Žiadame zrovnoprávnenie financovania štátnych a cirkevných škôl

Pani prezidentka, podpíšte zákon o financovaní štátnych a cirkevných škôl

 

Žiadame zrovnoprávnenie financovania štátnych a cirkevných škôl

victory

Žiadame zrovnoprávnenie financovania štátnych a cirkevných škôl

05.000
  3.192
 
3.192 have signed.

Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona o financovaní škôl a školských zariadení 25. novembra 2021. Po podpise tejto novely zákona prezidentkou SR, deti navštevujúce cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia nebudú diskriminované. Na ich vzdelanie budú z verejných zdrojov použité rovnaké finančné prostriedky ako na tie, ktoré navštevujú štátne školy a školské zariadenia.

Na prezidentku SR sa obrátili viaceré organizácie zastupujúce samosprávy, ktoré žiadajú, aby prezidentka návrh zákona vrátila poslancom s nesúhlasným stanoviskom a minimálne oddialila prijatie tohto zákona.

Návrh zákona nikoho neochudobňuje, len prináša rovnoprávnosť pre deti navštevujúce podľa zriaďovateľa rôzne školy a školské zariadenia. Už nebude záležať či zariadenie bude štátne alebo cirkevné. Ako nie je rozdiel v tom, ako sa platia dane, nemajú byť ani v tom ako je financované vzdelanie našich detí.

---

Výzvu pripravil: Atticum, o.z.

Vyhlásenie: Beriem na vedomie, že na základe podpisu výzvy budú moje osobné údaje poskytnuté organizátorovi petície, ktorým je Atticum, o.z., so sídlom Šoltésovej 22, 811 08 Bratislava-Staré Mesto, aby ich odovzdal adresátom výzvy, a aby ich archivoval na účel preukázania pravdivosti zhromaždených podpisov v súlade s jeho Pravidlami spracovania osobných údajov.

Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov a zasielaním správ: Zaškrtnutím možnosti „Informujte ma o tejto kampani a podobných iniciatívach od Atticum“ udeľujem súhlas s tým, aby organizácia CitizenGO poskytla moje osobné údaje organizátorovi petície, ktorým je Atticum, o.z., so sídlom Šoltésovej 22, 811 08 Bratislava-Staré Mesto, aby spracovával moje osobné údaje a zasielal mi správy a výzvy v súlade s jeho Pravidlami spracovania osobných údajov.
----

Viac informácií k návrhu:

https://www.postoj.sk/63631/skonci-sa-diskriminacia-cirkevnych-skol-dohliadnem-na-to-tvrdi-vasecka

https://zazivotarodinu.sk/wp-content/uploads/2020/10/otv.-list-ukoncenie-diskriminacie-cirkevnych-a-sukromnych-skol-FIN.pdf

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=udalosti/udalost&MasterID=55831

https://www.skolske.sk/clanok/57716/ums-nesuhlasi-s-navrhom-upravy-financovania-sukromnych-a-cirkevnych-skol

Schválil Matúš Hagara

Foto: www.prezident.sk

05.000
  3.192
 
3.192 have signed.

Dokončite Váš podpis

Táto petícia je...

Víťazstvo!
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Podpíšte zákon o zrovnoprávnení financovania štátnych a cirkevných škôl

Vážená pani prezidentka SR, Zuzana Čaputová,

my dole podpísaní občania Slovenskej republiky Vás žiadame o podpísanie novely zákona o financovaní škôl a školských zariadení, ktorú parlament schválil 25. novembra 2021.

Schválená novela zákona konečne odstraňuje diskrimináciu detí, ktoré sa „previnili“ len tým, že navštevujú cirkevné alebo súkromné školy alebo školské zariadenia. Už 10 rokov sa na mnohých miestach Slovenska stáva, že takéto školy a školské zariadenia nedostávajú plnú sumu z verejných zdrojov v porovnaní so štátnymi školami a školskými zariadeniami. Teda hoci ich rodičia platia rovnako dane ako rodičia detí zo štátnych škôl, verejné výdavky na ich vzdelanie sú nižšie.

Parlamentom schválený zákon nikoho neochudobňuje, ale prináša spravodlivosť a rovnoprávnosť pre deti z cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení.

Vážená pani prezidentka,

pevne veríme, že aj Vám záleží na rovnosti prístupu všetkých detí na Slovensku k vzdelaniu a preto Vás žiadame o podpísanie poslancami schváleného návrhu.

[Vaše meno/Vaše jméno]

Podpíšte zákon o zrovnoprávnení financovania štátnych a cirkevných škôl

Vážená pani prezidentka SR, Zuzana Čaputová,

my dole podpísaní občania Slovenskej republiky Vás žiadame o podpísanie novely zákona o financovaní škôl a školských zariadení, ktorú parlament schválil 25. novembra 2021.

Schválená novela zákona konečne odstraňuje diskrimináciu detí, ktoré sa „previnili“ len tým, že navštevujú cirkevné alebo súkromné školy alebo školské zariadenia. Už 10 rokov sa na mnohých miestach Slovenska stáva, že takéto školy a školské zariadenia nedostávajú plnú sumu z verejných zdrojov v porovnaní so štátnymi školami a školskými zariadeniami. Teda hoci ich rodičia platia rovnako dane ako rodičia detí zo štátnych škôl, verejné výdavky na ich vzdelanie sú nižšie.

Parlamentom schválený zákon nikoho neochudobňuje, ale prináša spravodlivosť a rovnoprávnosť pre deti z cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení.

Vážená pani prezidentka,

pevne veríme, že aj Vám záleží na rovnosti prístupu všetkých detí na Slovensku k vzdelaniu a preto Vás žiadame o podpísanie poslancami schváleného návrhu.

[Vaše meno/Vaše jméno]