Zastavme LGBT ideologickú kolonizáciu v Európe

Chráňme kultúrno-etickú nezávislosť členských štátov EÚ

 

Zastavme LGBT ideologickú kolonizáciu v Európe

Zastavme LGBT ideologickú kolonizáciu v Európe

0500.000
  206.040
 
206.040 podpisov. Dosiahnime spoločne 500.000!

---Aktualizované---

Ďalší krok LGBTQ v ideologickej kolonizácii Európy.

S cieľom postupne presadiť nové LGBTQ a gender požiadavky obsiahnuté v LGBTQ stratégii na rok 2025 sa EÚ pustila do skutočnej kampane ideologickej kolonizácie inštitucionálnych štruktúr schválením dvoch dokumentov:

  • Plné uznanie zväzkov homosexuálov vo všetkých európskych krajinách vrátane práv na adopciu pre páry LGBTQ (nehovoriac o povolení prenajímať maternice) je cieľom novej rezolúcie „Európska únia ako zóna slobody LGBTQI,“ ktorú schválil Európsky parlament.
  • „Nepoužívajte slová matka a otec,“ navrhuje slovník „citlivého jazyka“, ktorého cieľom je zaviesť v Európskej únii jazyk „politickej korektnosti.“ Už nebude možné povedať „otec“ a „matka“, ale „rodič 1 a 2“; nie „náhradné materstvo“, ale „tehotenstvo pre ostatných“; nie „biologické pohlavie“, ale „pohlavie určené pri narodení“; nie „homosexuálne manželstvá“, ale „rovnostárske manželstvá“.

Chcú nám vnútiť svoje ideologické vízie, vymazať našu kultúru, našu národnú identitu, pravdu o biológii a dokonca aj slová mama a otec! To všetko sa deje pod hrozbou, že členské štáty EÚ nedostanú hospodársku pomoc, ak sa nesklonia pred diktátom LGBTQ!

Nemôžeme zostať ľahostajní k tomuto ideologickému nátlaku. Nemôžeme dovoliť, aby bola naša kultúra, naša identita a naša sloboda potlačená!

---

Európa čelí novej totalite.

Dňa 12. novembra vydala Európska únia oznámenie, v ktorom deklaruje svoj úmysel prinútiť členské štáty EÚ k prijatiu stratégie rovnosti LGBTIQ 2025.

Táto strátegia je veľmi nebezpečná, pretože chce zjednotiť európsku a národnú legislatívu v nasledujúcich bodoch:

  • Zavedenie trestného činu "homofóbie" na európskej úrovni.
  • De facto právne uznanie zväzkov osôb rovnakého pohlavia vo všetkých európskych krajinách.
  • Zavedenie gender vzdelávania do škôl.
  • Legálna zmena pohlavia bez vekových obmedzení - dokonca aj pre deti!
  • Pridelenie verejných finančných prostriedkov združeniam LGBT.
  • Použitie fondu obnovy Next Generation s dôrazom na podporu komunity LGBT.

Tí, ktorí sa nebudú riadiť ideologickýou agendou novej dúhovej Európy, budú potrestaní tým, že nedostanú eurofondy alebo prostriedky z Fondu obnovy (Recovery Fund Next Generation) pre riešenie krízy Covid-19.

Aby mohli ľahšie presadiť LGBT ideológiu, chcú členským štátom nanútiť, aby prešli z konsenzuálneho hlasovania na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou, čo by znamenalo, že by štáty nemohli dostatočne chrániť svoju kultúrno-etickú suverenitu. 

Niektoré krajiny ako Maďarsko a Poľsko už vyjadrili nesúhlas s týmito praktikami, keď sa rozhodli zablokovať európsky rozpočet na roky 2021-2027 a Fond obnovy Next Generation. Samozrejme mainstreamové médiá ich za to pranierujú.

Helena Dalli, európska komisárka pre rovnosť a spravodajkyňa textu, uviedla, že európske štáty, ktoré nerešpektujú túto stratégiu, budú ekonomicky potrestané:

''Som o tom pevne presvedčená,'' povedala. „Pretože je to spôsob, ako prinútiť členský štát prispôsobiť sa, dúfajme, že povedaním: ''OK, nezískate podiel (pridelených peňazí), ktorý by ste mali získať, ak nebudete rešpektovať právny štát."

Pre ľavicovo-liberálnych ideológov s autoritárskymi maniermi sa LGBT ideológia rovná princípom právnemu štátu (a rule of law).

