Upravte, nebo zrušte povinné předškolní vzdělávání

Adresát petície: MINISTR ČI MINISTRYNĚ ŠKOLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JMENOVANÝ/Á PO VOLBÁCH V ŘÍJNU 2017

 

Upravte, nebo zrušte povinné předškolní vzdělávání

Upravte, nebo zrušte povinné předškolní vzdělávání

02.000
  1.916
 
1.916 podpisov. Dosiahnime spoločne 2.000!

Aktualizace 19. 10. 2017

Ještě se nám přišlo vyjádření pana Marka Výborného, školského experta z KDU - ČSL zde: 

Obecně vnímám diskusi o předškolním vzdělávání. I s maminkami na náměstích na to sem tam přijde řeč. Obecně si myslím, že je třeba jednak připravit po roce účinnosti novely analýzu přínosu atd. a případně na jejím základě připravit potřebné změny.
Dále, a to považuji za důležité, je třeba striktně dbát na možnost individuálního vzdělávání, které je možné již dnes. I zde bych byl pro analýzu a případné zjednodušení s odbouráním nadbytečných administrativních kroků. Je ale poctivé říkat, že jsme prosadili právě tuto svobodnou možnost nerealizovat povinný rok v MŠ.
Jinak platí, že k diskusi o vzdělávací problematice jsem vždy připraven a budu vděčný za kritické podněty.

Aktualizace 16.10. 2017:

Na naše otázky odpověli Svobodní: 

Co si myslíte o povinném předškolním vzdělávání? 

Podle Svobodných nemá existovat povinná předškolní docházka. Rodiče by měli zůstat sami odpovědní za předškolní aktivity svých dětí.

Vnímáte nespokojenost rodičů a velké části školské veřejnosti s tím, jak je "povinná školka" v praxi naplňována? 
Ano. Je na jedné straně obtížné sankcionovat rodiče, kteří dítě do školky nedají, současně je relativně snadné vyvázat se z povinné školky přihlášením se k domácímu předškolnímu vzdělávání. Je to zákon, který přináší jen komplikace a žádný prospěch.

Budete případně jako ministr(yně) či poslanec(kyně) iniciovat změnu této části školského zákona? 
Svobodní se budou zasazovat o návrat k dobrovolnosti školek. Podporujeme současně existenci různých forem včetně lesních školek.

Aktualizace 22.9. 2017

Školským expertům hlavních politických stran jsme položili následující tři otázky:

Co si myslíte o povinném předškolním vzdělávání?

Vnímáte nespokojenost rodičů a velké části školské veřejnosti s tím, jak je "povinná školka" v praxi naplňována?

Budete případně jako ministr(yně) či poslanec(kyně) iniciovat změnu této části školského zákona?

A netrpělivě čekáme na odpovědi ;-)

I když jednu už máme: obratem a stručně odpověděl Václav Klaus mladší: 

Dobrý den,

mnohokrát jsem se vyjádřil proti této novele.

Poslanci ODS jako jedni z mála hlasovali proti.

ZRUŠIT

Václav Klaus ml. 


Aliance pro rodinu (dříve VORP) www.vorp.cz  upozorňovala na všechny možné problémy s tzv. povinnou školkou již během vytváření novely školského zákona. Nyní se v praxi většina těchto problémů potvrzuje a vyvstávají i mnohé jiné. Upozorňuje na to i mnoho novinových článků a obecně je tato novela, která na veřejnost dolehla plnou silou až od letošního září, přijímána s velkou nevolí.

Nyní měsíc před volbami máme jako veřejnost jedinečnou možnost dát na vědomí našim politikům, že toto opravdu vadí. Pojďte nám pomoci oslovit budoucího ministra či ministryni školství, jak se k těmto problémům postaví.

Už nyní chceme s touto výzvou oslovit školské experty všech politických stran a jejich odpovědi, pokud se někdo z nich stane budoucí ministryní či ministrem školství, Vám zde postupně budeme zprostředkovat.

Vybrané články upozorňující na problémy s tzv. povinnou školkou:

http://www.lidovky.cz/omluvenky-a-zadanky-pro-petilete-deti-rodice-i-ucitele-ve-skolkach-si-stezuji-si-na-buzeraci-gyt-/

https://archiv.ihned.cz/c1-65870590-hledaji-se-tisice-deti-ktere-se-neprihlasily-k-povinne-skolce

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/2231152-kontrola-dochazky-a-prezkusovani-povinne-predskolni-vzdelavani-prineslo-zatez-pro

http://zpravy.idnes.cz/predskolaci-povinna-skolni-dochazka-hledani-fmq-/domaci.aspx?c=A170908_131347_domaci_mav

http://www.rozhlas.cz/dvojka/jejakaje/_zprava/povinna-predskolni-dochazka-skodi-hlavne-rodicum-jedny-zneklidnuje-v-jinych-vzbuzuje-falesne-predstavy--1753000

http://www.eduin.cz/clanky/mlada-fronta-dnes-babicka-nebo-skolka-zakon-t...

http://krestandnes.cz/povinna-skolka-signal-rodicum-ze-nejsou-dostatecne...

http://www.expres.cz/materska-skola-povinna-starostove-obce-kontrola-uda...

http://echo24.cz/a/wMf6a/statni-sikana-povinna-skolka-je-diskriminace-zl...

