Szpital Pro-Familia w Rzeszowie - katolicki czy aborcyjny?

Adresat petycji: Dyrekcja Szpitala Pro-Familia

 

Szpital Pro-Familia w Rzeszowie - katolicki czy aborcyjny?

Szpital Pro-Familia w Rzeszowie - katolicki czy aborcyjny?

050.000
  29.561
 
29.561 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Na początku ubiegłego roku opinia publiczna została poinformowana, że w rzeszowskim szpitalu Pro – Familia wykonuje się aborcje. Szpital postanowił zastraszyć położną Agatę Rejman, która ujawniła prawdę o aborcjach w Pro-Familii, a kiedy w sprawie zabrali głos obrońcy życia z Fundacji Pro – Prawo do Życia, wytoczył im sprawy sądowe.

Szpital Pro-Familia na użytek swojego wizerunku odwołuje się do wartości chrześcijańskich oraz autorytetu Kościoła Katolickiego. Dyrekcja poprosiła o poświęcenie placówki ówczesnego ordynariusza rzeszowskiego, biskupa Kazimierza Górnego, na stronie internetowej znajdują się zdjęcia z tej ceremonii i odwołania do symboli chrześcijańskich.

Takie postępowanie narzuca jednoznaczne skojarzenia z obłudą króla Heroda. Apelujemy do szpitala Pro - Familia aby porzucił swoje obłudne praktyki. Zabijanie dzieci przed narodzeniem nie da się pogodzić z chrześcijaństwem, ani z wartościami rodzinnymi, do których szpital odwołuje się w nazwie. Wzywamy dyrekcję Szpitala: Nie bądźcie Herodami!

050.000
  29.561
 
29.561 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat petycji: Dyrekcja Szpitala Pro-Familia

Do Dyrekcji i właścicieli szpitala Pro-Familia w Rzeszowie

Nie badźcie Herodami!

Szanowni Państwo!

W minionym roku Szpital Pro – Familia zasłynął w całej Polsce z zaciekłości, z jaką ścigał swą pracownicę oraz obrońców życia, protestujących przeciwko dokonywaniu aborcji w placówce odwołującej się dotychczas do systemu tradycyjnych, chrześcijańskich wartości i autorytetu Kościoła Katolickiego.

Pacjenci wybierający Państwa Szpital również ze względu na jego promocję z wykorzystaniem wizerunku emerytowanego pasterza diecezji bp. Kazimierza Górnego, poczuli się oszukani. Miejsce, które miało służyć Rodzinie, okazało się również miejscem kaźni nienarodzonych. Sale z zawieszonym krzyżem, w których pacjenci mieli czuć się bezpiecznie, w Szpitalu chwalącym się nowo wyświęconą kaplicą, okazały się miejscem zabijania chorych dzieci w okresie prenatalnym.

Ponadto, wobec Agaty Rejman, Jacka Kotuli i Przemysława Sycza, alarmujących opinię publiczną o szokujących (w miejscu starającym się uchodzić za bliskie wartościom chrześcijańskim) przypadkach aborcji, przypuściliście Państwo zmasowany atak z wykorzystaniem wszelkich dostępnych narzędzi prawnych. W dbałości o swój marketingowy wizerunek zaatakowaliście Państwo wolności obywatelskie, takie jak wolność słowa i zgromadzeń, które groziły Państwu ujawnieniem prawdy o działalności Szpitala. Doprowadziliście Państwo do sądowego zakazu manifestowania prawdy o losie nienarodzonych, pozbawianych życia w majestacie prawa, lecz z naruszeniem ich fundamentalnej godności.

Państwa bezwzględny atak na fundamentalne wartości obywatelskie wzbudził zgodny sprzeciw różnych stron polskiej debaty publicznej. Stało się to nawet pomimo wstydliwego utajnienia treści sądowego rozstrzygnięcia.

Jednocześnie wciąż Państwa działania marketingowe odwołują się do wartości chrześcijańskich i autorytetu Kościoła Katolickiego, poprzez odwołanie do biskupa seniora, prezentowanie zdjęć z wizyt osób duchownych w Szpitalu oraz posłużenie się relacją z poświęcenia kaplicy oraz krzyży do pokojów pacjentów Szpitala.

Z tą hipokryzją trzeba skończyć!

Chcemy ponownie widzieć w Szpitalu Pro-Familia miejsce przyjazne całej Rodzinie. Miejsce, w którym dzieci przychodzą na świat w atmosferze bezpieczeństwa i miłości. Miejsce, gdzie nie ma wstępu polityka Heroda i rzeź nienarodzonych niewiniątek.

