List pre designovaného premiéra Igora Matoviča

List pre designovaného premiéra Igora Matoviča

 

List pre designovaného premiéra Igora Matoviča

nové

List pre designovaného premiéra Igora Matoviča

010.000
  7.278
 
7.278 podpisov. Dosiahnime spoločne 10.000!

V týchto dňoch prebiehajú kľúčové rokovania o podobe novej vlády. Je nesmierne dôležité, aby posty ministrov školstva, zdravotníctva, práce, sociálnych vecí a rodiny, a kultúry boli obsadené odborníkmi, ktorí sú hodnotovo založení.

Nie je jedno, či minister školstva bude presadzovoať výchovu k manželstvu a zodpovednému rodičovstvu alebo bude na školách pretláčať sexuálnu výchovu, ktorá promuje promiskuitný život a rodovú ideológiu . Nie je jedno, či minister práce, sociálnych vecí a rodiny bude podporovať  mladé rodiny, viacdetné rodiny a rodiny v núdzi, alebo bude finančne zvýhodňovať jasľovú starostlivosť pred starostlivosťou mamy. Tiež nie je jedno, či minister kultúry bude podporovať LGBTI pochody alebo národné, kresťanské a rodinné udalosti. 

Preto žiadame budúceho predsedu vlády, aby post ministra školstva obsadil odborníkom, ktorý:

 • nedovolí indoktrináciu a prevychovávanie detí sekularistickými ideológiami v pohľade na život, sexualitu, manželstvo, rodinu, identitu muža a ženy...

 • bude rešpektovať, že dieťa nepatrí štátu, ale rodičom, a nebude konať proti vôli rodičov, keď pôjde o kultúrno-etické výhrady v ich svedomí,

 • sa bude snažiť o to, aby cieľ vzdelávania bol čnostný človek poznajúci prirodzené ľudské hodnoty s kvalitnými odbornými poznatkami (integrálny ľudský rozvoj),

 • presadí reformu vzdelávania tak, aby sa u detí zlepšili kognitívne schopností a kritické zmýšľanie,

 • zrovnoprávni financovanie cirkevného školstva.

Žiadame, aby sa stal ministrom zdravotníctva odborník, ktorý:

 • si ctí ochranu ľudskej dôstojnosti od počatia po prirodzenú smrť,

 • sa bude snažiť odstrániť príčiny, ktoré vedú mnohé ženy k rozhodnutiu pre potrat, a zabezpečí podporu (sociálnu, ekonomickú a psychologickú) pre každú ženu, ktorá si v neľahkej situácii rozhodne dieťa nechať,

 • zlepší informovaný súhlas žien pred potratom,

 • bude ochraňovať pred diskrimináciou tých lekárov, zdravotníkov a farmaceutov, ktorí sa rozhodnú uplatniť výhradu vo svedomí,

 • bude presadzovať ľudský prístup k pacientom namiesto vnímania pacienta ako čísla v štatistike a zdravia ako obchodnej komodity,

 • zabezpečí dôstojné pochovanie umelo alebo spontánne potratených detí, aby neboli hodené do biologického odpadu,

 • zodpovedne pristúpi k stratifikácii nemocníc, k eliminácii počtu odvrátiteľných úmrtí ako aj k dlhým čakacím dobám.

Žiadame, aby sa ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny stal odborník, ktorý:

 • si ctí ochranu ľudskej dôstojnosti od počatia po prirodzenú smrť,

 • sa bude snažiť odstrániť príčiny, ktoré vedú mnohé ženy k rozhodnutiu pre potrat, a zabezpečí podporu (sociálnu, ekonomickú a psychologickú) pre každú ženu, ktorá si v neľahkej situácii rozhodne dieťa nechať,

 • bude aktívne zápasiť s extrémnou chudobou, ktorá núti žiť mnohých ľudí v neľudských podmienkach,

 • bude presadzovať prorodinnú politiku, najmä, aby si mladí ľudia mohli založiť rodinu a mali dôstojné podmienky na život,

 • bude osobitne dbať na chorých a starých ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých, a rovnako bude podporovať centrá sociálnych služieb a opatrujúcich pracovníkov.

Žiadame, aby sa ministrom kultúry stal odborník, ktorý:

 • nebude podporovať z verejných prostriedkov projekty, ktoré sú spoločensky rozdeľujúce a sú prostriedkom ideologizácie napr. dúhový pochod,

 • bude podporovať obnovu a uchovanie cyrilo-metodského dedičstva, ktoré je jedným z pilierov slovenskej kultúry a civilizovanosti,

 • bude podporovať tvorbu umenia s pozitívnom obsahom, ktorý ukáže správne hodnotové vzory, či povzbudí k dobru a spravodlivosti.


