu dane będzie przeżyć tylko kilka dni, jest bezcenne.

[Imię i nazwisko]