Nedovoľme, aby Londýn prinútil Severné Írsko prijať potraty

Petícia pre premiéra Borisa Johnsona

 

Nedovoľme, aby Londýn prinútil Severné Írsko prijať potraty

Nedovoľme, aby Londýn prinútil Severné Írsko prijať potraty

050.000
  28.897
 
28.897 podpisov. Dosiahnime spoločne 50.000!

Konzervatívna vláda Spojeného kráľovstva navrhuje zavedenie extrémneho potratového zákona v Severnom Írsku, ktorý dokonca presahuje závažnosť zákona platného v Anglicku, Walese a Škótsku. Nový návrh presahuje aj obmedzenia zmien v Dohode o Severnom Írsku (vznik exekutívy, atď.) z roku 2019, ktoré by inak vláda mala rešpektovať. Navrhovaný rámec povedie k ďalším početným stratám na životoch z dôvodu potratu.

Štruktúra plánovaných zmien v potratovom zákone by mala zahŕňať:

 • Potrat na základe postihnutia až do dňa pôrodu, vrátane ľahších foriem postihnutia, ako sú Downov syndróm, rázštep podnebia, tzv. konská noha.
 • Potrat na požiadanie z akéhokoľvek dôvodu, vrátane potratu na základe pohlavia, až do 12. až 14. týždňa tehotenstva.
 • Potrat na požiadanie z akéhokoľvek dôvodu v praxi až do 22. až. 24. Týždňa tehotenstva.
 • Žiadne právne obmedzenia miesta vykonania potratu – vrátane škôl, pohyblivých potratových kliník a konzultácií cez Facetime.
 • Žiadne požiadavky na prítomnosť alebo dohľad lekára – potrat by mohli vykonávať profesie ako zdravotný pracovník, dietetik, arteterapeut či pracovník vydávajúci sluchové pomôcky.
 • Zlegalizovanie potratu dvojčiat, kde rodičia budú môcť rozhodnúť o živote jedného, a smrti druhého dieťaťa.
 • Dostupnosť potratu mladým dievčatám aj bez súhlasu rodičov.
 • Ponechanie detí narodených po nevydarenom pokuse o potrat na smrť bez nároku na poskytnutie zdravotnej starostlivosti.  
 • Zlegalizovanie potratu vyvolaním pôrodu.
 • Nezaručenie tlmenia bolesti pre dieťa počas potratu.
 • Sťažené trestné stíhanie ľudí, najmä otcov neželajúcich si mať dieťa, ktorí by tehotnej žene do jedla pridali tabletky vyvolávajúce potrat.

 

Tento návrh rozšírenia platnosti potratového zákona je očividný pokus britskej vlády  o podkopanie vôle občanov Severného Írska a s najväčšou pravdepodobnosťou povedie k nárastu strát na životoch v krajine kvôli potratom.

 

Je zarážajúce vidieť britskú vládu, ktorá tvrdí, že v otázke potratov je neutrálna, a že podporuje decentralizáciu moci, a pri tom prekračuje požiadavky už platného zákona a núti Severné Írsko prijať extrémnejšiu podobu potratového zákona, než je tá britská.

 

Vláda sa v týchto dňoch rozhoduje, či 31. marca schváli tento príklad extrémneho režimu. Prosím, podpíšte túto petíciu a dajte Borisovi Johnsonovi vedieť, že nemá Severné Írsko nútiť do tohto brutálneho potratového zákona.

 

 
 
Petícia bola schválená Matúšom Hagarom, Campaign Editor Slovensko
Táto petícia bola nebola vytvorená CitizenGO, preto nezodpovedáme za jej obsah.
050.000
  28.897
 
28.897 podpisov. Dosiahnime spoločne 50.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Petition to: Boris Johnson

Dobrý deň, pán premiér,

v júli 2019 bolo schválené doplnenie Zmluvy o Severnom Írsku (exekutívna formácia, atď.) z roku 2019, ktoré predkladá zavedenie nových, extrémnych potratových opatrení, a žiada vládu Severného Írska, aby boli tieto nové opatrenia uvedené do platnosti do 31. marca 2020.

Napriek tomu, že je Stormont (parlamentné zhromaždenie Severného Írska) späť, Vaša vláda navrhuje zavedenie potratového zákona v Severnom Írsku, ktorý svojou extrémnosťou presahuje už existujúci zákon platný v Anglicku, Walese a Škótsku, a tiež nerešpektuje obmedzenia zásahov britskej vlády, ako sú uvedené v Zmluve o Severnom Írsku z roku 2019. Zdá sa, že si to protirečí s vyhlásením Vašej strany, v ktorom ste tvrdili: „Budeme pokračovať v spolupráci so všetkými stranami v snahe o obnovu exekutívy a národného zhromaždenia Severného Írska, aby ľudia v Severnom Írsku mohli čerpať všetky výhody decentralizovanej vlády pre blaho celej komunity.“

Keďže sa parlament Severného Írska znovu zišiel, malo by to byť na rozhodnutí zvolených politikoch krajiny, či budú hlasovať o liberalizácii potratového zákona v Severnom Írsku. Nie je to vec britskej vlády.

Návrh Vašej vlády na rozšírenie potratového zákona  je veľmi tvrdý, keďže zavádza potraty aj na základe takých dôvodov, ako sú potraty z dôvodu akéhokoľvek postihnutia až do dňa pôrodu, vrátane ľahších foriem, ako je Downov syndróm, rázštep podnebia, či tzv. konská noha. A to je len jeden príklad z mnohých, kde nový návrh siaha ďaleko za hranicu zákonných opatrení stanovených v Zmluve z roku 2019.

Viem, že Vaša vláda sa v súčasnosti rozhoduje, či pokračovať s touto extrémnou podobou potratového zákona. Urgentne Vás preto žiadam, aby ste spomínaný potratový návrh odvolali a zrušili.

S pozdravom

[Vaše meno]

-----------------------------------

Dear Prime Minister,

In July 2019 an amendment was passed to the Northern Ireland (Executive Formation etc) