Za voľnú nedeľu

Výzva najvyšším štátnym predstaviteľom

 

Za voľnú nedeľu

Za voľnú nedeľu

050.000
  23.807
 
23.807 podpisov. Dosiahnime spoločne 50.000!

Pri príležitosti 27. Medzinárodného dňa rodiny, ktorý sa koná 15. mája 2020, sa Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) s podporou odbornej i laickej verejnosti obracia na najvyšších štátnych predstaviteľov, aby umožnili rešpektovanie voľnej nedele aj po koronakríze. 

Signatári výzvy:

Fórum kresťanských inštitúcií, Tomáš Kuzár
Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu, Jozef Zadňan
Aliancia za nedeľu - Slovensko, o.z., Peter Novoveský
Aliancia za rodinu, Anton Chromík
Áno pre život, Zuzana Dobešová
Asociácia za život a rodinu, Tomáš Kováčik
Átrium Dobrého pastiera, o.z., Katarína Brezová
Centrum pre rodinu - Nitra, RNDr. Július Jenis, PhD.
Centrum pre rodinu, Trenčín, Mgr. Gabriel Chromiak
CitizenGO Slovensko, Miriam Kuzárová
Človek pre človeka,n.o, Banikova Terezia
Detská misia, Michal Fraňo
Dobrota pre Afriku, PhDr. Mgr. Mária Gáliková
Domka, Ján Holubčík
Donum vitae. o.z., Mia Luáčová
eRko, Mgr. Juraj Králik
Evanjelická diakonia, Ján Gasper
Fórum pre verejné otázky, Pavol Kossey
Fórum života, Marcela Dobešová
Františkánsky svetský rád, Ing.Gazdík Jozef
FUGA, o.z., Ing.Oliver Saloň
Hnutie fokoláre - Jarmila Burková, Djuri Ramač
Hnutie kresťanských rodín na Slovensku, Vladimír Ďurikovič
Hnutie Modlitby matiek z komunity Útecha, Jana Pajanová
Hnutie Svetlo-Život na Slovensku, Zdenko Králik
Horúci tím, Martin Mekel
Christin, o.z., Tomáš Kuzár
Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z., Patrik Daniška
Inštitút pre prácu, vzdelávanie a rodinu, o.z., JUDr. Martin Timcsák
Inštitút rodiny, Ing. Katarína Nováková
Katolícka jednota Slovenska, Mgr. Štefan Kopecký
Katolícke hnutie žien Slovenska, Mária Raučinová
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. , Roman Vitko
Klub mnohodetných rodín, Stanislav Trnovec
Koinonia Ján Krstiteľ - Vyšný Klátov, Milan Bednarik
Kolpingovo dielo na Slovensku, Zaťko Karol
Komunita Sant´Egidio, Slavomír Zrebný
Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Martin Truchlík
Liga pár páru v Slovenskej republike, Peter Košťál
Misia Máriina, Peter Kossey
Nezávislé kresťanské odbor Slovenska, Ľubica Černá
o.z. Manželské stretnutia, Juraj Polakovič
Občianske združenie Detská misia, Michal Fraňo
Občianske združenie Dobrota sv Alžbety, Kovácsová
Odborový zväz Nezávislých kresťanských odborov Slovenska KOVO - METAL, Milan Beregszászi
Poradenské centrum pre rodiny FAMILY GARDEN, Katarína Baginová
Priatelia Quo Vadis o.z., Monika Hricáková
Rodinné centrum Motýlik, Monika Halušková
S láskou k človeku, MUDr. Daško Jozef
S.k.a.s. ISTROPOLITAN, JUDr. Jozef Liday
Salt & Light, Bc. Laura Michalíková
Slovenská asociácia kresťanských rodín, Andrea Mikolášiková
Slovenská katolícka charita, Erich Hulman
Slovenská spoločnosť pre rodinu, Anna Záborská, čestná predsedníčka Terézia Lenczová
Slovenský orol, Jozef Gálik
SNE - Spoločenstvo novej evanjelizácie, Pavol Strežo
Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina, Mário Tomášik
Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Libuša Miháliková
Svetové hnutie matiek, MUDr. Anna Kováčová
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Branislav Kožuch
Združenie katolíckych škôl Slovenska, Daniel Masarovič
Združenie kresťanských robotníkov a zamestnancov. Karol Dubovan
Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Peter Mach
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, Eduard Filo
Združenie MÁRIINA DOBA, Alžbeta Vojtková
Ženy ženám, Katarína Hulmanová