Tieto štyri oblasti považujeme v CitizenGO za veľmi dôležité. Aj preto sme spoločne s predstaviteľmi viacerých mimovládnych organizácií vydali spoločnú tlačovú správu.

 

Veríme, že spoločnými silami dosiahneme to, že Igor Matovič navrhne na Ministerstvo školstva, Ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, a Ministerstvo kultúry kvalitných odborníkov, ktorí zároveň budú hlboko zakotvení v našich hodnotách, ktoré sú primárne ľudské a tým pádom univerzálne. Tento náš spoločný zápas má veľký zmysel!

010.000
  7.278
 
7.278 podpisov. Dosiahnime spoločne 10.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

List pre designovaného premiéra Igora Matoviča

Vážený pán Matovič, 

pripadla Vám veľmi zodpovedná úloha zložiť budúcu vládu Slovenskej republiky na nasledujúce štyri roky.

Je pre mňa veľmi dôležité, aby posty ministrov školstva, zdravotníctva, práce, sociálnych vecí a rodiny, a kultúry boli obsadené odborníkmi, ktorí sú zároveň hodnotovo založení.

Preto Vás žiadam ako budúceho predsedu vlády, aby ste post ministra školstva obsadili odborníkom, ktorý:

 • nedovolí indoktrináciu a prevychovávanie detí sekularistickými ideológiami v pohľade na život, sexualitu, manželstvo, rodinu, identitu muža a ženy...

 • bude rešpektovať, že dieťa nepatrí štátu, ale rodičom, a nebude konať proti vôli rodičov, keď pôjde o kultúrno-etické výhrady v ich svedomí,

 • sa bude snažiť o to, aby cieľ vzdelávania bol čnostný človek poznajúci prirodzené ľudské hodnoty s kvalitnými odbornými poznatkami (integrálny ľudský rozvoj),

 • presadí reformu vzdelávania tak, aby sa u detí zlepšili kognitívne schopností a kritické zmýšľanie,

 • zrovnoprávni financovanie cirkevného školstva.

Žiadam Vás, aby sa stal ministrom zdravotníctva odborník, ktorý:

 • si ctí ochranu ľudskej dôstojnosti od počatia po prirodzenú smrť,

 • sa bude snažiť odstrániť príčiny, ktoré vedú mnohé ženy k rozhodnutiu pre potrat, a zabezpečí podporu (sociálnu, ekonomickú a psychologickú) pre každú ženu, ktorá si v neľahkej situácii rozhodne dieťa nechať,

 • zlepší informovaný súhlas žien pred potratom,

 • bude ochraňovať pred diskrimináciou tých lekárov, zdravotníkov a farmaceutov, ktorí sa rozhodnú uplatniť výhradu vo svedomí,

 • bude presadzovať ľudský prístup k pacientom namiesto vnímania pacienta ako čísla v štatistike a zdravia ako obchodnej komodity,

 • zabezpečí dôstojné pochovanie umelo alebo spontánne potratených detí, aby neboli hodené do biologického odpadu,

 • zodpovedne pristúpi k stratifikácii nemocníc, k eliminácii počtu odvrátiteľných úmrtí ako aj k dlhým čakacím dobám.

Podobne žiadam, aby sa ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny stal odborník, ktorý:

 • si ctí ochranu ľudskej dôstojnosti od počatia po prirodzenú smrť,

 • sa bude snažiť odstrániť príčiny, ktoré vedú mnohé ženy k rozhodnutiu pre potrat, a zabezpečí podporu (sociálnu, ekonomickú a psychologickú) pre každú ženu, ktorá si v neľahkej situácii rozhodne dieťa nechať,

 • bude aktívne zápasiť s extrémnou chudobou, ktorá núti žiť mnohých ľudí v neľudských podmienkach,

 • bude presadzovať prorodinnú politiku, najmä, aby si mladí ľudia mohli založiť rodinu a mali dôstojné podmienky na život,

 • bude osobitne dbať na chorých a starých ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých, a rovnako bude podporovať centrá sociálnych služieb a opatrujúcich pracovníkov.

Na záver Vás žiadam, aby sa ministrom kultúry stal odborník, ktorý:

 • nebude podporovať z verejných prostriedkov projekty, ktoré sú spoločensky rozdeľujúce a sú prostriedkom ideologizácie napr. dúhový pochod,

 • bude podporovať obnovu a uchovanie cyrilo-metodského dedičstva, ktoré je jedným z pilierov slovenskej kultúry a civilizovanosti,

 • bude podporovať tvorbu umenia s pozitívnom obsahom, ktorý ukáže správne hodnotové vzory, či povzbudí k dobru a spravodlivosti.

