Petícia za zlepšenie ochrany nenarodených detí a ich matiek

Petition to: Národná rada SR - poslanci Národnej rady SR

 

Petícia za zlepšenie ochrany nenarodených detí a ich matiek

Petícia za zlepšenie ochrany nenarodených detí a ich matiek

020.000
  13.880
 
13.880 podpisov. Dosiahnime spoločne 20.000!

Petícia za zlepšenie ochrany nenarodených detí a ich matiek

Dňa 29. januára 2019 začne schôdza Národnej rady SR, na ktorej budú poslanci hlasovať o ochrane života nenarodených detí. Podporte prosíme túto Petíciu za zlepšenie ochrany nenarodených detí a ich matiek, ktorú zašleme všetkým poslancom.

Petícia podporuje zmeny potratového zákona, ktoré zlepšia ochranu života nenarodených detí. Osobitne podporuje návrh poslanca Vašečku, ktorý ruší potraty na žiadosť, zlepšuje ochranu postihnutých nenarodených detí a zavádza ochranu matiek pred núteným potratom. Ak novela prejde, zníži počet legálnych umelých potratov zo 7500 na 1500 ročne, teda asi o 80%. Ročne tak môže pred umelým potratom ochrániť až 6000 detí a ich matiek.

 

Signatári:

Juraj Šúst, Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Patrik Daniška, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.

Marek Michalčík, Národný pochod za život

Anna Záborská, poslankyňa Európskeho parlamentu

Miroslav Mikolášik, poslanec Európskeho parlamentu

Branislav Škripek, poslanec Európskeho parlamentu

Vladimír Krčméry, rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Eva Grey, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Stanislav Špánik, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Jaroslav Demko, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku

Anton Lacko, dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku

Marcela Dobešová, Fórum života

Anton Chromík, Aliancia za rodinu

Dušan Škurla, Aliancia za život

Marián Kuffa, Inštitút Krista Veľkňaza

Tomáš Kováčik, Asociácia za život a rodinu

Terézia Lenczová, Slovenská spoločnosť pre rodinu

Jozef Kozák, Bratislava za život

Jana Tutková, CBR

Marián Čaučík, eRko

Ján Holubčík, Domka

Renáta Ocilková, o.z. Ženy ženám

František Mikloško, kandidát na prezidenta SR

Michal Krčméry, Gól za život

Michal Oláh, RESOTY Antona Srholca

Vladimír Palko, matematik

Erika Jurinová, predsednička Žilinského samosprávneho kraja

Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja

Mário Tomášik, Spoločenstvo pri dóme Sv. Martina

Július Slovák, projekt Godzone

Dávid Slavkovský, projekt Godzone

Braňo Letko, Lámačské chvály

Jozef Mikloško ml., Úsmev ako dar

Ján Buc, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

Peter Kvas, Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku

Stanislav Mihalovič, Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku

Martin Štuk, vedúci kancelárie europoslanca

Eduard Filo, Kresťan v politike

Martin Truchlík, Kresťanskodemokratická mládež Slovenska

Branislav Kuljovský, doktorand teológie na KU Leuven

Andrej Ralbovský, Nadácia Slovakia Christiana

Benjamín Kosnáč, katolícky kňaz

Miriam Kuzárová, CitizenGO

Tomáš Kuzár, Fórum kresťanských inštitúcií

Ján Karaba, manažér

František Bartek, člen Spoločenstva Ladislava Hanusa

Martin Toman, právnik

Matúš Sitár, učiteľ filozofie

Marek Dráb, gynekológ

Jozef Predáč, Liga pár páru

Marcel a Andrea Mikolášikovci, Zastolom.sk

Mia Lukáčová, Donum vitae

Lukáš Pitel, vedecký pracovník

Mária Pitelová, lekárka

Ján Čarnogurský st., advokát

Jozef Fekete SJ, duchovná služba

Ivan Wallenfels, Gianna, n.o., gynekologická ambulancia

Ladislav Bučko, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Pavol Kossey, Fórum pre verejné otázky

Róbert Matéffy, Inštitút Leva XIII.

