Rada Európy odstavila najlepšie záujmy detí na vedľajšiu koľaj

Členom Parlamentného zhromaždenia Rady Európy

 

Rada Európy odstavila najlepšie záujmy detí na vedľajšiu koľaj

Rada Európy odstavila najlepšie záujmy detí na vedľajšiu koľaj

020.000
  13.808
 
13.808 podpisov. Dosiahnime spoločne 20.000!

Aktualizácia 10.10.2018:

Žiaľ, Slovensko nevyslalo na Parlamentné zhromaždenie Rady Európy v Štrasburgu žiadneho svojho zástupcu. 

A žiaľ, kontroverzná správa bola schválená. Parlametné zhromaždenie má 324 členov, hlasovania sa zúčastnilo 86 členov parlamentného zhromaždenia, 67 bolo za, 14 bolo proti a 5 sa zdržalo. 


Rada Európy chce dať prednosť požiadavkám LGBT skupín pred najlepšími záujmami a právami dieťaťa.

V rozpore so záujmami dieťaťa nová rezolúcia Rady Európy pod rúškom rodovej rovnosti a nediskriminácie na základe sexuálnej orientácie požaduje napr. :
 • automatické uznávanie, že "rodičom č. 2" je partnerka narodeného dieťaťa (nie jeho biologický otec), a to za rovnakých podmienok ako sa určuje otcovstvo dieťaťa pri heterosexuálnych pároch (čl. 4.5.3),
 • adopcie detí pre páry rovnaké pohlavia (čl. 4.5.2.),
 • umelé oplodnenie pre páry rovnaké pohlavia,
 • právne uznanie párov rovnakého pohlavia (4.3.1.),
 • odmietnutie ústavnej ochrany manželstva muža a ženy (4.2.).
Správu, o ktorej sa bude hlasovať v stredu 10.10.2018, pripravil švédsky spravodajca Jonas Gunnarsson, ktorý si tak plní svoju úlohu generálneho spravodajcu Rady Európy pre otázky LGBT.

Požiadavky uvedené v rezolúcii sú však považované za kontroverzné nielen u nás, ale aj v Západnej Európe, napr. umelé oplodnenie pre lesbické páry a absurdná žiadosť, aby pri narodení dieťaťa bola ako rodič č.2. automaticky uznaná partnerka matky, nie reálny otec dieťaťa.

Nezodpovedajú ani rozhodnutiam Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), ktorý nikdy neprijal žiadne stanovisko k definícii manželstva a rodiny, ani nikdy nestanovil povinnosť uznať manželstvá medzi osobami rovnakého pohlavia, a potvrdil, že uznanie manželstva ako zväzku muža a ženu nie je diskriminačné.
 
Sú tiež v rozpore so slovenskou legislatívou. Ústava Slovenskej republiky priznáva manželstvu jedinečné postavenie: "Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou" (čl. 41.1) Nie je možné ho zredukovať na právny koncept, ktorý nezohľadňuje rozdiely medzi pohlaviami, ich súvisiacu komplementárnu úlohu a prirodzenú reprodukčnú úlohu spojenia muža a ženy.
 
Ako hovorí Zákon o rodine a mnohé výskumy to jednoznačne potvrdzujú, "pre všestranný a harmonický vývin dieťaťa je najvhodnejšie stabilné prostredie rodiny tvorenej otcom a matkou dieťaťa" (čl.I.3). Slovenská republika si tiež ctí zásadu "najlepšieho záujmu dieťaťa" (Zákon o rodine, čl.I.5). Takéto stanovisko zastáva aj Európsky súd pre ľudské práva, ktorý hovorí, že vnútroštátne orgány sú oprávnené limitovať právo dospelých na adopciu práve záujmami adoptovaných detí (pozri Fretté proti Francúzsku, 2002).

Podpora adopcií detí v rozpore s právom dieťaťa na otca a mamu a v rozpore s jeho najlepšími záujmami, vo všetkých štátoch Rady Európy, by obmedzila schopnosť štátu garantovať, že "záujmy dieťaťa budú prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú" (Zákon o rodine, čl.I.5). 

