Apel do Prezydenta Rzeczypospolitej o niepodpisywanie ustawy o selekcji dzieci poczętych in vitro

Adresat/Adresaci petycji: Pan Bronisław Komorowski

 

Apel do Prezydenta Rzeczypospolitej o niepodpisywanie ustawy o selekcji dzieci poczętych in vitro

Apel do Prezydenta Rzeczypospolitej o niepodpisywanie ustawy o selekcji dzieci poczętych in vitro

050.000
  38.311
 
38.311 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

http://gosc.pl/doc/2599438.Komorowski-podpisal-ustawe-o-in-vitro

W obronie prawa do życia dzieci poczętych in vitro

Wyrażamy głęboki sprzeciw wobec ustawy o selekcji dzieci poczętych in vitro, przyjętej głosami większości rządowej w Sejmie i Senacie.

Głosowaniem tym zignorowane zostały prawa przysługujące dziecku poczętemu pozaustrojowo w ramach już obowiązującej w Polsce legislacji. Zdecydowanie sprzeciwiamy się negacji ich ludzkiej godności i ich dyskryminacji przejawiającej się szczególnie przez odmawianie im praw zawartych w polskich przepisach dotyczących ochrony życia dzieci poczętych. Żaden z przepisów polskiego prawa nie zezwala na zniszczenie życia dziecka w fazie zarodkowej dlatego, że zostało poczęte jako „nadliczbowe”

Faktem jest, że Sejm RP w uchwale z 21 lipca 2006 roku wyraźnie, ogromną, ponad 83-procentową większością głosów, stwierdził, „niszczenie ludzkich embrionów (…) narusza art. 157a Kodeksu karnego, przewidujący prawnokarną ochronę zdrowia dziecka poczętego”. Za uchwałą tą głosowała (tak jak większość posłów Platformy Obywatelskiej) również obecna premier Ewa Kopacz.

Przypominamy również, że od przeszło dwóch lat czeka na rozpatrzenie w Sejmie projekt Rezolucji wzywającej wszystkie władze publiczne do konkretnych działań wykonujących prawną ochronę należną dzieciom poczętym in vitro. Projekt ten (druk sejmowy nr 1037 http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?documentId=65E58EECFFEC9929C12...) wpłynął do laski marszałkowskiej 28 grudnia 2012 roku i zaraz potem (8 stycznia 2013 roku) został skierowany do pierwszego czytania. Czytanie to do tej pory się nie odbyło.

Apelujemy do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, o ochronę konkretnych praw należnych tym, którzy są tacy sami jak każdy z nas w chwili gdy z ciała rodziców otrzymywał swoją indywidualną tożsamość! Nie wolno rozpatrywać projektów ustawodawstwa in vitro tak, jakby dzieci poczętych in vitro nie dotyczyło prawo dotyczące życia dziecka poczętego w ogóle.

Żaden przepis polskiego prawa nie wprowadza rozróżnienia na dzieci poczęte in ventre i in vitro, żaden nie usprawiedliwia tego rodzaju dyskryminacji.

050.000
  38.311
 
38.311 podpisało. Osiągnijmy 50.000!

Uzupełnij swój podpis

Podpisz tę petycję teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
kod pocztowy
Proszę wybrać opcję:
Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności i Regulaminem

Adresat/Adresaci petycji: Pan Bronisław Komorowski

Panie Prezydencie!Zwracamy się do Pana o niepodpisywanie ustawy „o leczeniu niepłodności”. Zwracamy uwagę, iż niezależnie od oceny właściwości etycznej zapłodnienia pozaustrojowego, niezależnie od poglądów na ewentualne przepisy prawne opisujące jego funkcjonowanie – ustawa o in vitro w żadnym wypadku nie może przekreślać obowiązujących przepisów potwierdzających prawa do życia, przysługujące każdemu dziecku od poczęcia i nie może kwestionować jego człowieczeństwa, obojętnie czy negując, czy „nadając” mu prawa („nadawanie praw” jest również negacją ich aktualnego istnienia w prawie). O prawach dziecka poczętego wyraźnie mówi m.in. Kodeks Karny, art. 152 - 154, 157a; Kodeks Cywilny, art. 927; Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, art. 74, 182; ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka, art. 2; ustawa o planowaniu rodziny, art. 6-7. Żaden z tych przepisów nie ogranicza praw dziecka poczętego do dzieci poczętych in ventre i nie wyłącza dzieci poczętych in vitro.Zwracamy uwagę Pana Prezydenta na trwający dramat dziecka ze Szczecina, którego biologiczna matka wciąż jest poszukiwana. Dziecko to jest najlepszym świadkiem swej tożsamości, którą miało już w momencie pozaustrojowego zapłodnienia i która nie powstała potem, w trakcie ciąży. Oczywiście, świadek ten nie przemówi – jak żaden noworodek, ale żyje i w jego imieniu mówi opinia publiczna, a władze Rzeczpospolitej – wypełniając jego prawa – szukają jego rodziców.Apelujemy do Pana Prezydenta o moralną solidarność z życiem każdego dziecka poczętego pozaustrojowo i o obronę jednego z najważniejszych osiągnięć prawodawstwa niepodległej Polski, które tak korzystnie wyróżnia nas na tle współczesnego świata. Jego przekreślenie byłoby aktem podporządkowania prawa roszczeniom ideologii i polityki. Tego nikt nie powinien robić, niezależnie od poglądów na temat in vitro.

 

[Imię i nazwisko]

Adresat/Adresaci petycji: Pan Bronisław Komorowski

Panie Prezydencie!Zwracamy się do Pana o niepodpisywanie ustawy „o leczeniu niepłodności”. Zwracamy uwagę, iż niezależnie od oceny właściwości etycznej zapłodnienia pozaustrojowego, niezależnie od poglądów na ewentualne przepisy prawne opisujące jego funkcjonowanie – ustawa o in vitro w żadnym wypadku nie może przekreślać obowiązujących przepisów potwierdzających prawa do życia, przysługujące każdemu dziecku od poczęcia i nie może kwestionować jego człowieczeństwa, obojętnie czy negując, czy „nadając” mu prawa („nadawanie praw” jest również negacją ich aktualnego istnienia w prawie). O prawach dziecka poczętego wyraźnie mówi m.in. Kodeks Karny, art. 152 - 154, 157a; Kodeks Cywilny, art. 927; Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, art. 74, 182; ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka, art. 2; ustawa o planowaniu rodziny, art. 6-7. Żaden z tych przepisów nie ogranicza praw dziecka poczętego do dzieci poczętych in ventre i nie wyłącza dzieci poczętych in vitro.Zwracamy uwagę Pana Prezydenta na trwający dramat dziecka ze Szczecina, którego biologiczna matka wciąż jest poszukiwana. Dziecko to jest najlepszym świadkiem swej tożsamości, którą miało już w momencie pozaustrojowego zapłodnienia i która nie powstała potem, w trakcie ciąży. Oczywiście, świadek ten nie przemówi – jak żaden noworodek, ale żyje i w jego imieniu mówi opinia publiczna, a władze Rzeczpospolitej – wypełniając jego prawa – szukają jego rodziców.Apelujemy do Pana Prezydenta o moralną solidarność z życiem każdego dziecka poczętego pozaustrojowo i o obronę jednego z najważniejszych osiągnięć prawodawstwa niepodległej Polski, które tak korzystnie wyróżnia nas na tle współczesnego świata. Jego przekreślenie byłoby aktem podporządkowania prawa roszczeniom ideologii i polityki. Tego nikt nie powinien robić, niezależnie od poglądów na temat in vitro.

 

[Imię i nazwisko]