Prajem Vám i všetkým občanom Slovenska, aby tu vládla spravodlivosť a aby sa nám tu všetkým spoločne dobre žilo.

Ďakujem.

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]

List pre designovaného premiéra Igora Matoviča

Vážený pán Matovič, 

pripadla Vám veľmi zodpovedná úloha zložiť budúcu vládu Slovenskej republiky na nasledujúce štyri roky.

Je pre mňa veľmi dôležité, aby posty ministrov školstva, zdravotníctva, práce, sociálnych vecí a rodiny, a kultúry boli obsadené odborníkmi, ktorí sú zároveň hodnotovo založení.

Preto Vás žiadam ako budúceho predsedu vlády, aby ste post ministra školstva obsadili odborníkom, ktorý:

 • nedovolí indoktrináciu a prevychovávanie detí sekularistickými ideológiami v pohľade na život, sexualitu, manželstvo, rodinu, identitu muža a ženy...

 • bude rešpektovať, že dieťa nepatrí štátu, ale rodičom, a nebude konať proti vôli rodičov, keď pôjde o kultúrno-etické výhrady v ich svedomí,

 • sa bude snažiť o to, aby cieľ vzdelávania bol čnostný človek poznajúci prirodzené ľudské hodnoty s kvalitnými odbornými poznatkami (integrálny ľudský rozvoj),

 • presadí reformu vzdelávania tak, aby sa u detí zlepšili kognitívne schopností a kritické zmýšľanie,

 • zrovnoprávni financovanie cirkevného školstva.

Žiadam Vás, aby sa stal ministrom zdravotníctva odborník, ktorý:

 • si ctí ochranu ľudskej dôstojnosti od počatia po prirodzenú smrť,

 • sa bude snažiť odstrániť príčiny, ktoré vedú mnohé ženy k rozhodnutiu pre potrat, a zabezpečí podporu (sociálnu, ekonomickú a psychologickú) pre každú ženu, ktorá si v neľahkej situácii rozhodne dieťa nechať,

 • zlepší informovaný súhlas žien pred potratom,

 • bude ochraňovať pred diskrimináciou tých lekárov, zdravotníkov a farmaceutov, ktorí sa rozhodnú uplatniť výhradu vo svedomí,

 • bude presadzovať ľudský prístup k pacientom namiesto vnímania pacienta ako čísla v štatistike a zdravia ako obchodnej komodity,

 • zabezpečí dôstojné pochovanie umelo alebo spontánne potratených detí, aby neboli hodené do biologického odpadu,

 • zodpovedne pristúpi k stratifikácii nemocníc, k eliminácii počtu odvrátiteľných úmrtí ako aj k dlhým čakacím dobám.

Podobne žiadam, aby sa ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny stal odborník, ktorý:

 • si ctí ochranu ľudskej dôstojnosti od počatia po prirodzenú smrť,

 • sa bude snažiť odstrániť príčiny, ktoré vedú mnohé ženy k rozhodnutiu pre potrat, a zabezpečí podporu (sociálnu, ekonomickú a psychologickú) pre každú ženu, ktorá si v neľahkej situácii rozhodne dieťa nechať,

 • bude aktívne zápasiť s extrémnou chudobou, ktorá núti žiť mnohých ľudí v neľudských podmienkach,

 • bude presadzovať prorodinnú politiku, najmä, aby si mladí ľudia mohli založiť rodinu a mali dôstojné podmienky na život,

 • bude osobitne dbať na chorých a starých ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých, a rovnako bude podporovať centrá sociálnych služieb a opatrujúcich pracovníkov.

Na záver Vás žiadam, aby sa ministrom kultúry stal odborník, ktorý:

 • nebude podporovať z verejných prostriedkov projekty, ktoré sú spoločensky rozdeľujúce a sú prostriedkom ideologizácie napr. dúhový pochod,

 • bude podporovať obnovu a uchovanie cyrilo-metodského dedičstva, ktoré je jedným z pilierov slovenskej kultúry a civilizovanosti,

 • bude podporovať tvorbu umenia s pozitívnom obsahom, ktorý ukáže správne hodnotové vzory, či povzbudí k dobru a spravodlivosti.

Prajem Vám i všetkým občanom Slovenska, aby tu vládla spravodlivosť a aby sa nám tu všetkým spoločne dobre žilo.

Ďakujem.

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]