Marián Kuna, Katolícka univerzita v Ružomberku

Milan Schavel, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Mária Demeterová, Katolícke hnutie žien Slovenska

Róbert Brtko, Univerzita Komenského v Bratislave

Peter Vansač, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Daniela Ostatníková, lekárka a vysokoškolská pedagogička

Jana Trnovcová, matka 11 detí

Stanislav Trnovec, predseda klubu mnohodetných rodín

Svorad Trnovec, neurochirurg

Benedikt Trnovec, neurochirurg

Štefan Bučko, učiteľ a herec

Michal Čop, Košické hanusove dni

Peter Bros, asistent europoslanca

Roman Šmida, podnikateľ

Martin Dilong, právnik

Martin Luterán, učiteľ filozofie

Ján Baňas, Katolícka univerzita v Ružomberku

Marek Nikolov, Spoločenstvo Dobrého pastiera

Viera Krajčovičová, odborníčka na domáce vzdelávanie

Michal Považan, o. z. Atticum

Matúš Demko, novinár

Pavol Šúst, lekár

Vanda K. Rybanská, pro-life aktivistka

Pavol Smolík, pedagóg, operný a rozhlasový režisér a dramaturg, scenárista

Monika Hricáková, Dom Quo vadis

Ľuboš Kubín, politológ

Adam Horváth, vedecký pracovník

Boris Bartho, právnik

Samuel Trizuljak, člen Spoločenstva Ladislava Hanusa

Lucia Labašová, lekárka

Martin Píry, vedecký pracovník

Ján Tkáč, pedagóg

Soňa Matiová, CEO

Mária Kohutiarová, redakcia novín Slovo+

Peter Šulek, ekonomický analytik

Ľuboš Ostatník, IT projektový manažér

Filip Tomek, farmaceut

 

-------------------------------------

Kontakt pre médiá: Juraj Šúst, [email protected], 0907 077 749

 

Petícia sa riadi Zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. Povinné údaje (meno, priezvisko, adresa pobytu a email) musia byť vyplnené úplne a pravdivo, inak sa na ne neprihliada.

Petičný výbor:

Patrik Daniška, Sadová 206/9, 900 41 Rovinka, [email protected] (zástupca)

Juraj Šúst, T. Tekela 8, 917 01 Trnava

Vyhlásenie: Beriem na vedomie, že na základe podpisu tejto petície budú moje osobné údaje poskytnuté organizátorovi petície, ktorým je Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z., so sídlom Sadová 206, 900 41 Rovinka, aby ich odovzdal adresátom petície na právnom základe zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, a aby ich archivoval na účel preukázania pravdivosti zhromaždených podpisov v súlade s jeho Pravidlami spracovania osobných údajov.

Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov a zasielaním správ: Zaškrtnutím možnosti „Informujte ma, či bola táto petícia úspešná a o tom ako podporiť ďalšie podobné iniciatívy.“ udeľujem súhlas s tým, aby organizácia CitizenGO poskytla moje osobné údaje organizátorovi petície, ktorým je Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z., so sídlom Sadová 206, 900 41 Rovinka, aby spracovával moje osobné údaje a zasielal mi správy a výzvy v súlade s jeho Pravidlami spracovania osobných údajov.

020.000
  13.880
 
13.880 podpisov. Dosiahnime spoločne 20.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please select your preferred means of contact
Please enter your street address
Please enter your zip code
Please enter your city
Please enter your country
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Petition to: Národná rada SR - poslanci Národnej rady SR

My, signatári tejto petície, podporujeme zmeny potratového zákona, ktoré zlepšujú ochranu života nenarodených detí a vyzývame vás, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby ste ako naši reprezentanti takéto návrhy predkladali a hlasovali za ne.

Osobitne chceme vyjadriť podporu návrhu zákona, ktorý predložil poslanec Richard Vašečka (parlamentná tlač 1258). Tento návrh podstatne umenšuje porušovanie ľudských práv ľudí v prvých mesiacoch života. Prijatím zákona sa Slovensko výrazne priblíži k spravodlivejšej spoločnosti, ktorá chráni ľudské práva všetkých ľudí rovnako.

