OSN, ochrana života žien a ich detí musí byť prioritou #CSW62

Petition to: United Nations

 

OSN, ochrana života žien a ich detí musí byť prioritou #CSW62

victory

OSN, ochrana života žien a ich detí musí byť prioritou #CSW62

0200.000
  197.201
 
197.201 podpisov. Dosiahnime spoločne 200.000!
(21. marec 2018) V OSN prebieha búrlivá diskusia ohľadom radikálnej sexuálnej výchovy (viď prehľad nižšie) a propagácie potratov po celom svete. Aktuálne:

• Delgátka z Vatikánu (snažiac sa odľahčiť situáciu: "Pápež by ma vyhodil, keby som s týmto súhlasila." 
• Delegátky z Veľkej Británie a Holandska boli šokované, keď sme ich informovali, čo všetko OSN sexuálna výchova naozaj obsahuje. 
• Delegátky z Afriky sú pobúrené, že im OSN vnucuje financovanie potratov, keď oni potrebujú zabezpečiť najmä vzdelávanie a základnú zdravotnú starostlivosť.
• Delegáti z Afriky, Arabských krajín, Ruska a USA sú na strane ochrany detí pred radikálnou sexualizáciou a v tejto oblasti presadzujú naše hodnoty. 


(20. marec 2018) Viac ako 150 000 ľudí podpísalo petíciu proti radikálnemu sexuálnemu vzdelávaniu detí a propagovaniu práva na potrat. Odovzdali sme ju delegáciam z celého sveta: z Európy, Ameriky, Afriky. S napätím čakáme na piatok, kedy budeme vedieť výsledok.

Petícia som osobne odovzdala slovenskému veľvyslancovi Stálej misie SR pri OSN v New Yorku p. Michal Mlynárovi (na fotke nižšie vľavo) a p. Martinovi Kováčikovi 3. tajomníkovi Misie.

Pán veľvyslanec prisľúbil, že pri hlasovní bude priehľadať na našu petíciu a Vaše hlasy!  


(17. marca 2018) Je to veľmi znepokojujúce, ale zdá sa, že Európska delegácia, ktorá reprezentuje všetky štáty EU, presadzuje, aby sa do Záverečného dokumentu Komisie OSN pre postavenie žien vo svete (CSW62) dostalo, veľké množstvo požiadaviek na radikálne komplexné sexuálne vzdelávanie detí. 
 
Aby ste si vedeli predstaviť o čo ide, tak v rámci OSN, pripravila Svetová zdravotnícka organizácia štandardy pre výchovu k sexualite v Európe (v angličtine tu). Tu sú úryvky z noriem o tom, čo by sa mali deti v jednotlivých vekových skupinách učiť:
  • vek 0-4 rokov (s. 38-39) - informácie o detskej masturbácii a gender (rodovej) identite, právo objavovať (gender) rodové identity
  • vek 4-6 rokov (s. 40-41) - informácie o masturbácii v ranom detstve, o vzťahoch medzi osobami rovnakého pohlavia a rôznych konceptoch rodiny 
  • vek 6-9 rokov (s. 42-43) - informácie o rôznych metódach počatia a antikoncepcie, masturbácii, priateľstve a láske k osobám rovnakého pohlavia
  • vek 9-12 rokov (s. 44-45) - zručnosti v efektívnom používaní kondómov a antikoncepcie v budúcnosti, rodová orientácia a rozdiely medzi rodovou identitou a biologickým pohlavím, informácie o masturbácii a orgazme, 
  • vek 12-15 rokov (s. 46-47) - sexuálna orientácia, homosexualita, zručnosti ako si zadovážiť a efektívne používať kondómy a antikoncepciu
  • 15 rokov a viac (s.48-50) - právo na potrat, umelé oplodnenie, prenájom materníc (surogátne materstvo), genetika a "dizajnovanie" bábätiek

Podporte, prosím petíciu proti presadzovaniu týchto radikálnych sexuálnych vzdelávacích programov OSN: http://www.citizengo.org/sk/lf/158632-csw62 

Vaše podpisy doručím osobne Slovenskej misii pri OSN v New Yorku a ďalším delegáciám v pondelok 19.3.2018 večer!