 

Súvisiace zdroje:

E-DennikN: Ekonomický newsfilter: Šanca na návrat nedeľného predaja po pandémii je nízka

Stanovisko Zväzu obchodu SR k úprave nedeľného predaja

Postoy: Kedy, keď nie teraz, otvoriť tému nedele bez nakupovania?

Bizinis.sk: Trenice v koalícii pre nedeľné nákupy

Voľná nedeľa: So zákazom nedeľného predaja súhlasia takmer tri štvrtiny ľudí

https://www.postoj.sk/55378/focus-so-zakazom-nedelneho-predaja-suhlasia-takmer-tri-stvrtiny-ludi

Zákaz nedeľného predaja potravín má vysokú podporu aj medzi mladými

https://e.dennikn.sk/minuta/1900159

Prieskum Nedeľný predaj


050.000
  23.807
 
23.807 podpisov. Dosiahnime spoločne 50.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Výzva najvyšším štátnym predstaviteľom za voľnú nedeľu

Vážená pani prezidentka SR,
vážený pán predseda NR SR,
vážený pán predseda vlády SR,
vážené členky a členovia vlády SR,
vážené poslankyne a poslanci NR SR,

nedeľa patrí rodine. 

Rodičia s deťmi potrebujú v týždni aspoň jeden spoločný voľný deň bez práce, aby mohli mať plnú účasť na rodinnom, kultúrnom, spoločenskom a náboženskom živote a tiež, aby mali primeraný čas na oddych a načerpanie nových síl. 

Obzvlášť kľúčové je to v prípade matiek, a najmä rodičov - samoživiteľov, pre ktorých je obrovskou výzvou zosúladiť rodinný život  s pracovnou nedeľou.

Sedemdňový týždeň zavŕšený nedeľným odpočinkom udáva rytmus našej spoločnosti. Voľná nedeľa je symbolom ľudskej dôstojnosti:  človek nie je len homo economicus - otrok zisku, robot, “ľudský zdroj”. 

Voľná nedeľa umožňuje človeku vnímať život z inej perspektívy, iným spôsobom prežívať svoje vzťahy - k Bohu, k ľuďom a k sebe samému. Bez voľnej nedele má týždeň iba sedem pracovných dní.

Spoločná voľná nedeľa posilňuje súdržnosť v spoločnosti. Dáva priestor na dlhší pobyt v prírode, na šport. Znižuje riziko dlhodobého vyčerpania, vyhorenia, má priaznivý vplyv na zdravie a bezpečnosť pracovníkov. 

Nedeľná práca neprináša také ekonomické benefity, ktoré by vyvážili riziká, ktoré sú s ňou spojené. V mnohých prípadoch je to práve naopak. Voľná nedeľa je pre mnohých obchodníkov vrátane veľkých reťazcov ekonomicky výhodnejšia, pokiaľ budú zatvorené všetky obchody. Zákazníci si nakúpia v iné dni a obchody ušetria nedeľné prevádzkové náklady.  

V súčasnej výnimočnej situácii sú obchody v nedeľu zatvorené. Všetci sme si mohli vyskúšať, že plnohodnotne vieme žiť aj bez nakupovania v nedeľu. Doprajme našim predavačkám, predavačom a ďalším pracovníkom aj ich rodinám túto výsadu, aj keď korona-kríza pominie.

