Protest w Obronie Dzieci

Obrazek użytkownika Protest w Obronie Dzieci
Protest w Obronie Dzieci  

4 lutego 2014 r. Parlament Europejski będzie głosował nad przyjęciem rezolucji (tzw. Raport Lunacek - polska wersja raportu) postulującej przyznanie szerokich przywilejów osobom homoseksualnym, biseksualnym, transseksualnym i interseksualnym (LGBTI) w kwestii adopcji dzieci, wykonywania zawodów pedagogicznych, zawierania związków małżeńskich etc.

Podpisując petycję możesz przyczynić się do odrzucenia tej rezolucji!