Trybunał Stanu dla ludzi sprawujących władzę przez ostatnie osiem lat.

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent Andrzej Duda

 

Trybunał Stanu dla ludzi sprawujących władzę przez ostatnie osiem lat.

Trybunał Stanu dla ludzi sprawujących władzę przez ostatnie osiem lat.

020.000
  18.268
 
18.268 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

List otwarty.
Do Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Szanowny Panie Prezydencie,
jako strażnik Konstytucji, obrońca honoru i godności Narodu zwracam się do Pana z prośbą o rozważenie postawienia przed Trybunałem Stanu ludzi sprawujących władzę przez ostatnie osiem lat. Jest wysoce prawdopodobne, że wielu z nich jest winnych działań na szkodę Państwa i narodu polskiego.
Dla mnie i dla narodu sytuacja po wyborach jest w pewnym sensie bardzo niekorzystna z punktu widzenia funkcjonowania naszego Państwa w dłuższej perspektywie czasu. Ludzie, którzy prowadzili nasz kraj do upadku zostali w polityce. Już się odgrażają, że za cztery lata wrócą.... To najgorszy scenariusz jaki może się nam przydarzyć. Dlatego nie spoczywajmy na laurach, ten układ należy po prostu rozbić. Nie trzeba się mścić, ale trzeba za zdradę i działanie na szkodę Polski i narodu rozliczyć i sprawiedliwie osądzić. Jeśli członkowie odpowiedzialni za zdradę polskiej racji stanu odchodzącej władzy nie zasługują na trybunał stanu, to co musi się wydarzyć, aby zastosować ten mechanizm? Nie można przejść obojętnie i legalizować zdrady interesów Państwa polskiego i narodu, bo to demoralizuje elity rządzące. Uważam, że byłby to bardzo zły proceder, który w dłuższej perspektywie czasu doprowadzi nasz kraj do upadku. Myślmy już dziś o naszej przyszłości na dziesiątki lat. Tak jak znienawidzona komuna się odrodziła, tak samo za jakiś czas ONI wrócą, czy tego chcemy?
Z wyrazami szacunku:
Bogdan Gizdoń

Ta petycja została wykreowana przez obywatela lub organizację, która nie jest cześcią CitizenGO. CitizenGO nie jest odpowiedzialna za treść petycji.
020.000
  18.268
 
18.268 podpisało. Osiągnijmy 20.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent Andrzej Duda

Trybunał Stanu dla ludzi sprawujących władzę przez ostatnie osiem lat.

[Imię i nazwisko]

Adresat/Adresaci petycji: Prezydent Andrzej Duda

Trybunał Stanu dla ludzi sprawujących władzę przez ostatnie osiem lat.

[Imię i nazwisko]