Zastavme extrémne pro-potratový zákon na Novom Zélande

Výzva pre Winstona Petersa - vicepremiéra Nového Zélandu

 

Zastavme extrémne pro-potratový zákon na Novom Zélande

Zastavme extrémne pro-potratový zákon na Novom Zélande

0100.000
  64.628
 
64.628 podpisov. Dosiahnime spoločne 100.000!

 Pred voľbami v roku 2017 sa námestník premiéra Nového Zélandu pred svojimi voličmi vyjadril, že jeho politická strana „Prvá strana Nového Zélandu” (New Zealand First Party) by ne-dekriminalizovala potrat (t.j. nepredložila zákon povoľujúci potraty až do dňa pôrodu) a že by podporila zmenu zákona o práve nanerodeného dieťaťa na život; strana tiež mala pomôcť zlepšiť informovaný súhlas počas procesu potratu, a zaviesť upovedomenie rodičov pri dievčatách vyhľadávajúcich potrat vo veku 15 rokov a menej. Toto bolo potvrdenie a jasná, dlho zastávaná pozícia strany, ktorá bola komunikovaná voličom už celé roky. 

Toto prehlásenie bolo populárne medzi mnohými pro-life a „hodnotovými“ voličmi, ktorí hlasovali za Petersovu Prvú stranu Nového Zélandu práve pre jasnosť v tejto otázke.

Teraz, keď sa nachádza vo vládnej koalícii, Winston Peters zradil svojich voličov a urobil presný opak.

Parlamentu na Novom Zélande predstavil tú najextrémnejšiu potratovú legislatívu na svete – takú, ktorá dovoľuje potrat z akéhoľkovek dôvodu až do dňa pôrodu.. 

Tento návrh zákona je vo svojej podstate jeho návrhom. S prácou na návrhu zákona mu počas viac ako ôsmich mesiacov pomáhala členka jeho strany Tracy Martinová, spolu s ministrom spravodlivosti. Následne kabinet, v ktorom je tento minister na druhej pozícii, návrh zákona podporil.

Návrh tohto zákona by na Novom Zélande zaviedol tie najextrémnejšie praktiky potratu až do dňa pôrodu. Zahŕňal by:

Winston Peters  sa skrýva za tvrdenia, že dá možnosť obyvateľom Nového Zélandu vyjadriť svoj názor v rámci pripomienkového referenda v schvaľovacom procese návrhu zákona, kde oni budú môcť rozhodnúť, či sa tento návrh stane zákonom. Vie však veľmi dobre, že takáto pripomienka nemá šancu nič zmeniť, keď je podaná v tomto štádiu. Keby myslel vážne, že chce dať obyvateľom šancu sa vyjadriť, trval by na tom, aby vláda zahrnula možnosť referenda v texte pôvodného návrhu zákona. To však neurobil.

Takýto návrh nemá čo hľadať v ľudskej spoločnosti Nového Zélandu -  prieskum (Curia research) ukazuje, že iba 4% populácie Nového Zélandu podporuje potraty až do dňa pôrodu. Toto je návrh, ktorý má zapôsobiť na malú časť potratových zástancov, nie na drvivú väčšinu rozumnejších Novozélanďanov, ktorým príde myšlienka potratov v neskorších štádiách tehotenstva neľudská a barbarská.

Vláda Winstona Petersa má kontrolu nad priechodom tohto návrhu zákona a má moc ho stiahnuť.

Prosím, podpíšte túto petíciu, ktorá vyzýva Winstona Petersa okamžite stiahnuť návrh zákona o potratoch z dielne jeho vlády. Ešte nie je neskoro, aby sa zachoval správne.


Pozn. Celá petícia bola overená tímom CitizenGO.
Táto petícia bola nebola vytvorená CitizenGO, preto nezodpovedáme za jej obsah.
0100.000
  64.628
 
64.628 podpisov. Dosiahnime spoločne 100.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Petition to: Rt Hon Winston Peters - Deputy Prime Minister of New Zealand

Dear Rt Hon Winston Peters, Deputy Prime Minister,

Prior to the 2017 election, you made it clear to voters that your party would not ‘decriminalise’ abortion and in fact supported a change to the law to state that the unborn child has a right to life along with other restrictions to the current law. This a clear long-standing position you had communicated to voters over a number of years. A large number of people voted for you because of that clear position. 