V súčasnosti je dovolené ukončiť život ešte nenarodeného dieťaťa v prvých troch mesiacoch tehotenstva, a to dokonca bez udania dôvodu. Osobitne sú diskriminované nenarodené deti z dôvodu postihnutia, ktoré je dovolené usmrtiť v ešte dlhšej lehote. Táto legislatíva pochádzajúca z komunistických čias pristupuje k ľuďom v prvých mesiacoch ich života s absolútnou neúctou, akoby nemali žiadne ľudské práva. To je však v rozpore s univerzálnou ľudskosťou, kresťanskou láskou, ako aj s duchom Ústavy SR, podľa ktorej „ľudský život je hodný ochrany už pred narodením“ a „ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach.“ Súčasný potratový zákon je voči nenarodeným deťom nespravodlivo krutý. Žiadame preto, aby parlament túto krutosť odstránil, alebo, ak pre túto požiadavku dnes neexistuje v parlamente väčšinová podpora, aby ju aspoň výrazne zmiernil.

Súčasný zákon a prax sú však nespravodlivé nielen voči nenarodeným deťom, ale aj voči tehotným matkám. Ich materstvo sa klamlivo banalizuje na nepríjemnú zdravotnú anomáliu, ktorú možno bez následkov poľahky odstrániť, namiesto toho, aby sa im preukazovala náležitá úcta a rešpekt spolu s účinnou podporou rodičovstva, zvlášť v náročných životných situáciách.

Predložená novela umenšuje nespravodlivosť nasledovne:

1. Ruší sa potrat na žiadosť. Zástancovia legálnosti potratov najčastejšie argumentujú ťažkými životnými situáciami ako znásilnenie, ohrozenie života matky, či ťažké poškodenie dieťaťa. Napriek tomu súčasný právny stav nijakým spôsobom neobmedzuje ani potraty bez udania dôvodu.

2. Začína sa brať ohľad aj na nenarodené dieťa. To sa prejavuje tak v účele zákona, ako aj v používanej terminológii – „nenarodené dieťa“. Lekári budú musieť prihliadať vždy aj na záujem dieťaťa – ak je napríklad možné matku liečiť bez ohrozenia dieťaťa, lekári musia zvoliť túto formu liečby. Koľkokrát lekári strašili matku, že sa narodí postihnuté dieťa a dieťa sa narodilo zdravé?! Po prijatí novely bude musieť byť ťažké poškodenie dieťaťa preukázané, a to dvoma lekármi.

3. Zavádza sa ochrana matiek pred núteným potratom. Tehotné matky nesmú byť do potratu nútené, ani ich zdravotník nemôže nabádať, aby potrat podstúpili. Výroky typu: „Snáď nechcete porodiť postihnuté dieťa!“ alebo „Chcete si to nechať?“ z úst lekárov nesmú zaznievať. Ak lekár zistí, že matka je do potratu nútená násilím, musí to oznámiť polícii - je neprípustné, aby bol lekár tichým komplicom násilníka.

Aj keď predložená novela zákona neodstraňuje nespravodlivosť potratov zo slovenskej legislatívy úplne, výrazným spôsobom umenšuje ich zlo, a tak posúva Slovensko k spravodlivejšej spoločnosti.

Vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky!

Vyzývame vás, aby ste túto novelu podporili. Zároveň vás vyzývame, aby ste ďalej pracovali na prijatí skutočne spravodlivej legislatívy, ktorá ochráni ľudské práva všetkých rovnako, ktorá si bude ceniť materstvo a rodičovstvo, a ktorá účinne pomôže zvlášť tým matkám a rodinám, ktoré sa ocitnú v ekonomickej a sociálnej núdzi.

[Vaše meno/Vaše jméno]

Petition to: Národná rada SR - poslanci Národnej rady SR

My, signatári tejto petície, podporujeme zmeny potratového zákona, ktoré zlepšujú ochranu života nenarodených detí a vyzývame vás, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby ste ako naši reprezentanti takéto návrhy predkladali a hlasovali za ne.

