Gender ideológia ubližuje deťom

Petition to: National Geographic

 

Gender ideológia ubližuje deťom

Gender ideológia ubližuje deťom

0100.000
  97.340
 
97.340 podpisov. Dosiahnime spoločne 100.000!

Na obálke januárového vydania časopisu National Geographic je 9-ročný chlapec oblečený ako dievča, ktorý uvažuje o amputácii pohlavných orgánov, a ktorý podľa šéfredaktorky Susan Goldberg dokonale vystihuje koncept "gender".

Na stránkach tohto mesačníka nájdeme aj 17-ročnú slečnu, ktorej amputovali prsia a dopujú ju mužskými hormónmi, lebo chce byť chlapcom. Tieto praktiky sú podľa redaktorov moderným výdobytkom Gender revolúcie. 

Ak ani Vy nesúhlasíte s takýmto nekritickým podsúvaním gender ideológie, ktorá vedie k trvalému a nezvratnému mrzačeniu detí, podpíšte spolu s nami petíciu časopisu National Geographic:

A čo na to hovoria odborníci?

Americké kolégium pediatrov vydalo v auguste 2016 vyhlásenie, ktoré hovorí, že "Gender ideológia škodí deťom,"  "Ovplyvňovanie detí, aby chirurgické a chemické (hormonálne) zásahy vykonané s cieľom vydávať sa za osobu opačného pohlavia, považovali za niečo normálne a zdravé je zneužívaním detí. Realitu určujú fakty, nie ideológia."

- Pediatri ďalej vysvetľujú, že "keď inak zdravý chlapec verí, že je dievča, alebo inak zdravé dievča verí, že je chlapec, je to objektívny psychologický problém. Problém je teda "v hlave", nie v tele, a podľa toho by sa k nemu malo pristupovať."

Až 98% chlapcov a 88 % dievčat, ktorý majú problém so svojim pohlavím, v priebehu puberty svoje pohlavie prirodzene príjmu (Americká psychiatrická organizácia: Diagnostický a štatistický manuál duševných chorôb, 5. vydanie s. 455, iné výskumy hovoria o 94%).

Hypotéza, že gender identita je vrodená, nemenná vlastnosť ľudskej bytosti, ktorá je nezávislá na biologickom pohlaví, t.j. že muž je uväznený v ženskom tele, alebo žena v mužskom tele, nie je vedecky podložená. (New Atlantis Journal: Sexuality and Gender Findings from the Biological, Psychological, and Social Sciences)

U ľudí, ktorí podstúpili operáciu na zmenu pohlavia a užívajú pohlavné hormóny opačného pohlavia, je percento samovrážd niekoľkonásobne väčšie ako u kontrolnej vzorky ľudí bez týchto zásahov. A to aj vo Švédsku, kde sú LGBTI ľudia všeobecne dobre prijímaní. (Výskum: Long-Term Follow-Up of Transsexual Persons Undergoing Sex Reassignment Surgery: Cohort Study in Sweden)

Ako môže niekto súhlasiť s doživotnou amputáciou orgánov týchto detí, keď podľa štatistík také vysoké percento z nich prirodzene príjme svoje pohlavie v priebehu puberty? Je to možné len keď podľahnete ideológii gender a jej presvedčeniu, že byť mužom alebo ženou je len sociálny a kultúrny konštrukt a nezávisí od biologického pohlavia. Každý sám za seba, nezávislé od biologickej reality, má vraj právo vyhlásiť, či je mužom alebo ženou, a má aj právo urobiť všetky chemické a chirurgické zásahy, ktorý mu pomôžu vydávať sa za pohlavie, ktorým sa cíti byť. 

Žiadajte spolu s nami, aby National Geographic namiesto glorifikovania vysoko kontroverznej praktiky, radšej objektívne informoval o všetkých jej úskaliach:

Samozrejme, je nám ľúto, všetkých, ktorí zápasia s podobným problémom. Tieto deti a ich rodiny potrebujú našu pomoc, porozumenie a pravdivé informácie. Zamlčiavanie dôležitých faktov, ktoré by do ich problému mohli vniesť svetlo, je však odsúdeniahodné. Šírte, prosím, tieto informácie aj medzi svojimi známymi, aby sa žiadne ďalšie dieťa nestalo obeťou lživej propagandy gender ideológie. 


0100.000
  97.340
 
97.340 podpisov. Dosiahnime spoločne 100.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Petition to: National Geographic

Your featured article, entitled “Gender Revolution,” shows only one side of the argument surrounding gender ideology.

Many leading medical experts in the field, including Dr. Paul McHugh, M.D., University Distinguished Service Professor of Psychiatry at Johns Hopkins Medical School and the former psychiatrist in chief at Johns Hopkins Hospital, state that “gender ideology harms children.”

- Conditioning children into believing that a lifetime of chemical and surgical impersonation of the opposite sex is normal and healthful is child abuse (American College of Pedetricians).

- The hypothesis that gender identity is an innate, fixed property of human beings that is independent of biological sex — that a person might be “a man trapped in a woman’s body” or “a woman trapped in a man’s body” — is not supported by scientific evidence. (The New Atlantis: Sexuality and Gender Findings from the Biological, Psychological, and Social Sciences)

- Rates of suicide are twenty times greater among adults who use cross-sex hormones and undergo sex reassignment surgery, even in Sweden which is among the most LGBTQ – affirming countries. Long-Term Follow-Up of Transsexual Persons Undergoing Sex Reassignment Surgery: Cohort Study in Sweden).

- In most children, gender dysphoria will disappear before, or early in, puberty. Up to 94% of children referred for gender dysphoria (77-94% in one set of studies and 73-88% in another) will grow out of their gender dysphoria naturally. (Sources here).

Please inform on your pages objectively and inform your audience also about the science that shows how transgender medical interventions harm children and all the risks involved. 

[Vaše meno/Vaše jméno]

Petition to: National Geographic

Your featured article, entitled “Gender Revolution,” shows only one side of the argument surrounding gender ideology.

Many leading medical experts in the field, including Dr. Paul McHugh, M.D., University Distinguished Service Professor of Psychiatry at Johns Hopkins Medical School and the former psychiatrist in chief at Johns Hopkins Hospital, state that “gender ideology harms children.”

- Conditioning children into believing that a lifetime of chemical and surgical impersonation of the opposite sex is normal and healthful is child abuse (American College of Pedetricians).

- The hypothesis that gender identity is an innate, fixed property of human beings that is independent of biological sex — that a person might be “a man trapped in a woman’s body” or “a woman trapped in a man’s body” — is not supported by scientific evidence. (The New Atlantis: Sexuality and Gender Findings from the Biological, Psychological, and Social Sciences)

- Rates of suicide are twenty times greater among adults who use cross-sex hormones and undergo sex reassignment surgery, even in Sweden which is among the most LGBTQ – affirming countries. Long-Term Follow-Up of Transsexual Persons Undergoing Sex Reassignment Surgery: Cohort Study in Sweden).

- In most children, gender dysphoria will disappear before, or early in, puberty. Up to 94% of children referred for gender dysphoria (77-94% in one set of studies and 73-88% in another) will grow out of their gender dysphoria naturally. (Sources here).

Please inform on your pages objectively and inform your audience also about the science that shows how transgender medical interventions harm children and all the risks involved. 

[Vaše meno/Vaše jméno]