Odmietame LGBT rozprávku pre deti

Výzva pre prevádzkovateľov kín: Odmietame podprahovú indoktrináciu vo filmoch pre deti

 

Odmietame LGBT rozprávku pre deti

uzavretá

Odmietame LGBT rozprávku pre deti

020.000
  13.895
 
13.895 have signed.

V slovenských kinách premietajú LGBT rozprávku pre malé deti. 

Dovoľte mi podeliť sa s Vami o reálnu skúsenosť jednej našej podporovateľky, ktorá vzala svoje malé dieťa na film Neobyčajný svet (Strange World) do kina. V kine s hrôzou zistila, že svoje dieťa vzala na film, ktorý normalizuje a podporuje homosexuálny životný štýl. 

Podľa prevádzkovateľov kín je film určený pre deti bez vekového obmedzenia. Čiže podľa týchto ľudí môžu byť nevinné a ľahko ovplyvniteľné maličké deti vystavené homosexuálnemu správaniu. 

Navyše, skutočne škandalózne je, že k filmu nie je žiadne varovanie, že by obsahoval kontroverzný sexuálny obsah. Keď si pozriete známych prevádzkovateľov kín a vyhľadáte film Neobyčajný svet, nenájdete tam nič o homosexuálnom životnom štýle jedného z hlavných hrdinov.

To je hrubé zavádzanie zákazníkov, ktorí sú rodičia malých detí!

Preto apelujeme na prevádzkovateľov kín, aby film stiahli alebo preklasifikovali vekovú hranicu, a aby v budúcnosti varovali rodičov, že film pre deti obsahuje kontroverzný obsah.

Asi nemusím vysvetľovať, prečo rodičov malých detí nikto o kontroverznom homosexuálnom obsahu filmu nikto neinformuje. Keby rodičia vedeli, že film pre deti propaguje homosexuálny životný štýl, nikdy by svoje napr. sedemročné deti do kina na taký film nevzali. A kiná by nemali zisky...

Je zrejmé, že niekto sa tu opäť snaží pretláčať LGBT ideológiu podprahovým spôsobom a jeho cieľom sú malé, nevinné, zraniteľné deti.

Nemôžeme dopustiť, aby niekto ohrozoval zdravý psychologický vývin našich detí. 

Preto musíme Film Neobyčajný svet zastaviť.  

Animovaný film Neobyčajný svet sa svojim kontroverzným obsahom zaradil k ďalším dielam z dielne Walt Disney, ktoré sa pokúša o podprahovú indoktrináciu detí.

Skutočnosť, že Disney nechce informovať divákov, o tom čo obsahuje ich produkt, je dôkazom toho, že robia niečo neetické, niečo čo by sa divákom určite nepáčilo, keby ich skrytý zámer uzrie svetlo sveta.

Aj z tohto dôvodu musíme verejne odhaľovať pokusy o indoktrináciu detí a verejne sa proti tomu postaviť.

Pridajte sa k našej výzve adresovanej prevádzkovateľom slovenských kín, aby zastavili kontroverzný film Neobyčajný svet.

Viac informácií: 

"Neobyčajný svet": Disney konečne predstavuje homosexuálny pár ako hlavných hrdinov
https://english.elpais.com/culture/2022-11-29/strange-world-disney-finally-features-a-gay-couple-as-protagonists.html 

Zdroj foto: YouTube

020.000
  13.895
 
13.895 have signed.

Dokončite Váš podpis

Táto petícia je...

Zatvorená!
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Odmietame LGBT film Neobyčajný svet

Vážení prevádzkovatelia kín,

so znepokojením sme sa dozvedeli, že film Neobyčajný svet, ktorý je určený pre malé deti, obsahuje scény, ktoré normalizujú homosexuálny životný štýl u malých detí. 

Niektorí z nás sa to dozvedeli až v kine, kam sme prišli s našimi malými deťmi. Nikto nás neinformoval, že film pre deti môže byť tak ideologický. Považujeme to za podvod na nás ako zákazníkoch.  

Okrem toho premietanie tak ideologického obsahu malým nevinným deťom môže ohrozovať ich zdravý psychický vývin, keďže sú krehké v tak malom veku, čo považujeme z vašej strany za nezodpovedné konanie. 

Preto vás žiadame o nasledovné:

1. Film Neobyčajný svet by mal byť stiahnutý alebo preklasifikovaný ako nevhodný pre malé deti.

2. O filme Neobyčajný svet a každom ďalšom filme propagujúcom LGBT životný štýl by ste mali transparentne informovať a upozorniť špeciálne rodičov malých detí na kontroverzný a nebezpečný obsah.

Ak budete zavádzať svojich zákazníkov, ktorí sú rodičia malých detí, o obsahu filmov, ktoré sú premietané vo vašich kinách, prinesie vám to iba viac nahnevaných zákazníkov a menej ziskov.

Preto vás žiadame o urýchlené splnenie našich požiadaviek.

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]

Odmietame LGBT film Neobyčajný svet

Vážení prevádzkovatelia kín,

so znepokojením sme sa dozvedeli, že film Neobyčajný svet, ktorý je určený pre malé deti, obsahuje scény, ktoré normalizujú homosexuálny životný štýl u malých detí. 

Niektorí z nás sa to dozvedeli až v kine, kam sme prišli s našimi malými deťmi. Nikto nás neinformoval, že film pre deti môže byť tak ideologický. Považujeme to za podvod na nás ako zákazníkoch.  

Okrem toho premietanie tak ideologického obsahu malým nevinným deťom môže ohrozovať ich zdravý psychický vývin, keďže sú krehké v tak malom veku, čo považujeme z vašej strany za nezodpovedné konanie. 

Preto vás žiadame o nasledovné:

1. Film Neobyčajný svet by mal byť stiahnutý alebo preklasifikovaný ako nevhodný pre malé deti.

2. O filme Neobyčajný svet a každom ďalšom filme propagujúcom LGBT životný štýl by ste mali transparentne informovať a upozorniť špeciálne rodičov malých detí na kontroverzný a nebezpečný obsah.

Ak budete zavádzať svojich zákazníkov, ktorí sú rodičia malých detí, o obsahu filmov, ktoré sú premietané vo vašich kinách, prinesie vám to iba viac nahnevaných zákazníkov a menej ziskov.

Preto vás žiadame o urýchlené splnenie našich požiadaviek.

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]