List do Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego w sprawie antychrześcijańskiej i antyrodzinnej konwencji Rady Europy CAHVIO

Adresat/Adresaci petycji: Marszałek Sejmu Radosław Sikorski

 

List do Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego w sprawie antychrześcijańskiej i antyrodzinnej konwencji Rady Europy CAHVIO

List do Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego w sprawie antychrześcijańskiej i antyrodzinnej konwencji Rady Europy CAHVIO

050.000
  37.686
 
37.686 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Szanowni Państwo!

Podczas posiedzenia Sejmu RP w dniu 5 lutego 2015 r. połączone komisje sejmowe ostatecznie zaopiniują ustawę, która może upoważnić Prezydenta RP do ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (CAHVIO)

Dzieje się to w sytuacji, gdy Polska ma precyzyjne i wystarczające prawo dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a konwencja ta nie wprowadza żadnych nowych rozwiązań. Procedowanie w sprawie Konwencji CAHVIO wprowadza do debaty publicznej ideologiczny temat zastępczy i konfliktuje społeczeństwo oraz odciąga jego uwagę od najważniejszych problemów społecznych związanych m.in. z bezrobociem czy funkcjonowaniem służby zdrowia.

W sprawie tej konwencji występowaliśmy już wielokrotnie i zebraliśmy już ponad 100 tys. głosów sprzeciwu, które zostały przesłane mailowo do Marszałka Sejmu oraz liderów klubów parlamentarnych, a także wydrukowane i złożone oficjalnie w sejmie.

Konwencja CAHVIO w znacznej mierze jest nastawiona na walkę z tradycją i wspólnotami chronionymi przez Konstytucję RP - małżeństwem i rodziną. Wprowadza wręcz obowiązek walki z tradycją i dorobkiem cywilizacyjnym, które są traktowane jako zagrożenia. Konwencja CAHVIO nakłada na państwo obowiązek edukacji dzieci i młodzieży w zakresie, tzw. „niestereotypowych ról płci”, czyli m. in. homoseksualizmu.

W imię walki z ideologicznie definiowaną dyskryminacją konwencja ta pozwala naruszać powszechnie uznane zasady prawa, w tym do równości wobec prawa. Jej przyjęcie wiąże się także ze znacznymi obciążeniami dla budżetu państwa, ze względu na budowę struktur ją realizujących oraz kontrolnych.

Przyjęcie Konwencji CAHVIO naruszy suwerenność Polski w sprawach etycznych oraz dotyczących rodziny i podporządkuje nas decyzjom międzynarodowego gremium kontrolnego GREVIO.

Obecnie nadszedł czas, gdy naszym obowiązkiem jest zwrócenie się do Marszałka Sejmu RP w tej sprawie. Bardzo prosimy o przyłączenie się do nas.


Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia

Ewa H. Kowalewska

Zachęcam do zapoznania się z wnikliwym Raportem Instytutu Kultury Prawnej Ordo Iuris na temat tej Konwencji. Kliknij na link: http://www.ordoiuris.pl/dlaczego-nie-nalezy-ratyfikowac-konwencji-,3537,i.html

Jeśli chcesz uzyskiwać informację od nas co się dzieje z tym problemem i podobnymi zachęcam do zaznaczenia kwadracika znajdującego się pod czerwonym przyciskiem   „Podpisz”. przed podpisaniem listu.

Ewa H. Kowalewska

050.000
  37.686
 
37.686 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Sprzeciw wobec planów ratyfikacji ideologicznej Konwencji CAHVIO

List do Marszałka Sejmu

Radosława Sikorskiego

w sprawie

antyrodzinnej konwencji Rady Europy CAHVIO

Wielce Szanowny Panie Marszałku!

Potępiając wszystkie formy przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, wyrażam zdecydowany sprzeciw wobec planów ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Konwencja CAHVIO) opartej na ideologii gender.

Pragnę podkreślić, że:

  • wyraźnym celem tej konwencji jest walka z religią, tradycją i rodziną. Jest ona procedowana w Sejmie RP, który specjalną uchwałą uznał rok 2015 „Rokiem Jana Pawła II”. Dziwi to, że z jednej strony Sejm wyraża wieki szacunek dla największego na świecie autorytetu w dziedzinie obrony małżeństwa i rodziny, z drugiej podejmuje działania marginalizujące te podstawowe wspólnoty;
  • przyjęcie tej Konwencji było konsultowane jedynie z organizacjami skrajnie feministycznymi, które w pełni ją akceptują, ponieważ chcą narzucić całemu społeczeństwu swoje wartości i ideologię;
  • Konwencja ta nie może być skutecznym instrumentem zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet, ponieważ ignoruje realne przyczyny przemocy, takie jak uzależnienia, odrzucanie pozytywnych norm moralnych i obyczajowych, przemoc w środkach masowego przekazu czy seksualizacja wizerunku kobiety i jej przedmiotowe traktowanie w przestrzeni medialnej. Nadto nie wprowadza ona żadnych nowych, pozytywnych rozwiązań dotyczących przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.
  • konwencja ta narusza ład społeczny i konstytucyjny porządek prawny, w tym zapisy mówiące o ochronie małżeństwa i rodziny oraz prawie rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a także mówiące o światopoglądowej bezstronności państwa i równości wobec prawa kobiet i mężczyn.

 

[Imię i nazwisko]

Sprzeciw wobec planów ratyfikacji ideologicznej Konwencji CAHVIO

List do Marszałka Sejmu

Radosława Sikorskiego

w sprawie

antyrodzinnej konwencji Rady Europy CAHVIO

Wielce Szanowny Panie Marszałku!

Potępiając wszystkie formy przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, wyrażam zdecydowany sprzeciw wobec planów ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Konwencja CAHVIO) opartej na ideologii gender.

Pragnę podkreślić, że:

  • wyraźnym celem tej konwencji jest walka z religią, tradycją i rodziną. Jest ona procedowana w Sejmie RP, który specjalną uchwałą uznał rok 2015 „Rokiem Jana Pawła II”. Dziwi to, że z jednej strony Sejm wyraża wieki szacunek dla największego na świecie autorytetu w dziedzinie obrony małżeństwa i rodziny, z drugiej podejmuje działania marginalizujące te podstawowe wspólnoty;
  • przyjęcie tej Konwencji było konsultowane jedynie z organizacjami skrajnie feministycznymi, które w pełni ją akceptują, ponieważ chcą narzucić całemu społeczeństwu swoje wartości i ideologię;
  • Konwencja ta nie może być skutecznym instrumentem zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet, ponieważ ignoruje realne przyczyny przemocy, takie jak uzależnienia, odrzucanie pozytywnych norm moralnych i obyczajowych, przemoc w środkach masowego przekazu czy seksualizacja wizerunku kobiety i jej przedmiotowe traktowanie w przestrzeni medialnej. Nadto nie wprowadza ona żadnych nowych, pozytywnych rozwiązań dotyczących przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.
  • konwencja ta narusza ład społeczny i konstytucyjny porządek prawny, w tym zapisy mówiące o ochronie małżeństwa i rodziny oraz prawie rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a także mówiące o światopoglądowej bezstronności państwa i równości wobec prawa kobiet i mężczyn.

 

[Imię i nazwisko]