Manifest za život a spravodlivosť pre všetkých

30 rokov od sviečkovej manifestácie

 

Manifest za život a spravodlivosť pre všetkých

Manifest za život a spravodlivosť pre všetkých

02.000
  1.771
 
1.771 podpisov. Dosiahnime spoločne 2.000!

Pred tridsiatimi rokmi sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave odohrala veľká sviečková manifestácia. Tisícky ľudí vydali svedectvo o živote v spravodlivosti a pravde. V tichu sa modlili pri zapálených sviečkach za náboženskú a občiansku slobodu a tak urobili prvý rozhodujúci krok k slobodnej spoločnosti pre všetkých.

Preto vás v stredu 21. marca o 17:00  pri príležitosti osláv 30. výročia sviečkovej manifestácie a aj Dňa počatého dieťaťa pozývame na Hviezdoslavove námestie v Bratislave na manifestáciu za život a spravodlivú spoločnosť pre všetkých. Nadviažme na odkaz sviečkovej manifestácie a aktualizujme ho pre dnešok. Vyjadrime náš rozhodný postoj v prospech ochrany ľudského života od počatia, za život v slobode a  pravde  a za spravodlivosť vo všetkých sférach spoločenského a politického života.  

Na pódiu vystúpia osobnosti predovšetkým z radov kresťanov angažujúcich sa v témach ochrany života, rozvojovej a humanitárnej pomoci, boja proti korupcii, kresťanskej kultúry a občianskeho života.

Manifestáciu organizuje Spoločenstvo Ladislava Hanusa (SLH) a Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku (HFI). Podporujú ju ako partneri Fórum kresťanských inštitúcii (FKI), Fórum života a Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM).

Manifestácia je začiatkom osláv 30. výročia sviečkovej manifestácie, ktoré budú pokračovať rôznymi podujatiami cez víkend. Všetky spája motto osláv – Spolu za slobodu. 

Facebooková pozvánka je tu. Webstránka k manifestácii tu.

Informácie o všetkých podujatiach v rámci osláv 30. výročia tu.

Pri tejto príležitosti sme napísali manifest. Je adresovaný občianskej verejnosti a politickým predstaviteľom. Ak sa s manifestom viete stotožniť, podporte ho, prosím, svojim podpisom.

 

SIGNATÁRI MANIFESTU:

Juraj Šúst, Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Patrik Daniška, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku

Martin Luterán, rektor Kolégia Antona Neuwirtha

Tomáš Kuzár, Fórum kresťanských inštitúcií

František Neupauer, Nenápadní hrdinovia

Matúš Sitár, Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Marcela Dobešová, Fórum života

JUDr. Allan Böhm

Vladimír Palko ml., historik, staromestský poslanec

Matúš Demko, novinár a moderátor

Marcel Mikolášik, Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Timotej Križka

Martin Toman, právnik, Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Ondrej Sočuvka, ekonóm

Ivan Wallenfels, lekár, Gianna, n.o. Žilina

Ján Baňas, učiteľ

Štefan Bučko, učiteľ a herec

Vladimír Krčméry,  rektor Univerzity sv. Alžbety v Bratislave

František Mikloško, dôchodca

Marek Michalčík, hlavný koordinátor Národného pochodu za život

Eduard Filo, ZKSM - koordinátor pre stredné a západné Slovensko

Matej Gašparovič, novinár

Michal Čop, manažér stredoškolských projektov Kolégia Antona Neuwirtha

Ľubomír Bechný, OZ Proti korupcii

Slavomír Zrebný, Komunita sv. Egídia

Samuel Trizuljak, študent

Ján Stano, Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Michal Krčméry, Iniciatíva Gól za Život

Andrej Leitner, softvérový inžinier

Jozef Kozák, manažér

Michal Štofej, hudobník

Monika Hricáková, Dom Quo Vadis

Jozef Kozák, manažér

Michal Štofej, hudobník

Monika Hricáková, Dom Quo Vadis

Juraj Králik, eRko - HKSD

Marián Čaučík, eRko - HKSD

02.000
  1.771
 
1.771 podpisov. Dosiahnime spoločne 2.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Manifest za život a spravodlivosť pre všetkých

