Zastavme činnosť kontrolóra LGBTI práv

Adresát petície: Stála misia SR pri OSN v New Yorku

 

Zastavme činnosť kontrolóra LGBTI práv

0200.000
  111.306
 
111.306 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 200.000 podpisov.

Zastavme činnosť kontrolóra LGBTI práv

Prosím, podpíšte petíciu určenú veľvyslancovi SR pri OSN p. Františkovi Ružičkovi, aby dnes 19. decembra hlasoval za záujmy občanov Slovenskej republiky a s prihliadnutím na hodnoty manželstva a rodiny vyjadrené v Ústave SR. 

Cieľom dnešného hlasovania za dokument A/71/479, para. 17 je pozastaviť činnosť kontrolóra pre práva LGBTI, kým nebude vyjasnená legálna báza jeho mandátu, nakoľko práva LGBTI nie sú zakotvené v žiadnej medzinárodnej zmluve.

30. júna tohto roku Rada pre ľudské práva veľmi tesne a po búrlivej diskusii odsúhlasila rezolúciu o sexuálnej orientácii a gender identite, ktorej cieľom je vytvoriť pozíciu nezávislého experta. Jeho úlohou má byť kontrola dodržiavania ľudských práv pre LGBTI ľudí. Takéto práva však nikdy neboli definované a nie sú uznané žiadnou medzinárodnou zmluvou (okrem všeobecného odsúdenia násilia a diskriminácie). V septembri bol do tejto pozície menovaný známy aktivista Vitit Muntarbhorn. O jeho právomociach a rozsahu práv, ktoré ma monitorovať samotná rezolúcia mlčí. 

Muntarbhorn sa však nechal počuť, že "vo svete sa príliš zdôrazňuje binárny prístup k pohlaviam" (t.j. pohlavie mužské a ženské), a že už od útleho veku by sme mali deti viesť k "rozmanitosti." 

Family Watch International poukazuje na to, že "hlavný zoznam pohlaví" obsahuje aktuálne viac ako 100 rôznych pohlaví a rozhorčene sa pýta, ktoré z tých kontroverzných pohlaví chce Muntarbhorn zaradiť do vyučovania pre deti od útleho veku?

Viaceré krajiny preto požadovali Valné zhromaždenie OSN o vyjasnenie legitimity a právomocí kontrolóra, avšak tento pokus bol zamietnutý (84 za zamietnutie, 77 proti, 17 sa zdržalo). 
Čo je na tom najhoršie práve Slovensko, konkrétne pán František Ružička, veľvyslanec SR pri OSN, vystúpil v pléne v mene celej EÚ proti požiadavke na vyjasnenie legitimity a definície mandátu kontrolóra a pri hlasovaní ju zamietol! Ružička sa absurdne odvoláva na to, že takýto postup podkopáva fungovanie Rady OSN pre ľudské práva. (Video zo zasadnutia TU, p. Ružička hovorí od 49 min.)

Podpíšte, prosím, petíciu, ktorá je adresovaná Stálej misii SR pri OSN v New Yorku, aby v mene Slovenska dnes požadovala, aby činnosť LGBTI kontrolóra bola pozastavená kým jeho mandát nebude jasne definovaný!

OSN opakovane vo svojich nezáväzných dokumentoch pod rúškom boja proti diskriminácii a násiliu požaduje od členských štátov zákonné úpravy, ktoré nemajú oporu v medzinárodných zmluvách. Správa OSN k ľudským právam pod číslom A/HRC/29/23 napríklad požaduje:
manželstvo pre osoby rovnakého pohlavia 
sexuálnu výchovu s vyučovaním o LGBTI
- aby štáty v úradných dokumentoch na požiadanie menili pohlavie žiadateľa na to, ktoré preferuje (bez ohľadu na realitu)

Nezáväzné správy ako je táto sú zneužívané na vyvíjanie tlaku na krajiny, ktoré takéto požiadavky nemajú zakotvené vo svojom zákonodarstve. Osobitne na to doplácajú africké krajiny, ktorým je podmieňovaná humanitárna pomoc, dodržiavaním takzvaných ľudských práv, ale veľmi často ide o tlak na ustúpenie LGBTI požiadavkám.

Jednoznačne treba povedať, že všetci občania majú rovnaké práva a odsudzujeme každú diskrimináciu a násilie, a práve preto odmietame, aby boli násilie a diskriminácia použivané ako zámienka na presadzovanie privilégií pre niektoré skupiny obyvateľov. 

Súvisiace zdroje:
- Valné zhromaždenie OSN 21. novembra 2016: http://webtv.un.org/watch/third-committee-53rd-meeting-71th-general-asse...
Vystúpenie p. Ružičku od 49 min.

+ Letter to:

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:

Zastavte činnosť kontrolóra LGBTI práv

Vážený pán Ružička,
veľvyslanec Slovenskej republiky pri OSN v New Yorku,

sme veľmi sklamaní že ste v mene Slovenskej republiky dňa 21. novembra 2016 hlasovali za rezolúciu A/C.3/71/L.52, čím bola odmietnutá požiadavka na odloženie účinnosti mandátu nezávislého experta pre LGBTI, ktorá vyplýva z rezolúcie A/HRC/32/L.2, kým nebude definovaný mandát a legálna báza takejto procedúry.

Táto rezolúcia má viacero nejasných otázok a vo veľkom množstve krajín tým vzbudzuje obavy.

Práva LBGTI nikdy neboli definované a nie sú uznané žiadnou medzinárodnou zmluvou okrem všeobecného odsúdenia násilia a diskriminácie. Sexuálna orientácia a gender identita sú založené na subjektívnom vnímaní jednotlivca s ohľadom na jeho pohlavie, sexuálnu príťažlivosť a sexuálne preferencie a nie na genetiku. Tieto charakteristiky nemajú jasnú definíciu v medzinárodne platných dokumentoch, čím sa vytvára veľký priestor na vágne interpretácie a možné zneužitie.

Žiadame Vás preto, aby ste v mene SR požadovali, aby činnosť LGBTI kontrolóra vyplývajúca z rezolúcie A/HRC/32/L.2 bola pozastavená, kým jeho mandát nebude jasne definovaný a nebude v súlade s Ústavou SR!

Žiadame Vás, aby ste hlasovali za dokument s názvom: "Amendment to the draft resolution recommended by the Third Committee (A/71/479, para. 17)."

cc: Ministerstvo zahraničných vecí SR, Predseda vlády SR

[Vaše meno/Vaše jméno]

Zastavme činnosť kontrolóra LGBTI práv

Podpísať petíciu teraz!

0200.000
  111.306
 
111.306 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 200.000 podpisov.