O zaostrzenie kary za gwałt

O zwiększenie kary za gwałt

 

O zaostrzenie kary za gwałt

050.000
  22.760
 
22.760 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.

O zaostrzenie kary za gwałt

Przestępstwo gwałtu należy do najokrutniejszych czynów, do jakich zdolny jest człowiek. Liczba gwałtów dokonywanych w Polsce utrzymuje się od lat na podobnym poziomie. To oznacza, że z jednej strony udaje się przeciwdziałać możliwej rosnącej liczbie tego rodzaju przestępstw, ale też nie prowadzi się skutecznych działań prowadzących do zmniejszenia się tej liczby. W tej sytuacji rozsądne jest zaproponowanie Ministrowi Sprawiedliwości podwyższenia wymiaru kary za gwałt opisanej w art. 197 ust. 1 KK, aby wynosił od od 3 lat do 25 lat pozbawienia wolności (obecnie od 2 do 12 lat) i tym samym kwalifikował się wyłącznie jako zbrodnia, a nie jedynie występek (tak określa się przedstępstwa, za które wymierza się karę niższą od 3 lat pobawienia wolności).

+ List do:

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:

Petycja o zaostrzenie kary za gwałt

P.T.
Minister Sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro

Panie Ministrze,
za przestępstwo gwałtu określone w 
art. 197 ust. 1 KK przewidywana jest kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Oznacza to, że tak okrutne przestępstwo nie zawsze musi być zakwalifikowane do kategorii zbrodni, lecz może zostać uznane jedynie za występek w świetle prawnokarnej terminologii. Ta kwalifikacja wydaje się nieadekwatna w stosunku do czynu, jakim jest wskazane przestępstwo.

Ponadto, nie ulega wątpliwości, że zaostrzenie kary może być jednym z czynników wpływających na zmniejszenie się liczby tego typu przestępstw.

Zwracam się do Pana Ministra z petycją o inicjatywę ustawodawczą zakładającą zmianę wymiaru kary określonego w art. 197 ust. 1 KK na wymiar od 3 lat do 25 lat pozbawienia wolności.

[Imię i nazwisko]

O zaostrzenie kary za gwałt

Podpisz tę petycję teraz!

050.000
  22.760
 
22.760 osób podpisalo petycję. Pomóż nam osiągnąć cel 50.000 podpisów.