PS: Vo Veľkej Británii sa o 50 % znížil počet sexuálne prenosných chorôb a tehotenstiev teenagerov, keď sa zastavilo financovanie radikálnych sexuálnych programov vzdelávania (Zdroj: tu


V dňoch 12. až 23. marca 2018 zasadá v New Yorku na pôde OSN 62. Komisia pre postavenie žien (používa sa angl. skratka "CSW 62" (Comission for status of women)). Komisia vznikla v roku 1946 s mandátom pripravovať odporúčania pre ľudskoprávne riešenia problémov týkajúcich sa žien a pre oblasti, do ktorých je potrebné investovať najviac zdrojov. S účasťou niekoľko tisíc ľudí z oblasti pomoci ženám a stoviek neziskových organizácií patrí medzi najvýznamnejšie stretnutia pre všetkých, ktorí sa venujú právam žien. 

CitizenGO, ktoré má prostredníctvom svojej dcérskej organizácie HazteOir, konzultatívny status pri OSN, samozrejme na tomto dôležitom stretnutí nebude chýbať. Ako mimovládna nezisková organizácia sme spolu s partnermi pripravili stanovisko reagujúce na tému tohtoročného 62. zasadnutia Komisie, ktorou je zlepšovanie postavania žien a dievčat na vidieku. Celé stanovisko v anglickom jazyku nájdete tu.

V Návrhu záverečného dokumentu  CSW62 však mnohé naše požiadavky neboli akceptované, okrem toho je Návrh plný eufemistických odkazov na "právo na potrat", a to aj pre dievčatá bez potreby súhlasu rodičov, kontroverzné komplexné sexuálne vzdelávanie pre deti a gender prístup:

- V návrhu sa pod skrytým názvom "reprodukčné práva" opakovane podsúva zavedenie práva na potrat a potreby veľkých investícii spojených s jeho realizáciou na celom svete. Je škandalózne, že ženy vo vidieckych oblastiach rozvojových krajín z dôvodu nedostatku a nedostupnosti zdravotníckych zariadení umierajú pri komplikáciách s tehotenstvom a pri pôrode svojich vytúžených detí, a napriek tomu sa medzinárodné spoločenstvo sústreďuje na financovanie potratov a antikoncepcie a na starostlivosť o matky a ich deti v tehotenstve, či pri pôrode dáva len zlomok rozvojovej pomoci. 

- Pri právach na potrat sú popri ženách vždy vypichnuté aj dievčatá, avšak bez nutnosti súhlasu alebo aspoň informovania rodičov. Rodičovský vplyv je v tomto kontexte chápaný ako "bariéra", ktorú treba odstrániť.

- Komisia lobuje za kontroverzné programy komplexného sexuálneho vzdelávania detí. Tieto programy idú ďaleko nad rámec tradičného sexuálneho vzdelávania, pretože oboznamujú mládež s radikálnymi sexuálnymi a rodovými ideológiami, podporujú sexuálne práva a potraty, podnecujú k promiskuite, vysoko rizikovému sexuálnemu správaniu a sexuálnemu potešeniu už pre deti od 4 rokov. Tieto programy sú navrhnuté tak, aby prispeli k výraznej zmene noriem a hodnôt v oblasti vzťahov, rodiny a sexuálneho správania. 

- Návrh považuje za kľúčovú otázku rodovej rovnosti, avšak bez jasnej definície, či ide o rovnosť medzi mužmi a ženami, alebo rovnosť v rámci stále rastúceho počtu rodov. V návrhu úplne absentuje zmienka o materstve, rodine a rodinných politikách, ktoré sú kľúčové k zlepšovaniu postavenia žien vo svete.  

Čo môžeme urobiť?

CitizenGO bude fyzicky prítomné na zhromaždení #CSW62, bude hovoriť s jeho delegátmi a urobí všetko preto, aby boli z dokumentu odstránené kontroverzné časti a ideálne, aby bol dokument doplnený potrebou prioritizovať starostlivosť o ženy počas tehotenstva a pri pôrode a vyzdvihnutím materstva a rodiny. 

Ak chcete prispieť k tomuto úsiliu, prosím, podpíšte túto petíciu.

