Zastavme potraty, gender ideológiu a sexualizáciu detí v OSN CSW65

Petícia pre členské štáty OSN CSW 65

 

Zastavme potraty, gender ideológiu a sexualizáciu detí v OSN CSW65

Zastavme potraty, gender ideológiu a sexualizáciu detí v OSN CSW65

0500.000
  234.359
 
234.359 podpisov. Dosiahnime spoločne 500.000!

OSN v New Yorku sa chystá zvolať 65. výročnú Komisiu pre postavenie žien (CSW) od 15. do 26. marca.

Komisia zlyháva vo svojej hlavnej úlohe -  konať v prospech žien na celom svete.

Na základe prvotného návrhu dokumentu, ktorý videl náš tím CitizenGO, je 65. komisia pre postavenie žien ešte radikálnejšia. Zameriava sa na presadzovanie potratov, podporu agendy LGTB, obhajovanie radikálneho feminizmu v politickom priestore, presadzovanie „komplexnej sexuálnej výchovy“ pre deti a gender ideológiu.

V posledný deň podujatia sa bude hlasovať o dokumente ako celku, ktorý OSN používa na vyvíjanie tlaku na členské krajiny v rámci svojej agendy.

Toto v minulosti urobili pro-potratoví aktivisti pôsobiaci v OSN: v roku 2018, keď argentínsky senát hlasoval proti schváleniu potratového zákona, „nezávislí experti“ Organizácie Spojených národov odsúdili výsledok hlasovania s argumentom, že krajina nesplnila svoj záväzok podporovať sexuálne a reprodukčné práva žien.

Jazyk použitý v niektorých odsekoch dokumentu odporúčaní, ktorý plánujú schváliť, skrýva ich skutočné zámery:

  • „Zaručiť prístup k sexuálnemu a reprodukčným právam (SRHR)“: to znamená zákony na umelé ukončenie tehotenstva a podpora domácich potratov počas pandémie.
  • „Zabrániť online násiliu na ženách, byť schopný brať na zodpovednosť médiá a spoločnosti, ktoré prevádzkujú platformy sociálnych médií, za odstránenie tohto obsahu“: to znamená vylúčiť pro-life a pro-rodinný obsah.
  • „Priame financovanie ženských organizácií a feministických hnutí“: to znamená viac peňazí z našich daní pre extrémne anti-rodinné feministické organizácie.

Podpíšte našu petíciu adresovanú hlavným predstaviteľom vyjednávacích skupín v CSW, v ktorej požadujeme odstránenie odsekov, ktoré vnucujú extrémnu proti-rodinnú agendu, a zároveň propagujú potraty a gender ideológiu.

-------

Viac informácií nájdete tu ( v anglickom jazyku):

Program rokovania CSW 65
https://www.unwomen.org/en/csw/csw65-2021

Prečo nie SRHR
https://c-fam.org/definitions/why-not-srhr/

Geneva Consensus Declaration
https://www.hhs.gov/sites/default/files/geneva-consensus-declaration-english.pdf

0500.000
  234.359
 
234.359 podpisov. Dosiahnime spoločne 500.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Zastavme potraty, gender ideológiu a sexualizáciu detí v dokumente OSN CSW65

Petícia pre:

Vedúci predstaviteľ africkej skupiny, pani Ahlem Sara Charikhi (Alžírsko), delegáti CSW

Vedúci predstaviteľ ázijsko-pacifickej skupiny, pán Na Sang Deok (Kórejská republika)

Vedúci predstaviteľ východoeurópskych štátov, J.E. pán Mher Margaryan (Arménsko)

Vedúci predstaviteľ Latinskej Ameriky, (bude nominovaný)

Vedúci predstaviteľ západnej Európy a ďalších štátov, pani Jo Feldman (Austrália)

znepokojuje ma tohtoročný návrh dokumentu Komisie pre postavenie žien. Komisia opäť zlyháva vo svojej hlavnej úlohe -  konať v prospech žien na celom svete.

Komisia sa zameriava na presadzovanie potratov, agendy LGBT, gender ideológie a dokonca na deštruktívnu „komplexnú sexuálnu výchovu“ pre deti.

Týmto Vás žiadam, aby ste vylúčili odseky, ktoré propagujú potraty, indoktrináciu gender ideológie a zavádzajú extrémnu feministickú agendu. Konkrétne odkazujem na:

Z paragrafu 16:

  • (bb) Vypustiť slovo „zdravie“. Potrat sa nepovažuje a nikdy nemôže považovať za „zdravotnú starostlivosť“.
  • (x a y) Pridajte pro-rodinné a pro-life hnutia.
  • (o) Vypustiť tento odsek, pretože podporuje oficiálnu cenzúru.

Vypustiť všetky zmienky o SRHR (sexuálne a reprodukčné práva), pretože to nie je súčasťou schválenej terminológie OSN.

Na druhej strane Vám odporúčam pridať do odseku 12 frázu „zabezpečenie materskej podpory“, ktorá by bola súčasťou politík zameraných na rodinu.

Ďakujem,

[Vaše meno/Vaše jméno]

Zastavme potraty, gender ideológiu a sexualizáciu detí v dokumente OSN CSW65

Petícia pre:

Vedúci predstaviteľ africkej skupiny, pani Ahlem Sara Charikhi (Alžírsko), delegáti CSW

Vedúci predstaviteľ ázijsko-pacifickej skupiny, pán Na Sang Deok (Kórejská republika)

Vedúci predstaviteľ východoeurópskych štátov, J.E. pán Mher Margaryan (Arménsko)

Vedúci predstaviteľ Latinskej Ameriky, (bude nominovaný)

Vedúci predstaviteľ západnej Európy a ďalších štátov, pani Jo Feldman (Austrália)

znepokojuje ma tohtoročný návrh dokumentu Komisie pre postavenie žien. Komisia opäť zlyháva vo svojej hlavnej úlohe -  konať v prospech žien na celom svete.

Komisia sa zameriava na presadzovanie potratov, agendy LGBT, gender ideológie a dokonca na deštruktívnu „komplexnú sexuálnu výchovu“ pre deti.

Týmto Vás žiadam, aby ste vylúčili odseky, ktoré propagujú potraty, indoktrináciu gender ideológie a zavádzajú extrémnu feministickú agendu. Konkrétne odkazujem na:

Z paragrafu 16:

  • (bb) Vypustiť slovo „zdravie“. Potrat sa nepovažuje a nikdy nemôže považovať za „zdravotnú starostlivosť“.
  • (x a y) Pridajte pro-rodinné a pro-life hnutia.
  • (o) Vypustiť tento odsek, pretože podporuje oficiálnu cenzúru.

Vypustiť všetky zmienky o SRHR (sexuálne a reprodukčné práva), pretože to nie je súčasťou schválenej terminológie OSN.

Na druhej strane Vám odporúčam pridať do odseku 12 frázu „zabezpečenie materskej podpory“, ktorá by bola súčasťou politík zameraných na rodinu.

Ďakujem,

[Vaše meno/Vaše jméno]