Dlatego wzywam Państwa do rezygnacji z wykonywania aborcji i wycofania wszelkich działań prawnych skierowanych wobec obrońców życia. Zapewniam, że Państwa wizerunek nie straci na polityce konsekwentnego odcięcia od aborcji i ugruntowania opinii Szpitala PRO FAMILIA jako Szpitala DLA RODZINY, włącznie z jej najmłodszymi i najsłabszymi członkami.

Gdyby kontynuowali Państwo informacyjną politykę hipokryzji oraz działania zmierzające do zastraszenia i ukarania obrońców życia, znajdą się tysiące ludzi w Polsce, którzy wesprą ich walkę o prawdę. Niżej podpisany będzie wśród nich.

[Imię i nazwisko]

Adresat petycji: Dyrekcja Szpitala Pro-Familia

Do Dyrekcji i właścicieli szpitala Pro-Familia w Rzeszowie

Nie badźcie Herodami!

Szanowni Państwo!

W minionym roku Szpital Pro – Familia zasłynął w całej Polsce z zaciekłości, z jaką ścigał swą pracownicę oraz obrońców życia, protestujących przeciwko dokonywaniu aborcji w placówce odwołującej się dotychczas do systemu tradycyjnych, chrześcijańskich wartości i autorytetu Kościoła Katolickiego.

Pacjenci wybierający Państwa Szpital również ze względu na jego promocję z wykorzystaniem wizerunku emerytowanego pasterza diecezji bp. Kazimierza Górnego, poczuli się oszukani. Miejsce, które miało służyć Rodzinie, okazało się również miejscem kaźni nienarodzonych. Sale z zawieszonym krzyżem, w których pacjenci mieli czuć się bezpiecznie, w Szpitalu chwalącym się nowo wyświęconą kaplicą, okazały się miejscem zabijania chorych dzieci w okresie prenatalnym.

Ponadto, wobec Agaty Rejman, Jacka Kotuli i Przemysława Sycza, alarmujących opinię publiczną o szokujących (w miejscu starającym się uchodzić za bliskie wartościom chrześcijańskim) przypadkach aborcji, przypuściliście Państwo zmasowany atak z wykorzystaniem wszelkich dostępnych narzędzi prawnych. W dbałości o swój marketingowy wizerunek zaatakowaliście Państwo wolności obywatelskie, takie jak wolność słowa i zgromadzeń, które groziły Państwu ujawnieniem prawdy o działalności Szpitala. Doprowadziliście Państwo do sądowego zakazu manifestowania prawdy o losie nienarodzonych, pozbawianych życia w majestacie prawa, lecz z naruszeniem ich fundamentalnej godności.

Państwa bezwzględny atak na fundamentalne wartości obywatelskie wzbudził zgodny sprzeciw różnych stron polskiej debaty publicznej. Stało się to nawet pomimo wstydliwego utajnienia treści sądowego rozstrzygnięcia.

Jednocześnie wciąż Państwa działania marketingowe odwołują się do wartości chrześcijańskich i autorytetu Kościoła Katolickiego, poprzez odwołanie do biskupa seniora, prezentowanie zdjęć z wizyt osób duchownych w Szpitalu oraz posłużenie się relacją z poświęcenia kaplicy oraz krzyży do pokojów pacjentów Szpitala.

Z tą hipokryzją trzeba skończyć!

Chcemy ponownie widzieć w Szpitalu Pro-Familia miejsce przyjazne całej Rodzinie. Miejsce, w którym dzieci przychodzą na świat w atmosferze bezpieczeństwa i miłości. Miejsce, gdzie nie ma wstępu polityka Heroda i rzeź nienarodzonych niewiniątek.

Dlatego wzywam Państwa do rezygnacji z wykonywania aborcji i wycofania wszelkich działań prawnych skierowanych wobec obrońców życia. Zapewniam, że Państwa wizerunek nie straci na polityce konsekwentnego odcięcia od aborcji i ugruntowania opinii Szpitala PRO FAMILIA jako Szpitala DLA RODZINY, włącznie z jej najmłodszymi i najsłabszymi członkami.

Gdyby kontynuowali Państwo informacyjną politykę hipokryzji oraz działania zmierzające do zastraszenia i ukarania obrońców życia, znajdą się tysiące ludzi w Polsce, którzy wesprą ich walkę o prawdę. Niżej podpisany będzie wśród nich.

[Imię i nazwisko]