 

30 rokov od sviečkovej manifestácie

Ak odstránime spravodlivosť, zo štátov sa stanú iba lúpežné podniky. Veď i lupičská banda nie je nič iného iba štát v malom. (sv. Augustín, Boží štát)

Pred tridsiatimi rokmi sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave odohrala veľká sviečková manifestácia. Tisícky ľudí vydali svedectvo o živote v spravodlivosti a pravde. V tichu sa modlili pri zapálených sviečkach za náboženskú a občiansku slobodu. Týmto činom urobili prvý rozhodujúci krok k slobodnej spoločnosti pre všetkých.

Čo od nás vyžaduje odkaz sviečkovej manifestácie dnes?

Spravodlivosť pre všetkých

Túžime po spoločnosti, ktorá bude chrániť právo na dôstojný život pre každého, osobitne tých, ktorí sú najviac zraniteľní. Dôstojnosť ľudského života však od nás vyžaduje pripravenosť brániť právo na život pre všetkých. Pre úplne všetkých: pre starých aj chorých, pre ľudí v sociálnej núdzi aj na okraji, pre všetkých nepohodlných a nechcených, vrátane nenarodených. Bez výnimky. Ak sme ľahostajní voči životu bezbranných a krehkých, ako sa ešte môžeme čudovať, že spoločenský život je plný hrubosti a cynizmu? Kým nebude chránený život každého človeka, nebude naša spoločnosť spravodlivá.

Odvahu pre život v slobode a pravde

Spravodlivú spoločnosť nedosiahneme, ak budeme po nej iba túžiť. Podobne ako pred 30 rokmi je potrebné osobne sa zasadiť za tento cieľ a manifestovať ho verejne. Nebuďme rezignovaní ani vystrašení. Nezmierme sa s nespravodlivosťou, aj keď tým ohrozíme naše domnelé istoty. Falošná sloboda starať sa len o seba a „robiť si, čo chcem“ končí spravidla v nude hedonistického konzumizmu, izolácii a odcudzenosti. Skutočná sloboda sa nebojí nasledovať naše najhlbšie túžby a sny. Rodí sa zo života v pravde a z najvnútornejšej lásky k Bohu, ktorá sa chce pričiniť o  dobro druhého aj za cenu vlastných obetí. Toto je sloboda, po ktorej všetci prirodzene túžime a ktorú aj kresťanská viera ponúka všetkým ako svoj vzácny dar.

Zodpovednosť za spoločné dobro na Slovensku

Buďme slobodní: zasaďme sa osobne za to, aby sme žili v krajine, na ktorú budeme právom hrdí a ktorú budeme môcť nazývať našou vlasťou. Skutočná politika a praví politici nepresadzujú záujmy jednej časti spoločnosti na úkor druhej, ale spravodlivo zlaďujú oprávnené záujmy všetkých a tak spoluvytvárajú spoločnosť založenú na solidarite, dôvere a občianskom priateľstve. Náš štát nesmie byť arénou rôznych klientelistických skupín a skupinových záujmov. Nesmie sa podieľať na nespravodlivosti ani vzbudzovať podozrenie, že nespravodlivosť chráni. Veď jeho úlohou je spravodlivosť nastoľovať a zasadzovať sa o spoločné dobro. Po takomto štáte túžime a chceme k nemu prispieť.

Pred tridsiatimi rokmi tisícky statočných občanov vydali svedectvo o živote a pravde. Vstúpili do zápasu za náboženské a občianske slobody. Ich príklad ovplyvnil dianie i v iných krajinách a významne prispel k porážke totality v Európe. Majme odvahu aj dnes nadviazať na ich odkaz. Vráťme demokracii jej mravný základ, ktorý bol pri jej zrode. Postavme sa za spravodlivosť pre všetkých. Prinesme Svetlo a Nádej tam, kde je tma.