Following the election, you have betrayed those voters.

Your Government has introduced the Abortion Legislation Bill which proposes introducing the most extreme abortion bill in the world to New Zealand.

This Bill is very much your Bill. You had your MP, Tracey Martin, work on co-writing the Bill, along with the Justice Minister, over an eight-month period. Then your cabinet, in which you are the number two ranked minister, signed off the Bill.

Most worryingly, this Bill would introduce abortion for any reason up to birth. The Bill would also scrap the current 20-week limit for disability-selective abortion, introducing abortion up-to-birth for any disability including Down syndrome, cleft lip and club foot. It would also make a number of other extreme changes to New Zealand’s abortion legislation, including making sex-selective abortion legal.

This Bill has no place in a humane and progressive New Zealand society - polling from Curia Market Research shows only 4% of the population support introducing abortion up to birth. This is a Bill designed to appeal to a tiny minority of abortion zealots, not the vast majority of sensible New Zealanders who find the idea of late-term abortions inhumane and barbaric.

You have hidden behind claims that you will introduce a referendum amendment at Committee stage of the Bill. You know full well that this amendment has no chance of passing if introduced at that stage. If you were serious about letting the New Zealand people have a say on whether this Bill becomes law, you would have insisted that your Government included a provision guaranteeing a referendum on this issue in the body of the original Bill. You haven’t done that.

I am calling on you to immediately withdraw your Government’s Abortion Legislation Bill. This is within your power to do. Your Government is in control of the passage of this Bill and has the power to withdraw the Bill. It is not too late to do the right thing here. Please ensure that your coalition Government withdraws the Bill immediately. 

Your decision on whether to withdraw this Bill will have a large impact on how I decide to vote in the 2020 General Election.

Sincerely,
[Your Name]
[Vaše meno/Vaše jméno]

Petition to: Rt Hon Winston Peters - Deputy Prime Minister of New Zealand

Dear Rt Hon Winston Peters, Deputy Prime Minister,

Prior to the 2017 election, you made it clear to voters that your party would not ‘decriminalise’ abortion and in fact supported a change to the law to state that the unborn child has a right to life along with other restrictions to the current law. This a clear long-standing position you had communicated to voters over a number of years. A large number of people voted for you because of that clear position. 

Following the election, you have betrayed those voters.

Your Government has introduced the Abortion Legislation Bill which proposes introducing the most extreme abortion bill in the world to New Zealand.

This Bill is very much your Bill. You had your MP, Tracey Martin, work on co-writing the Bill, along with the Justice Minister, over an eight-month period. Then your cabinet, in which you are the number two ranked minister, signed off the Bill.

Most worryingly, this Bill would introduce abortion for any reason up to birth. The Bill would also scrap the current 20-week limit for disability-selective abortion, introducing abortion up-to-birth for any disability including Down syndrome, cleft lip and club foot. It would also make a number of other extreme changes to New Zealand’s abortion legislation, including making sex-selective abortion legal.

This Bill has no place in a humane and progressive New Zealand society - polling from Curia Market Research shows only 4% of the population support introducing abortion up to birth. This is a Bill designed to appeal to a tiny minority of abortion zealots, not the vast majority of sensible New Zealanders who find the idea of late-term abortions inhumane and barbaric.

You have hidden behind claims that you will introduce a referendum amendment at Committee stage of the Bill. You know full well that this amendment has no chance of passing if introduced at that stage. If you were serious about letting the New Zealand people have a say on whether this Bill becomes law, you would have insisted that your Government included a provision guaranteeing a referendum on this issue in the body of the original Bill. You haven’t done that.

I am calling on you to immediately withdraw your Government’s Abortion Legislation Bill. This is within your power to do. Your Government is in control of the passage of this Bill and has the power to withdraw the Bill. It is not too late to do the right thing here. Please ensure that your coalition Government withdraws the Bill immediately. 

Your decision on whether to withdraw this Bill will have a large impact on how I decide to vote in the 2020 General Election.

Sincerely,
[Your Name]
[Vaše meno/Vaše jméno]