Osobitne chceme vyjadriť podporu návrhu zákona, ktorý predložil poslanec Richard Vašečka (parlamentná tlač 1258). Tento návrh podstatne umenšuje porušovanie ľudských práv ľudí v prvých mesiacoch života. Prijatím zákona sa Slovensko výrazne priblíži k spravodlivejšej spoločnosti, ktorá chráni ľudské práva všetkých ľudí rovnako.

V súčasnosti je dovolené ukončiť život ešte nenarodeného dieťaťa v prvých troch mesiacoch tehotenstva, a to dokonca bez udania dôvodu. Osobitne sú diskriminované nenarodené deti z dôvodu postihnutia, ktoré je dovolené usmrtiť v ešte dlhšej lehote. Táto legislatíva pochádzajúca z komunistických čias pristupuje k ľuďom v prvých mesiacoch ich života s absolútnou neúctou, akoby nemali žiadne ľudské práva. To je však v rozpore s univerzálnou ľudskosťou, kresťanskou láskou, ako aj s duchom Ústavy SR, podľa ktorej „ľudský život je hodný ochrany už pred narodením“ a „ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach.“ Súčasný potratový zákon je voči nenarodeným deťom nespravodlivo krutý. Žiadame preto, aby parlament túto krutosť odstránil, alebo, ak pre túto požiadavku dnes neexistuje v parlamente väčšinová podpora, aby ju aspoň výrazne zmiernil.

Súčasný zákon a prax sú však nespravodlivé nielen voči nenarodeným deťom, ale aj voči tehotným matkám. Ich materstvo sa klamlivo banalizuje na nepríjemnú zdravotnú anomáliu, ktorú možno bez následkov poľahky odstrániť, namiesto toho, aby sa im preukazovala náležitá úcta a rešpekt spolu s účinnou podporou rodičovstva, zvlášť v náročných životných situáciách.

Predložená novela umenšuje nespravodlivosť nasledovne:

1. Ruší sa potrat na žiadosť. Zástancovia legálnosti potratov najčastejšie argumentujú ťažkými životnými situáciami ako znásilnenie, ohrozenie života matky, či ťažké poškodenie dieťaťa. Napriek tomu súčasný právny stav nijakým spôsobom neobmedzuje ani potraty bez udania dôvodu.

2. Začína sa brať ohľad aj na nenarodené dieťa. To sa prejavuje tak v účele zákona, ako aj v používanej terminológii – „nenarodené dieťa“. Lekári budú musieť prihliadať vždy aj na záujem dieťaťa – ak je napríklad možné matku liečiť bez ohrozenia dieťaťa, lekári musia zvoliť túto formu liečby. Koľkokrát lekári strašili matku, že sa narodí postihnuté dieťa a dieťa sa narodilo zdravé?! Po prijatí novely bude musieť byť ťažké poškodenie dieťaťa preukázané, a to dvoma lekármi.

3. Zavádza sa ochrana matiek pred núteným potratom. Tehotné matky nesmú byť do potratu nútené, ani ich zdravotník nemôže nabádať, aby potrat podstúpili. Výroky typu: „Snáď nechcete porodiť postihnuté dieťa!“ alebo „Chcete si to nechať?“ z úst lekárov nesmú zaznievať. Ak lekár zistí, že matka je do potratu nútená násilím, musí to oznámiť polícii - je neprípustné, aby bol lekár tichým komplicom násilníka.

Aj keď predložená novela zákona neodstraňuje nespravodlivosť potratov zo slovenskej legislatívy úplne, výrazným spôsobom umenšuje ich zlo, a tak posúva Slovensko k spravodlivejšej spoločnosti.

Vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky!

Vyzývame vás, aby ste túto novelu podporili. Zároveň vás vyzývame, aby ste ďalej pracovali na prijatí skutočne spravodlivej legislatívy, ktorá ochráni ľudské práva všetkých rovnako, ktorá si bude ceniť materstvo a rodičovstvo, a ktorá účinne pomôže zvlášť tým matkám a rodinám, ktoré sa ocitnú v ekonomickej a sociálnej núdzi.

[Vaše meno/Vaše jméno]