[Vaše meno/Vaše jméno]

Manifest za život a spravodlivosť pre všetkých

 

30 rokov od sviečkovej manifestácie

Ak odstránime spravodlivosť, zo štátov sa stanú iba lúpežné podniky. Veď i lupičská banda nie je nič iného iba štát v malom. (sv. Augustín, Boží štát)

Pred tridsiatimi rokmi sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave odohrala veľká sviečková manifestácia. Tisícky ľudí vydali svedectvo o živote v spravodlivosti a pravde. V tichu sa modlili pri zapálených sviečkach za náboženskú a občiansku slobodu. Týmto činom urobili prvý rozhodujúci krok k slobodnej spoločnosti pre všetkých.

Čo od nás vyžaduje odkaz sviečkovej manifestácie dnes?

Spravodlivosť pre všetkých

Túžime po spoločnosti, ktorá bude chrániť právo na dôstojný život pre každého, osobitne tých, ktorí sú najviac zraniteľní. Dôstojnosť ľudského života však od nás vyžaduje pripravenosť brániť právo na život pre všetkých. Pre úplne všetkých: pre starých aj chorých, pre ľudí v sociálnej núdzi aj na okraji, pre všetkých nepohodlných a nechcených, vrátane nenarodených. Bez výnimky. Ak sme ľahostajní voči životu bezbranných a krehkých, ako sa ešte môžeme čudovať, že spoločenský život je plný hrubosti a cynizmu? Kým nebude chránený život každého človeka, nebude naša spoločnosť spravodlivá.

Odvahu pre život v slobode a pravde

Spravodlivú spoločnosť nedosiahneme, ak budeme po nej iba túžiť. Podobne ako pred 30 rokmi je potrebné osobne sa zasadiť za tento cieľ a manifestovať ho verejne. Nebuďme rezignovaní ani vystrašení. Nezmierme sa s nespravodlivosťou, aj keď tým ohrozíme naše domnelé istoty. Falošná sloboda starať sa len o seba a „robiť si, čo chcem“ končí spravidla v nude hedonistického konzumizmu, izolácii a odcudzenosti. Skutočná sloboda sa nebojí nasledovať naše najhlbšie túžby a sny. Rodí sa zo života v pravde a z najvnútornejšej lásky k Bohu, ktorá sa chce pričiniť o  dobro druhého aj za cenu vlastných obetí. Toto je sloboda, po ktorej všetci prirodzene túžime a ktorú aj kresťanská viera ponúka všetkým ako svoj vzácny dar.

Zodpovednosť za spoločné dobro na Slovensku

Buďme slobodní: zasaďme sa osobne za to, aby sme žili v krajine, na ktorú budeme právom hrdí a ktorú budeme môcť nazývať našou vlasťou. Skutočná politika a praví politici nepresadzujú záujmy jednej časti spoločnosti na úkor druhej, ale spravodlivo zlaďujú oprávnené záujmy všetkých a tak spoluvytvárajú spoločnosť založenú na solidarite, dôvere a občianskom priateľstve. Náš štát nesmie byť arénou rôznych klientelistických skupín a skupinových záujmov. Nesmie sa podieľať na nespravodlivosti ani vzbudzovať podozrenie, že nespravodlivosť chráni. Veď jeho úlohou je spravodlivosť nastoľovať a zasadzovať sa o spoločné dobro. Po takomto štáte túžime a chceme k nemu prispieť.

Pred tridsiatimi rokmi tisícky statočných občanov vydali svedectvo o živote a pravde. Vstúpili do zápasu za náboženské a občianske slobody. Ich príklad ovplyvnil dianie i v iných krajinách a významne prispel k porážke totality v Európe. Majme odvahu aj dnes nadviazať na ich odkaz. Vráťme demokracii jej mravný základ, ktorý bol pri jej zrode. Postavme sa za spravodlivosť pre všetkých. Prinesme Svetlo a Nádej tam, kde je tma.

[Vaše meno/Vaše jméno]