Ďalšie informácie:

• Návrh záverov dokumentu CSW62 tu (v angličtine)

• Stanovisko CitizenGO a partnerských organizácii k téme CSW62 (v angličtine)

 Programy OSN komplexného sexuálneho vzdelávania detí (v angličtine):

- Revised International Technical Guidance on Sexuality Education, UNESCO, 2018 http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002607/260770e.pdf

- WHO Regional Office for Europe and BZgA Standards for Sexuality Education in Europe: https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/WHO_BZgA_Standards_English.pdf

0200.000
  197.201
 
197.201 podpisov. Dosiahnime spoločne 200.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Ochrana života žien a ich detí musí byť prioritou #CSW62

Adresáti: Delegáti 62. zasadnutia Komisie OSN pre práva žien 

Vážené dámy, vážení páni,

ako iste viete, v dňoch 12. až 23. marca 2018 sa v New Yorku koná 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien vo svete.

Napriek mnohým pozitívnym odporúčaniam, sme veľmi znepokojení tým, že Návrh záverečného dokumentu CSW 62 je plný eufemistických odkazov na "právo na potrat", a to aj pre dievčatá bez potreby súhlasu rodičov, kontroverzné komplexné sexuálne vzdelávanie pre deti a gender prístup, avšak absentuje priorita zabezpečovať starostlivosť o ženy počas pôrodu a tehotenstva a Návrh ani raz nespomína ženu ako matku, rodinu, či rodinnú politiku:

- Pod krycím názvom "reprodukčné práva" Návrh opakovane podsúva zavedenie práva na potrat a naznačuje potrebu veľkých investícii spojených s jeho realizáciou na celom svete. Je škandalózne, že ženy vo vidieckych oblastiach rozvojových krajín kvôli nedostatku a nedostupnosti zdravotníckych zariadení umierajú pri komplikáciách s tehotenstvom a pri pôrode svojich vytúžených detí, a napriek tomu sa medzinárodné spoločenstvo sústreďuje na financovanie potratov a antikoncepcie a oproti tomu sa do starostlivosti o zdravie matiek a ich detí investuje len zlomok rozvojovej pomoci. Pri právach na potrat sú popri ženách vždy vypichnuté aj dievčatá, avšak bez nutnosti súhlasu alebo aspoň informovania rodičov. Rodičovský vplyv je v tomto kontexte chápaný ako "bariéra", ktorú treba odstrániť.

Prosíme Vás o zasadenie sa za to, aby starostlivosť o ochranu zdravia dievčat, žien a ich detí, a to najmä počas tehotenstva a pri pôrode sa stal pri prioritou a požiadavky práva na potrat v akejkoľvek forme boli odstránené.

- Návrh obsahuje požiadavky kontroverzných programov komplexného sexuálneho vzdelávania detí. Tieto programy idú ďaleko nad rámec tradičného sexuálneho vzdelávania, pretože oboznamujú deti a mládež s radikálnymi sexuálnymi a rodovými ideológiami, podporujú sexuálne práva a potraty, podnecujú k promiskuite, vysoko rizikovému sexuálnemu správaniu a sexuálnemu potešeniu už pre deti od 4 rokov. Tieto programy sú navrhnuté tak, aby prispeli k výraznej zmene noriem a hodnôt v oblasti vzťahov, rodiny a sexuálneho správania. 

Chceme Vás preto požiadať, aby ste presadili odstránenie programov komplexného sexuálneho vzdelávanie detí z Návrhu CSW62, nakoľko tieto nebezpečné programy sexualizujú deti a ohrozujú zdravie a nevinnosť týchto detí po celom svete.

- Návrh považuje za kľúčovú otázku rodovej rovnosti, avšak bez jasnej definície, či ide o rovnosť medzi mužmi a ženami, alebo rovnosť v rámci stále rastúceho počtu rodov. V návrhu úplne absentuje zmienka o materstve, rodine a rodinných politikách, ktoré sú kľúčové k zlepšovaniu postavenia žien vo svete.  

Požiadajte, prosím, aby bola do Návrhu doplnená dôležitosť rodiny a prorodinných politík pri zlepšovaní postavenia žien v spoločnosti (CSW60, para 23x) a uznanie spoločenského významu materstva a matiek pri výchove detí a starostlivosti o ostatných členov rodiny (CSW55, para 22hh) a tiež, aby rodová rovnosť bola jasne chápaná v zmysle rovnosti medzi mužmi a ženami.

