FIFA: Geen politieke symbolen, geen LHBT-regenboog

Petitie aan FIFA

 

FIFA: Geen politieke symbolen, geen LHBT-regenboog

FIFA: Geen politieke symbolen, geen LHBT-regenboog

0200.000
  163.423
 
163.423 assinado. Vamos conseguir 200.000!

Bij internationale voetbalwedstrijden hebben de VS en Ierland, net als verschillende clubs besloten hun spelers te verplichten tot het dragen van een LHBT-regenboog op hun shirt. Engeland verplicht spelers LHBT-veters in hun schoenen te dragen. Sommige teams eisen van aanvoerders dat ze een LHBT-regenboog-aanvoerdersarmband dragen. Anderen plaatsen het LHBT-symbool op de hoekvlaggen die zij gebruiken. 

De LHBT-regenboog is een politiek symbool. De spelregels van de International Football Association Board (IFAB) stellen: 

"Uitrusting dient geen enkele politieke, religieuze of persoonlijke slogans, boodschappen of beelden te dragen." (Regel 04.5)

FIFA's regels voor wat betreft de uitrusting voegen hier nog aan toe dat ieder “politiek of vergelijkbaar symbool” is uitgesloten (artikel 8.3). FIFA dient toe te zien op de uitvoering van haar eigen regels.

Niet iedereen is het eens met wat wordt uitgedrukt door de LHBT-regenboog. Spelers die het symbool niet wilden dragen bij nationale en internationale wedstrijden zijn lastiggevallen en lopen nu het risico gehinderd te worden in hun verdere carrière.

FIFA en IFAB hebben een verantwoordelijkheid om spelers ervan te verzekeren dat ze beoordeeld worden op hun voetbalvaardigheid, niet op hun politieke of religieuze overtuigingen. Niemand zou gedwongen moeten worden een politiek symbool te dragen waar hij het niet mee eens is.

Degenen die het niet eens zijn met de politiek waar de LHBT-regenboog voor staat zijn onder andere religieuze mensen, maar ook degenen die zich zorgen maken over de bedreiging die transgenderisme vormt voor het damesvoetbal. Deze mensen moeten niet worden uitgesloten van de voetbalsport, alleen omdat ze het niet eens zijn met wat de LHBT-lobby wil.

FIFA en IFAB moeten er voor zorgen dat werkelijk iedereen welkom is.

FIFA heeft eerder teams bestraft voor het gebruiken van politieke symbolen: 

  • In 2016 heeft FIFA de Ierse voetbalbond bestraft voor het dragen van een shirt met daarop een boodschap ter herdenking van de Paasopstand van 1916.

  • In 2017 waarschuwde FIFA Argentinië voor "het dragen van een [aanvoerders]armband met symbool".

  • In 2018 beboete de Engelse voetbalbond de manager van Manchester City FC, Pep Guardiola, omdat hij tijdens een wedstrijd een geel lintje droeg ter gedachtenis aan wat de Catalaanse seperatisten politieke gevangenen noemen.

FIFA moet haar verbod op politieke symbolen consistent doorvoeren en teams tegenhouden die politieke boodschappen of symbolen, zoals de LHBT-regenboog, op de uitrusting van spelers, het veld of waar dan ook willen plaatsen.

Onze aanbevelingen aan FIFA zijn:

  1. Bestraf teams die spelregel 04.5 overtreden door gebruik te maken van politieke symbolen, inclusief de LHBT-regenboog, op enig deel van de uitrusting van de spelers.

  2. Sta voor een eerlijk en inclusief spel. Sluit geen mensen uit op basis van politieke of religieuze overtuigingen.

  3. Werk samen met de IFAB om de voetbalspelregels te herzien, zodat het verbod op "politieke, religieuze of persoonlijke slogans, boodschappen of beelden" naast spelersuitrusting ook de velduitrusting (zoals hoekvlaggen) en andere uitrusting betreft op het veld en in de directe omgeving van het veld.

Teken deze petitie om aan de FIFA-voorzitter en de International Football Association Board (IFAB) te vragen het gebruik van politieke symbolen te stoppen.

---

In het volledige rapport “Let All Play” (Engelstalig) kun je persoonlijke verhalen lezen van spelers en meer te weten komen over hoe politieke symbolen ingaan tegen de spelregels van het voetbal: https://www.letallplay.org/fifareport

0200.000
  163.423
 
163.423 assinado. Vamos conseguir 200.000!

Complete your signature

Assine esta petição agora!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Por favor, escolha uma opção:
Processamos a sua informação de acordo com a nossa política de Termos e Privacidade

Geen politieke symbolen

Aan: voorzitter van FIFA Gianni Infantino

CC: International Football Association Board (IFAB) en disciplinaire commissie FIFA

Wij vragen u om alle politieke symbolen buiten de voetbalsport te houden. Politieke symbolen horen niet thuis op de kleding van spelers of andere attributen op het veld.

De officiële IFAB-spelregels voor voetbal stellen: “Uitrusting dient geen enkele politieke, religieuze of persoonlijke slogans, boodschappen of beelden te dragen." (Regel 04.5)

Politieke symbolen en boodschappen scheppen verdeeldheid en controverse. Ze horen niet thuis in het voetbal.

Volgens het recent verschenen rapport 'Let All Play' heeft “FIFA (...) de verantwoordelijkheid om zeker te stellen dat spelers worden beoordeeld op hun vaardigheden als voetballers, niet op hun politieke opvattingen of religieuze overtuiging". Niemand zou gedwongen moeten worden om een symbool of boodschap te dragen waar hij het niet mee eens is. Voetbal moet een sport zijn waar echt iedereen welkom is.

Speel het eerlijk. Zie toe op de naleving van deze regel en verbied “persoonlijke slogans, boodschappen of beelden”. Het moet om het voetbal gaan en niet om politiek.

Fans willen juichen voor hun team en niet toekijken hoe voetbal wordt gebruikt als een politiek strijdtoneel.

Zij die van voetbal houden vragen jullie om in actie te komen en nee te zeggen tegen politiek en ja tegen voetbal!

[Seu nome]

Geen politieke symbolen

Aan: voorzitter van FIFA Gianni Infantino

CC: International Football Association Board (IFAB) en disciplinaire commissie FIFA

Wij vragen u om alle politieke symbolen buiten de voetbalsport te houden. Politieke symbolen horen niet thuis op de kleding van spelers of andere attributen op het veld.

De officiële IFAB-spelregels voor voetbal stellen: “Uitrusting dient geen enkele politieke, religieuze of persoonlijke slogans, boodschappen of beelden te dragen." (Regel 04.5)

Politieke symbolen en boodschappen scheppen verdeeldheid en controverse. Ze horen niet thuis in het voetbal.

Volgens het recent verschenen rapport 'Let All Play' heeft “FIFA (...) de verantwoordelijkheid om zeker te stellen dat spelers worden beoordeeld op hun vaardigheden als voetballers, niet op hun politieke opvattingen of religieuze overtuiging". Niemand zou gedwongen moeten worden om een symbool of boodschap te dragen waar hij het niet mee eens is. Voetbal moet een sport zijn waar echt iedereen welkom is.

Speel het eerlijk. Zie toe op de naleving van deze regel en verbied “persoonlijke slogans, boodschappen of beelden”. Het moet om het voetbal gaan en niet om politiek.

Fans willen juichen voor hun team en niet toekijken hoe voetbal wordt gebruikt als een politiek strijdtoneel.

Zij die van voetbal houden vragen jullie om in actie te komen en nee te zeggen tegen politiek en ja tegen voetbal!

[Seu nome]