Parlament Europejski powinien zdystansować się od swojego "ambasadora LGBTQ"!