OSN: Stiahni LGBT známky z obehu!

Petícia adresovaná OSN

 

OSN: Stiahni LGBT známky z obehu!

0100.000
  99.913
 
99.913 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 100.000 podpisov.

OSN: Stiahni LGBT známky z obehu!

Minulý týždeň vydala OSN nové poštové známky s cieľom propagovať LGBT (lesbygayoviabisexuáli a transexuáli) skupiny a ich požiadavky po celom svete. 
 
Jedna zo šiestich vydaných známok, pod názvom "gay family" zobrazuje dvoch mužov s malým dievčatkom, na ďalších sú napríklad bozkávajúce sa páry rovnakého pohlavia, alebo motýľ symbolizujúci transexuála
 
Jednostranné rozhodnutie OSN propagovať agendu LGBT, ktorá je v rozpore so zákonmi, kultúrou a presvedčením väčšiny členských štátov OSN, je neakceptovateľné. Povedzme OSN, aby prestala do sveta tlačiť LGBT agendu! 
 
Nové LGBT známky, ktoré vydalo OSN v rámci svojej iniciatívy "Slobodní a Rovní", presadzuje pre LGBT skupiny "právo", aby osoby rovnakého pohlavia mohli uzavrieť manželstvo a mať deti. Žiadne takéto právo však nevyplýva, ani z medzinárodného práva ani z rezolúcií OSN. Úradníci v sekcii ľudských práv OSN si uzurpujú právomoc rozhodovať aj bez súhlasu väčšiny členských krajín a dokonca aj napriek ich odporu, čo však ide proti samotným cieľom a princípom OSN.
 
Organizácia Spojených národov je plne financovaná členskými štátmi. Podpíšte túto petíciu, aby Organizácia Spojených národov vedela, že nechceme, aby z našich peňazí presadzovala LGBT požiadavky a podkopávala manželstvo muža a ženy ako najlepšie prostredie pre výchovu detí.

Prečítajte si aj:
Odpor členských štátov k vydaniu LGBT známok (v angličtine)

 
 
+ Letter to:

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:

LGBT známky neodrážajú hodnoty členských štátov OSN!

Vážený pán Ban Ki­-Moon, generálny tajomník OSN,

vážený pán Charles Radcliffe, vedúci sekcie globálnych záležitostí Úradu vysokého komisára pre ľudské práva OSN,

vážený Poštový úrad OSN,

veľmi ma znepokojilo a pobúrilo, že sa Organizácia Spojených Národov rozhodla stať aktivistom LGBT a vydať sériu známok propagujúcich homosexualitu a transrodovosť, známu pod označením "Slobodní a rovní". Táto iniciatíva sa neteší konsenzu a dokonca ani väčšinovej podpore medzi členskými štátmi OSN.

Vydaním týchto známok sa OSN rozhodla postaviť na stranu menšiny členských štátov a sexuálnych aktivistov, v úplnom rozpore so želaniami a záujmom väčšiny svojich členských štátov a obyvateľstva, ktoré zastupujú. Neexistuje žiadny základ v mandáte OSN alebo v medzinárodnom práve pre podporu LGBT praktík alebo životného štýlu.

OSN by nemala prijímať jednostranné rozhodnutia o takýchto citlivých otázkach, ktoré urážajú cítenie väčšiny svojich členských štátov, a sú v rozpore s ich náboženským presvedčením, kultúrou, tradíciou a zákonmi. Prosím o okamžité stiahnutie série známok "Slobodní a Rovní" z obehu.

[Vaše meno/Vaše jméno]

OSN: Stiahni LGBT známky z obehu!

Podpísať petíciu teraz!

0100.000
  99.913
 
99.913 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 100.000 podpisov.