Naša krajina, naša voľba #OurCountryOurChoice

Adresáti: Jean Claude Juncker, prezident Európskej Komisie & Antonio Tajani, prezident Európskeho parlamentu

 

Naša krajina, naša voľba #OurCountryOurChoice

050.000
  30.406
 
30.406 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 50.000 podpisov.

Naša krajina, naša voľba #OurCountryOurChoice

Môže 17 ľudí zaviesť manželstvo osôb rovnakého pohlavia pre celú EÚ? V rozpore s národnými kompetenciami, so zákonnou, ba dokonca ústavnou ochranou manželstva v mnohých členských štátoch EU? Zdá sa, že je to možné.

Dňa 5. júna Najvyšší súd EÚ rozhodne vo veci Coman. Pán Adrian Coman je rumunský občan a riaditeľ Nadácie Arcus, ktorá financuje prípady LGBT na celom svete. (V roku 2012, napr. Nadácia Arcus venovala ministerstvu zahraničných vecí USA 1 milión dolárov na podporu práv osôb LGBT na celom svete.) V roku 2010 Adrian Coman a jeho partner, americký občan Robert Claibourn Hamilton, získali v Belgicku sobášny list. Napriek tomu, že Rumunská legislatíva považuje manželstvo za zväzok jedného muža a jednej ženy, pár požadoval, aby bol status manželov priznaný aj im. 

Keď nedosiahli požadovaný status manželov, zažalovali rumunskú vládu za porušenie ich práva na slobodu pohybu v rámci EÚ. Prípad sa dostal až pred Súdny dvor Európskej únie. 

Rozhodnutie vo veci Coman má potenciál ovplyvniť právne predpisy o manželstve a rodine v celej EÚ. Ak budú členské štáty donútené uznať manželstvo osôb rovnakého pohlavia, aj napriek tomu, že to ich legislatíva neumožňuje, je to ohrozenie suverenity členských štátov, ochrany manželstva a princípu národnych kompetencií. 

7 z 28 členských štátov EÚ chráni manželstvo muža a ženy vo svojich ústavách (Bulharsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, a samozrejme, Slovensko), 14 definuje manžestvo ako zväzok muža a ženy. Ak by rozsudok najvyššieho súdu v EÚ požadoval, aby členské štaty, v rozpore so svojou legislatívou uznali manželstvo rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí, spôsobilo to chaos a rozdelenie, nie väčšiu harmonizáciu. 

Existencia dvoch definícií manželov alebo manželstva, jednu vytvorenú na vnútroštatnej úrovni demokratickým procesom a druhú "dovezenú" z iných členských štátov, by vytvorila právny chaos a konflikt noriem, z ohrozením, že dokonca aj ústavná ochrana manželstva by mohla byť ohrozená.

 V EU je dnes 508 000 000 ľudí, môže sedemnásť z nich zmeniť definíciu manželstva pre všetkých? Zdá sa, že je to možné? A čo národné kompetencie ohľadom manželstva a rodiny v EU? 

Podkopávanie národných (dokonca ústavných) definícií manželstva a obchádanie demokratických procesom je neprijateľné pre EÚ, ktorá bola založená na hodnotách slobody, demokracie, a právneho štátu.

(1) https://issuu.com/emersonwajdowiczstudios/docs/arcus_ar2012_social_justice

+ Letter to:

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:

#OurCountryOurChoice #coman

To the attention of:
The President of the European Commission,
Mr. Jean-Claude Juncker
The President of the European Parliament,
Mr. Antonio Tajani

We want to express our deep concern regarding the upcoming judgment of the Court of Justice of the European Union (CJEU) in the Coman case, due 5 June 2018. This has the potential to impact EU-wide legislation on marriage and family, and to undermine national protections of marriage as one man and one woman, which, in many EU countries, is enshrined in the Constitution.

The Coman case deals with a same-sex couple who obtained a marriage certificate in Belgium, and subsequently sought recognition from Romania. When Romania refused to consider them a married couple, according to national law, they sued the government. The case was ultimately submitted to the CJEU, which is asked to define the notion of ‘spouses’ in EU free movement legislation.

If the CJEU adopts position where ‘spouses’ includes ‘same sex spouses’ as an autonomous definition, national marital legislation will be severely undermined. 

Currently, fourteen Member States define marriage as the union of one man and one woman. Six of these State have enshrined this definition in their Constitutions. However, all will be obliged, as a consequence of the CJEU’s ruling in Coman to give legal effect to ‘same sex marriage’ concluded outside their territory. 

As Treaty of EU states, EU was build on respect for freedom, democracy, the rule of law and national competence. Breaking these fundamental principles by not respecting national competence in matters of marriage and family, is attack on the foundation of entire European Union. 

Best regards,

[Vaše meno/Vaše jméno]

Naša krajina, naša voľba #OurCountryOurChoice

Podpísať petíciu teraz!

050.000
  30.406
 
30.406 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 50.000 podpisov.