02.000
  1.916
 
1.916 podpisov. Dosiahnime spoločne 2.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Adresát petície: MINISTR ČI MINISTRYNĚ ŠKOLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JMENOVANÝ/Á PO VOLBÁCH V ŘÍJNU 2017

Vážená paní ministryně/

Vážený pane ministře,

žádáme Vás, iniciujte novelu zákona, kterou zrušíte nebo alespoň zásadně upravíte tzv. povinné předškolní vzdělávání, které v podstatě znamená povinnou školku pro všechny děti od 5 let. Zákon vytvořila vaše předchůdkyně ministryně Valachová, aniž by brala v potaz připomínky mnohých organizací a místních samospráv. Nebyla zohledněna dokonce ani hloubková studie Kudy vede cesta, kterou si MŠMT objednalo a která tento způsob pomoci tzv. sociálně vyloučeným dětem, kvůli kterým původně povinná školka byla zamýšlena, označila za nejméně vhodný a přesně pojmenovala problémy, ke kterým dojde a ke kterým teď skutečně dochází.

„Povinná školka“ přináší obrovský nárůst administrativy místním samosprávám, samotným školkám i zodpovědným rodičům, kteří mohou mít velmi odlišnou představu, co jejich dětem v předškolním věku nejlépe prospěje a chápou tento zákon jako omezení jejich svobody. Vydává také signál všem rodičům, že stát nedůvěřuje jejich výchovným schopnostem a místo toho, aby je povzbuzoval k zodpovědnosti za výchovu svých dětí, kus této odpovědnosti jim tímto zákonem bere.  „Povinná školka“ přináší také řadu absurdních situací ohledně setkávání očkovaných a neočkovaných dětí ve školkách, nutnosti omlouvání či zdůvodňování absencí, hromadného stravování, o které někteří rodiče nemají zájem nebo peníze na zaplacení, ale školky je nutí, aby stravu odebírali a hradili.

Zároveň samosprávy nedokáží přimět nebo dokonce vyhledat všechny rodiče nejen ze sociálně vyloučených lokalit tak, aby všechny děti do školek skutečně dali, hrozby pokutami se míjejí účinkem. Domníváme se, že stát má svou péči o sociálně vyloučené vykonávat jiným způsobem než hrozbou pokutami či dohledem sociální služby. Domníváme se také, že stát by měl brát vážně nespokojenost zodpovědných rodičů, kteří nabídku dostupných mateřských škol dosud chápali jako jim nabízenou službu ze strany státu, která má usnadnit plnění jejich rodičovských povinností, nyní se ovšem mění v nepříjemnou kuratelu a dohled.

Vážená paní ministryně/Vážený pane ministře,

ještě jednou žádáme, upravte nebo nejlépe zrušte tuto povinnost, která nikomu neprospívá.

[Vaše meno/Vaše jméno]

Adresát petície: MINISTR ČI MINISTRYNĚ ŠKOLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JMENOVANÝ/Á PO VOLBÁCH V ŘÍJNU 2017

Vážená paní ministryně/

Vážený pane ministře,

žádáme Vás, iniciujte novelu zákona, kterou zrušíte nebo alespoň zásadně upravíte tzv. povinné předškolní vzdělávání, které v podstatě znamená povinnou školku pro všechny děti od 5 let. Zákon vytvořila vaše předchůdkyně ministryně Valachová, aniž by brala v potaz připomínky mnohých organizací a místních samospráv. Nebyla zohledněna dokonce ani hloubková studie Kudy vede cesta, kterou si MŠMT objednalo a která tento způsob pomoci tzv. sociálně vyloučeným dětem, kvůli kterým původně povinná školka byla zamýšlena, označila za nejméně vhodný a přesně pojmenovala problémy, ke kterým dojde a ke kterým teď skutečně dochází.

„Povinná školka“ přináší obrovský nárůst administrativy místním samosprávám, samotným školkám i zodpovědným rodičům, kteří mohou mít velmi odlišnou představu, co jejich dětem v předškolním věku nejlépe prospěje a chápou tento zákon jako omezení jejich svobody. Vydává také signál všem rodičům, že stát nedůvěřuje jejich výchovným schopnostem a místo toho, aby je povzbuzoval k zodpovědnosti za výchovu svých dětí, kus této odpovědnosti jim tímto zákonem bere.  „Povinná školka“ přináší také řadu absurdních situací ohledně setkávání očkovaných a neočkovaných dětí ve školkách, nutnosti omlouvání či zdůvodňování absencí, hromadného stravování, o které někteří rodiče nemají zájem nebo peníze na zaplacení, ale školky je nutí, aby stravu odebírali a hradili.

Zároveň samosprávy nedokáží přimět nebo dokonce vyhledat všechny rodiče nejen ze sociálně vyloučených lokalit tak, aby všechny děti do školek skutečně dali, hrozby pokutami se míjejí účinkem. Domníváme se, že stát má svou péči o sociálně vyloučené vykonávat jiným způsobem než hrozbou pokutami či dohledem sociální služby. Domníváme se také, že stát by měl brát vážně nespokojenost zodpovědných rodičů, kteří nabídku dostupných mateřských škol dosud chápali jako jim nabízenou službu ze strany státu, která má usnadnit plnění jejich rodičovských povinností, nyní se ovšem mění v nepříjemnou kuratelu a dohled.

Vážená paní ministryně/Vážený pane ministře,

ještě jednou žádáme, upravte nebo nejlépe zrušte tuto povinnost, která nikomu neprospívá.

[Vaše meno/Vaše jméno]