Skutočne vyspelá spoločnosť hľadá spôsoby, ako dopriať voľnú nedeľu čo najväčšiemu počtu svojich členov.

Je samozrejmé, že niektoré povolania si vyžadujú nepretržitú prevádzku a pracovníci, ktorí ju zabezpečujú, si zasluhujú náležité ocenenie a našu vďaku.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny,  ktorý sa každoročne oslavuje 15.mája, Vás preto žiadame, aby ste vyvinuli všetko úsilie na presadenie voľnej nedele pre čo najviac rodín. Aby ľudia, ktorých práca počas nedele nie je nevyhnutná, nemuseli pracovať.

Pretože nedeľa patrí rodine.

[Vaše meno/Vaše jméno]

Výzva najvyšším štátnym predstaviteľom za voľnú nedeľu

Vážená pani prezidentka SR,
vážený pán predseda NR SR,
vážený pán predseda vlády SR,
vážené členky a členovia vlády SR,
vážené poslankyne a poslanci NR SR,

nedeľa patrí rodine. 

Rodičia s deťmi potrebujú v týždni aspoň jeden spoločný voľný deň bez práce, aby mohli mať plnú účasť na rodinnom, kultúrnom, spoločenskom a náboženskom živote a tiež, aby mali primeraný čas na oddych a načerpanie nových síl. 

Obzvlášť kľúčové je to v prípade matiek, a najmä rodičov - samoživiteľov, pre ktorých je obrovskou výzvou zosúladiť rodinný život  s pracovnou nedeľou.

Sedemdňový týždeň zavŕšený nedeľným odpočinkom udáva rytmus našej spoločnosti. Voľná nedeľa je symbolom ľudskej dôstojnosti:  človek nie je len homo economicus - otrok zisku, robot, “ľudský zdroj”. 

Voľná nedeľa umožňuje človeku vnímať život z inej perspektívy, iným spôsobom prežívať svoje vzťahy - k Bohu, k ľuďom a k sebe samému. Bez voľnej nedele má týždeň iba sedem pracovných dní.

Spoločná voľná nedeľa posilňuje súdržnosť v spoločnosti. Dáva priestor na dlhší pobyt v prírode, na šport. Znižuje riziko dlhodobého vyčerpania, vyhorenia, má priaznivý vplyv na zdravie a bezpečnosť pracovníkov. 

Nedeľná práca neprináša také ekonomické benefity, ktoré by vyvážili riziká, ktoré sú s ňou spojené. V mnohých prípadoch je to práve naopak. Voľná nedeľa je pre mnohých obchodníkov vrátane veľkých reťazcov ekonomicky výhodnejšia, pokiaľ budú zatvorené všetky obchody. Zákazníci si nakúpia v iné dni a obchody ušetria nedeľné prevádzkové náklady.  

V súčasnej výnimočnej situácii sú obchody v nedeľu zatvorené. Všetci sme si mohli vyskúšať, že plnohodnotne vieme žiť aj bez nakupovania v nedeľu. Doprajme našim predavačkám, predavačom a ďalším pracovníkom aj ich rodinám túto výsadu, aj keď korona-kríza pominie.

Skutočne vyspelá spoločnosť hľadá spôsoby, ako dopriať voľnú nedeľu čo najväčšiemu počtu svojich členov.

Je samozrejmé, že niektoré povolania si vyžadujú nepretržitú prevádzku a pracovníci, ktorí ju zabezpečujú, si zasluhujú náležité ocenenie a našu vďaku.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny,  ktorý sa každoročne oslavuje 15.mája, Vás preto žiadame, aby ste vyvinuli všetko úsilie na presadenie voľnej nedele pre čo najviac rodín. Aby ľudia, ktorých práca počas nedele nie je nevyhnutná, nemuseli pracovať.

Pretože nedeľa patrí rodine.

[Vaše meno/Vaše jméno]