Pán minister práce, žiadame spravodlivé financovanie - VYRIEŠENÉ

Výzva ministrovi práce na spravodlivé financovanie denných stacionárov

 

Pán minister práce, žiadame spravodlivé financovanie - VYRIEŠENÉ

victory
02.000
  1.025
 
1.025 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 2.000 podpisov.

Pán minister práce, žiadame spravodlivé financovanie - VYRIEŠENÉ

Aktualizované 27.apríla: SITUÁCIA JE VYRIEŠENÁ.

Minister práce Ján Richter (Smer-SD) dal pokyn na vyplatenie peňazí pre všetky denné stacionáre pôsobiace na Slovensku. Šéf rezortu dal situáciu, o ktorej sa podľa svojich slov dozvedel až tento týždeň, prešetriť.

Poskytovatelia služieb denného stacionára - obce a mestá, fyzické aj právnické osoby - sa ocitli v začarovanom kruhu. Ministerstvo im uložilo nesplniteľnú podmienku, a práve nesplnenie tejto podmienky je dôvodom, že poskytovateľom neboli vyplatené finančné prostriedky. Denné stacionáre, ktoré sa starajú o 6 000 ľudí a majú 1 000 zamestnancov, ktorých potrebujú zaplatiť sa kvôli tomu ocitli bez prostriedkov. 

Žiadame ministra Richtera, aby si splnil svoju zákonnú povinnosť a vyplatil finančné prostriedky denným stacionárom. 

MPSVR poslalo poskytovateľom denných stacionárov na podpis zmluvu, v ktorej bola nová podmienka pre získanie finančného príspevku na službu denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím a seniorom. Majú predložiť potvrdenie od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, že stacionár spĺňa všetky podmienky na prevádzkovanie: má oddychovú miestnosť a toľko postelí a polohovateľných kresiel akú má schválenú kapacitu. Hygienici túto požiadavku nemôžu naplniť, pretože im to ich zákony nedovoľujú (a okrem iného vedia, že vyhláška č. 210/2016 Z.z. bude v krátkom čase opäť novelizovaná, požiadavka na zmeny nebude taká tvrdá a počet postelí sa má znížiť na polovicu). Napriek tomu MPSVR trvá na tejto podmienke a nepodpisuje zmluvu so žiadateľmi. Nepodpísaná zmluva znamená, že organizácia nedostane/nedostala finančný príspevok na službu. Navyše blokuje peniaze aj na ďalšie služby (zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby), na ktoré obce a neziskové organizácie podávali žiadosť už v auguste 2016 spolu s dennými stacionármi. 

Kapacita denných stacionárov pre osoby so zdravotným postihnutím a seniorov predstavuje okolo 6 tisíc miest a pracuje tam okolo 1000 zamestnancov. Je možné, že na ministerstve nikoho nezaujíma ako títo ľudia žijú, z čoho platia organizácie mzdy, odvody, energie? 

Žiadajme ministra práce, aby vyplatil poskytovateľom dohodnuté finančné príspevky. 

Súvisiace články:

+ Letter to:

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:

Výzva ministrovi práce

Vážený pán minister,

vyzývam Vás, aby ste okamžite prijali opatrenia, ktoré by zapezpečili, aby boli poskytovateľom denných stacionárov vyplatené dohodnuté finančné príspevky, bez ktorých je ohrozená ich existencia. 

[Vaše meno/Vaše jméno]

Pán minister práce, žiadame spravodlivé financovanie - VYRIEŠENÉ

Podpísať petíciu teraz!

02.000
  1.025
 
1.025 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 2.000 podpisov.