Uvedomujete si to? Sledujeme ekonomické vydieranie štátov v čase krízy, ktoré je na úrovni tých najhorších diktatúr!

Ľavicovo-liberálni politici a úradníci zamýšľajú ideologicky vydierať suverénne členské štáty EÚ, ktoré preukázali pevnosť a odvahu bojovať proti ideológii LGBT, a chcú im odmietnuť finančnú podporu potrebnú na obnovu po pandémii.

Ako vidíte, títo ľudia v skutočnosti zneužívajú koronakrízu na to, aby prinútili všetky európske štáty prijať novú ideologickú kolonizáciu LGBT, ktorá ničí našu kultúru, našu identitu a naše rodiny.

Bez Vašej pomoci ich nebudeme schopní zastaviť.

Zachráňte Európu, zachráňte Slovensko!

Podpíšte petíciu adresovanú Európskej komisii už teraz a chráňte slobodu!

-----------------------

Viac informácií:

Matúš Hagara: Európske peniaze by sa mali rozdeľovať spravodlivo, nie podľa ideologických kritérií. 

https://www.facebook.com/100832318539033/posts/100854358536829/?d=n

Postoj: Európska komisia nedávno predstavila prvú stratégiu EÚ pre rovnosť LGBTIQ osôb. Podľa Miriam Lexmann z KDH je tvorba danej stratégie mimo kompetencie EÚ.

https://www.postoj.sk/66130/sas-a-ps-uvitali-strategiu-eurokomisie-pre-lgbti-opozicia-pripomina-koronakrizu

Speech by Commissioner Dalli: Union of Equality: LGBTIQ Equality Strategy 2020-2025

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_2126

 

Za CitizenGO schválil Matúš Hagara

0500.000
  206.040
 
206.040 podpisov. Dosiahnime spoločne 500.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Za kultúrno-etickú nezávislosť členských štátov EÚ

Vážená predsedníčka Európskej komisie, Ursula von der Leyen,

vážené Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku,

ako občan Slovenska a Európskej únie považujem za neprijateľné ideologicky vydierať členské štáty EÚ, čoho sa dopúšťate prostredníctvom stratégie rovnosti LGBTIQ 2025.

Vyhlásenia európskej komisárky pre rovnosť Heleny Dalli predstavujú ideologické vydieranie proti suverénnym štátom a týmto konaním zvyšujú polarizáciu vnútri EÚ.

Európsky parlament a Európska rada nemôžu ustanoviť trestný čin "homofóbie", pretože je mimo ich právomocí stanovených v článku 83 Zmluvy o fungovaní EÚ.

Nahradenie slov „otec a matka“ slovami „rodič 1“ a „rodič 2“, aby sa dodržal „politicky korektný jazyk, je ideologická lož.

Žiadam, aby bola rešpektovaná zvrchovanosť Slovenska v kultúrno-etických otázkach.

Pripomínam Vám tiež kresťanské korene Európy a zakladateľov Európskej únie. Ich pevné hodnotové ukotvenie zásadne prispelo k znovuvybudovaniu Európy po Druhej svetovej vojne.

Žiadam o okamžité stiahnutie stratégie LGBTQ 2025.

[Vaše meno/Vaše jméno]

Za kultúrno-etickú nezávislosť členských štátov EÚ

Vážená predsedníčka Európskej komisie, Ursula von der Leyen,

vážené Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku,

ako občan Slovenska a Európskej únie považujem za neprijateľné ideologicky vydierať členské štáty EÚ, čoho sa dopúšťate prostredníctvom stratégie rovnosti LGBTIQ 2025.

Vyhlásenia európskej komisárky pre rovnosť Heleny Dalli predstavujú ideologické vydieranie proti suverénnym štátom a týmto konaním zvyšujú polarizáciu vnútri EÚ.

Európsky parlament a Európska rada nemôžu ustanoviť trestný čin "homofóbie", pretože je mimo ich právomocí stanovených v článku 83 Zmluvy o fungovaní EÚ.

Nahradenie slov „otec a matka“ slovami „rodič 1“ a „rodič 2“, aby sa dodržal „politicky korektný jazyk, je ideologická lož.

Žiadam, aby bola rešpektovaná zvrchovanosť Slovenska v kultúrno-etických otázkach.

Pripomínam Vám tiež kresťanské korene Európy a zakladateľov Európskej únie. Ich pevné hodnotové ukotvenie zásadne prispelo k znovuvybudovaniu Európy po Druhej svetovej vojne.

Žiadam o okamžité stiahnutie stratégie LGBTQ 2025.

[Vaše meno/Vaše jméno]