Vopred ďakujeme za zváženie a presadzovanie požiadaviek na ochranu žien a dievčat po celom svete.

[Vaše meno/Vaše jméno]

Ochrana života žien a ich detí musí byť prioritou #CSW62

Adresáti: Delegáti 62. zasadnutia Komisie OSN pre práva žien 

Vážené dámy, vážení páni,

ako iste viete, v dňoch 12. až 23. marca 2018 sa v New Yorku koná 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien vo svete.

Napriek mnohým pozitívnym odporúčaniam, sme veľmi znepokojení tým, že Návrh záverečného dokumentu CSW 62 je plný eufemistických odkazov na "právo na potrat", a to aj pre dievčatá bez potreby súhlasu rodičov, kontroverzné komplexné sexuálne vzdelávanie pre deti a gender prístup, avšak absentuje priorita zabezpečovať starostlivosť o ženy počas pôrodu a tehotenstva a Návrh ani raz nespomína ženu ako matku, rodinu, či rodinnú politiku:

- Pod krycím názvom "reprodukčné práva" Návrh opakovane podsúva zavedenie práva na potrat a naznačuje potrebu veľkých investícii spojených s jeho realizáciou na celom svete. Je škandalózne, že ženy vo vidieckych oblastiach rozvojových krajín kvôli nedostatku a nedostupnosti zdravotníckych zariadení umierajú pri komplikáciách s tehotenstvom a pri pôrode svojich vytúžených detí, a napriek tomu sa medzinárodné spoločenstvo sústreďuje na financovanie potratov a antikoncepcie a oproti tomu sa do starostlivosti o zdravie matiek a ich detí investuje len zlomok rozvojovej pomoci. Pri právach na potrat sú popri ženách vždy vypichnuté aj dievčatá, avšak bez nutnosti súhlasu alebo aspoň informovania rodičov. Rodičovský vplyv je v tomto kontexte chápaný ako "bariéra", ktorú treba odstrániť.

Prosíme Vás o zasadenie sa za to, aby starostlivosť o ochranu zdravia dievčat, žien a ich detí, a to najmä počas tehotenstva a pri pôrode sa stal pri prioritou a požiadavky práva na potrat v akejkoľvek forme boli odstránené.

- Návrh obsahuje požiadavky kontroverzných programov komplexného sexuálneho vzdelávania detí. Tieto programy idú ďaleko nad rámec tradičného sexuálneho vzdelávania, pretože oboznamujú deti a mládež s radikálnymi sexuálnymi a rodovými ideológiami, podporujú sexuálne práva a potraty, podnecujú k promiskuite, vysoko rizikovému sexuálnemu správaniu a sexuálnemu potešeniu už pre deti od 4 rokov. Tieto programy sú navrhnuté tak, aby prispeli k výraznej zmene noriem a hodnôt v oblasti vzťahov, rodiny a sexuálneho správania. 

Chceme Vás preto požiadať, aby ste presadili odstránenie programov komplexného sexuálneho vzdelávanie detí z Návrhu CSW62, nakoľko tieto nebezpečné programy sexualizujú deti a ohrozujú zdravie a nevinnosť týchto detí po celom svete.

- Návrh považuje za kľúčovú otázku rodovej rovnosti, avšak bez jasnej definície, či ide o rovnosť medzi mužmi a ženami, alebo rovnosť v rámci stále rastúceho počtu rodov. V návrhu úplne absentuje zmienka o materstve, rodine a rodinných politikách, ktoré sú kľúčové k zlepšovaniu postavenia žien vo svete.  

Požiadajte, prosím, aby bola do Návrhu doplnená dôležitosť rodiny a prorodinných politík pri zlepšovaní postavenia žien v spoločnosti (CSW60, para 23x) a uznanie spoločenského významu materstva a matiek pri výchove detí a starostlivosti o ostatných členov rodiny (CSW55, para 22hh) a tiež, aby rodová rovnosť bola jasne chápaná v zmysle rovnosti medzi mužmi a ženami.

Vopred ďakujeme za zváženie a presadzovanie požiadaviek na ochranu žien a dievčat po celom svete.

[Vaše meno/Vaše jméno]