Tadeusz Płużański

Obrazek użytkownika Tadeusz  Płużański
Tadeusz Płużański  

Do najwyższych władz Rzeczpospolitej Polskiej My, niżej podpisani, apelujemy do najwyższych władz Rzeczpospolitej Polskiej o prawo i sprawiedliwość. Cmentarz Powązki Wojskowe w Warszawie to wyjątkowa polska nekropolia. Taki charakter miała w wolnej, niepodległej II Rzeczpospolitej, bo po 1945 r. została – jak cała Polska – zawłaszczona przez komunistów. Ten stan trwa do dziś.

Zachęcamy do podpisania apelu o repolonizację wyjątkowej polskiej nekropolii - Powązek Wojskowych w Warszawie