Premiér Fico na deti a mamy zabudol, no oni mu prajú pekné Vianoce a pripomínajú žiadosť o stretnutie

Adresát petície: Doc. JUDr. Robert Fico - CSc.

 

Premiér Fico na deti a mamy zabudol, no oni mu prajú pekné Vianoce a pripomínajú žiadosť o stretnutie

Premiér Fico na deti a mamy zabudol, no oni mu prajú pekné Vianoce a pripomínajú žiadosť o stretnutie

010.000
  7.318
 
7.318 podpisov. Dosiahnime spoločne 10.000!

Premiér Fico na deti a mamy zabudol, no oni mu prajú pekné Vianoce a pripomínajú žiadosť o stretnutie.
 

Ku Dňu detí mamy premiérovi Ficovi odovzdali 15 000 podpisov pod výzvou „Mama je lepšia ako jasle. Ako matky pána premiéra žiadali o osobné stretnutie, aby sa porozprávali o nutnosti podpory materstva a najlepšej formy starostlivosti o dieťa v útlom veku, ktorou je mama na plný úväzok.
 

Pán premiér sa s mamami nestretol. Namiesto toho dostali list od ministra Richtera, v ktorom, žiaľ,

- obhajuje aktuálnu diskrimináciu mamičiek, ktoré si štát oproti jasliam cení na mínus 66.80 eur,

- obhajuje daňovo-odvodové zaťaženie rodín tým, že na Slovensku máme v porovnaní s EÚ nízke dane (nízke príjmy a vysoké náklady na život už nespomína),

- nereflektuje požiadavku mám na zastavenie odtŕhania najmenších detí od mám formou zámeru budovania jaslí za 40 miliónov eur (peniaze by mohli byť použité napr. na podporu aktivít mám s deťmi či na nové a lepšie škôlky pre 3- a viac-ročné deti),

- odmieta širšie mienenú požiadavku mamičiek na docenenie obetavosti a starostlivosti matiek o malé deti, pričom na začiatok navrhli zavedenie pojmu rodičovský a materský úväzok. Namiesto venovania sa ich komplexnej požiadavke sa minister venuje len jazykovednému vysvetleniu toho, prečo je „materská a rodičovská dovolenka“ dobrý pojem.

Preto sa mamy chcú premiérovi Ficovi znova pripomenúť s požiadavkou na osobné stretnutie a seriózne riešenie podpory materstva. Zároveň mu všetci chceme k Vianociam popriať pokojný čas s rodinou.

Pozývame preto všetkých, ktorým záleží na docenení mám a ich starostlivosti o deti, aby podpísali túto výzvu premiérovi Ficovi a tak mu emailom zaslaným cez systém CitizenGO poslali k Vianociam tento pekný obrázok plyšového macka. Tých angažovanejších pozývame, aby mu nejakých plyšákov poslali aj fyzicky na Úrad vlády (adresa nižšie). Iste ho potešíme milými darčekmi, a zároveň mu pripomenieme, že sa s ním chceme stretnúť, že deti a mamy na neho nezabúdajú, hoci on možno na nich zabudol.

Lucia Kováčiková, Eva Grey, o.z. Ženy ženám

[email protected]

<Podpisom výzvy súhlasíte s tým, aby bol systémom CitizenGO vo vašom mene odoslaný email premiérovi Ficovi s obrázkom plyšového macka.>

Inicitívu podporujú:

o.z. Ženy ženám, Lucia Kováčiková, Eva Grey

o.z. Asociácia za život a rodinu, Ing. Tomáš Kováčik, PhD.

CitizenGO Slovensko, Mgr. Miriam Kuzárová, STL

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska, Ľubica Černá

DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava - Mamateyova, Adela Majerčáková

Centrum pre rodinu – Pezinok,o.z., Mgr. Martina Šipošová

Aliancia za život, o.z., ThLic.Dušan Škurla, PhD.

Klub mnohodetných rodín, Stanislav Trnovec

Poradňa ALEXIS, n.o., Mgr. Zuzana Stohlová Kiňová

S.k.a.s. ISTROPOLITAN, Mgr. Jozef Liday

MAMILA, o. z., poradenstvo pri dojčení a nosení detí, Viera Červená

Nadácia Slovakia Christiana, Andrej Ralbovský 

e-code, Radoslav Vician

Donum vitae, o.z. , Mia Lukáčová

 

Adresa Úradu vlády na posielanie plyšákov:

Doc. JUDr. Robert Fico, CSc.
predseda vlády SR
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

010.000
  7.318
 
7.318 podpisov. Dosiahnime spoločne 10.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Adresát petície: Doc. JUDr. Robert Fico - CSc.

Vážený pán predseda vlády Robert Fico,

dovoľte nám opäť sa Vám pripomenúť. V júni Vám mamy slovenských detí odovzdali petíciu s 15 000 podpismi občanov SR za to, aby mamy a ich starostlivosť o deti boli docenené – morálne aj finančne, aby mamy neboli diskriminované mínus 66,80 eurami len preto, že nedávajú deti do jaslí, ale starajú sa o ne samy. Mamy navrhli niekoľko požiadaviek – viď:
citizengo.org/sk/fm/70413-som-lepsia-ako-jasle

Žiaľ, na ich požiadavku o osobné stretnutie ste nereagovali, namiesto toho im napísal list minister Richter. Jeho odpoveď nás z viacerých dôvodov vôbec neuspokojila, a preto sa opäť obraciame na Vás a žiadame Vás o osobné stretnutie.

Pri tejto príležitosti ako aj pri príležitosti blížiacich sa Vianoc, sviatkov, kedy sa veľa obdarúvame a trávime ich v rodinnom kruhu, Vám chceme popriať pokojný čas s rodinou a zasielame Vám malý darček - tohto plyšového macka. Posielame Vám ho takto emailom, no niektorí z nás pár plyšákov pošlú aj poštou. Aby ste na nás a naše deti, budúcnosť Slovenska, nezabudli a stretli sa s mamami k ich požiadavkám.

[Vaše meno/Vaše jméno]

Adresát petície: Doc. JUDr. Robert Fico - CSc.

Vážený pán predseda vlády Robert Fico,

dovoľte nám opäť sa Vám pripomenúť. V júni Vám mamy slovenských detí odovzdali petíciu s 15 000 podpismi občanov SR za to, aby mamy a ich starostlivosť o deti boli docenené – morálne aj finančne, aby mamy neboli diskriminované mínus 66,80 eurami len preto, že nedávajú deti do jaslí, ale starajú sa o ne samy. Mamy navrhli niekoľko požiadaviek – viď:
citizengo.org/sk/fm/70413-som-lepsia-ako-jasle

Žiaľ, na ich požiadavku o osobné stretnutie ste nereagovali, namiesto toho im napísal list minister Richter. Jeho odpoveď nás z viacerých dôvodov vôbec neuspokojila, a preto sa opäť obraciame na Vás a žiadame Vás o osobné stretnutie.

Pri tejto príležitosti ako aj pri príležitosti blížiacich sa Vianoc, sviatkov, kedy sa veľa obdarúvame a trávime ich v rodinnom kruhu, Vám chceme popriať pokojný čas s rodinou a zasielame Vám malý darček - tohto plyšového macka. Posielame Vám ho takto emailom, no niektorí z nás pár plyšákov pošlú aj poštou. Aby ste na nás a naše deti, budúcnosť Slovenska, nezabudli a stretli sa s mamami k ich požiadavkám.

[Vaše meno/Vaše jméno]