Smutná správa na záver je, že napriek tomu, že Slovensko má v Parlamentom zhromaždení Rady Európy 5 hlasov, v pondelok (8.10.2018) ráno, kedy Plenárne zasadnutie Rady Európy začalo, nebol v Štrasburgu žiadny zástupca zo Slovenska. Poslanec Ľuboš Blaha, vedúci Stálej delegácie NRSR v Parlamentom zhromaždení Rady Európy, ktorý má ako jediný z členov delegácie schválenú služobnú cestu do Štrasburgu, sa tam tiež ešte nedostavil.
 
Podporte prosím túto dôležitú petíciu. 
 
Dúfame, že sa nám spoločnými silami podariť zabezpečiť, aby malo Slovenskú na plenárnom zhromaždení 100 % zastúpenie, ktoré v stredu 10. októbra 2018 počas hlasovania nepodporí uvedenú rezolúciu. 

Ďakujeme za Vašu podporu!

Ďalšie informácie:

Členovia Stálej delegácie NRSR v Parlamentom zhromaždení Rady Európy:

 • BLAHA Ľuboš (vedúci) 
 • BALÁŽ Radovan (náhradník) 
 • GOGA Pavol (náhradník) 
 • KAŠČÁKOVÁ Renáta (členka) 
 • KRESÁK Peter (člen) 
 • MAROSZ Ján (člen) 
 • PAŠKA Jaroslav (člen) 
 • POLIAČIK Martin (náhradník) 
 • REMIŠOVÁ Veronika(náhradníčka) 
 • VAVREK Štefan (náhradník)  
 
 

Program rokovania: http://website-pace.net/en_GB/web/apce/plenary-session

Výskum: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0049089X12000610

020.000
  13.808
 
13.808 podpisov. Dosiahnime spoločne 20.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Práva a záujmy detí sú prvoradé

Komu: Členovia Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy,

V kópii: Andrej Danko, predseda NRSR


Vážený pán Blaha, vedúci Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy,


vážení členovia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy,

vyzývame Vás, aby ste sa v stredu 10. októbra 2018 zúčastnili Plenárneho zasadnutia parlamentného zhromaždenia Rady Európy a NEPODPORILI "Správu o súkromnom a rodinnom živote: dosiahnutie rovnosti bez ohľadu na sexuálnu orientáciu".

Ako hovorí Zákon o rodine čl.I.3, a mnohé výskumy (napr. tu) to jednoznačne potvrdzujú, "pre všestranný a harmonický vývin dieťaťa je najvhodnejšie stabilné prostredie rodiny tvorenej otcom a matkou dieťaťa.
 
V rozpore s najlešpšími záujmami dieťaťa však nová rezolúcia Rada Európy požaduje napr. :
automatické uznávanie, že "rodičom č. 2" je partnerka narodeného dieťaťa (nie jeho biologický otec) za rovnakých podmienok ako sa určuje otcovstvo dieťaťa pri hetorosexuálnych pároch (čl. 4.5.3)
adopcie detí pre páry rovnaké pohlavia (čl. 4.5.2.)
umelé oplodnenie pre páry rovnaké pohlavia
právne uznanie párov rovnakého pohlavia (4.3.1.)
- odmietnutie ústavnej ochrany manželstva muža a ženy (4.2.)

V súlade s čl. 16 Všeobecnej deklarácie ľudských práv jednoznačne podporujeme rodinu ako "prirodzenú a základnú skupinovej jednotku spoločnosti", preto cítime zodpovednosť zdôrazniť, že:

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) a Rada Európy neprijali žiadne stanovisko k definícii manželstva a rodiny. Európsky súd pre ľudské práva nikdy nestanovil povinnosť uznať manželstvá medzi osobami rovnakého pohlavia, a potvrdil, že uznanie manželstva ako zväzku muža a ženu nie je diskriminačné.

Navyše, podľa Európskeho súdu pre ľudské práva sú vnútroštátne orgány oprávnené limitovať právo na adopcie záujmami týchto detí (pozri Fretté proti Francúzsku, 2002). Podpora adopcií detí v rozpore s právom dieťaťa na otca a mamu a v rozpore s jeho najlepšími záujmami, vo všetkých štátoch Rady Európy, by obmedzila schopnosť štátu garantovať, že "záujmy dieťaťa budú prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú" (Zákon o rodine, čl.I.5). 

Vážení členovia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy za NR SR,

ako hovorí Ústava Slovenskej republiky v čl. 41.1. "Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou." Nie je možné ho zredukovať na právny koncept, ktorý nezohľadňuje rozdiely medzi pohlaviami, ich súvisiacu komplementárnu úlohu a prirodzenú reprodukčnú úlohu spojenia muža a ženy.

Na základe vyššie uvedeného, vrátane judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, Vás žiadame, aby ste nepodporili "Správu o súkromnom a rodinnom živote: dosiahnutie rovnosti bez ohľadu na sexuálnu orientáciu" a požiadali o širšiu diskusiu, ktorá zohľadní uvedené informácie.

S pozdravom,

[Vaše meno/Vaše jméno]

Práva a záujmy detí sú prvoradé

Komu: Členovia Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy,

V kópii: Andrej Danko, predseda NRSR


Vážený pán Blaha, vedúci Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy,


vážení členovia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy,

vyzývame Vás, aby ste sa v stredu 10. októbra 2018 zúčastnili Plenárneho zasadnutia parlamentného zhromaždenia Rady Európy a NEPODPORILI "Správu o súkromnom a rodinnom živote: dosiahnutie rovnosti bez ohľadu na sexuálnu orientáciu".

Ako hovorí Zákon o rodine čl.I.3, a mnohé výskumy (napr. tu) to jednoznačne potvrdzujú, "pre všestranný a harmonický vývin dieťaťa je najvhodnejšie stabilné prostredie rodiny tvorenej otcom a matkou dieťaťa.
 
V rozpore s najlešpšími záujmami dieťaťa však nová rezolúcia Rada Európy požaduje napr. :
automatické uznávanie, že "rodičom č. 2" je partnerka narodeného dieťaťa (nie jeho biologický otec) za rovnakých podmienok ako sa určuje otcovstvo dieťaťa pri hetorosexuálnych pároch (čl. 4.5.3)
adopcie detí pre páry rovnaké pohlavia (čl. 4.5.2.)
umelé oplodnenie pre páry rovnaké pohlavia
právne uznanie párov rovnakého pohlavia (4.3.1.)
- odmietnutie ústavnej ochrany manželstva muža a ženy (4.2.)

V súlade s čl. 16 Všeobecnej deklarácie ľudských práv jednoznačne podporujeme rodinu ako "prirodzenú a základnú skupinovej jednotku spoločnosti", preto cítime zodpovednosť zdôrazniť, že:

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) a Rada Európy neprijali žiadne stanovisko k definícii manželstva a rodiny. Európsky súd pre ľudské práva nikdy nestanovil povinnosť uznať manželstvá medzi osobami rovnakého pohlavia, a potvrdil, že uznanie manželstva ako zväzku muža a ženu nie je diskriminačné.

Navyše, podľa Európskeho súdu pre ľudské práva sú vnútroštátne orgány oprávnené limitovať právo na adopcie záujmami týchto detí (pozri Fretté proti Francúzsku, 2002). Podpora adopcií detí v rozpore s právom dieťaťa na otca a mamu a v rozpore s jeho najlepšími záujmami, vo všetkých štátoch Rady Európy, by obmedzila schopnosť štátu garantovať, že "záujmy dieťaťa budú prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú" (Zákon o rodine, čl.I.5). 

Vážení členovia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy za NR SR,

ako hovorí Ústava Slovenskej republiky v čl. 41.1. "Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou." Nie je možné ho zredukovať na právny koncept, ktorý nezohľadňuje rozdiely medzi pohlaviami, ich súvisiacu komplementárnu úlohu a prirodzenú reprodukčnú úlohu spojenia muža a ženy.

Na základe vyššie uvedeného, vrátane judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, Vás žiadame, aby ste nepodporili "Správu o súkromnom a rodinnom živote: dosiahnutie rovnosti bez ohľadu na sexuálnu orientáciu" a požiadali o širšiu diskusiu, ktorá zohľadní uvedené informácie.

S pozdravom,

[Vaše meno/Vaše jméno]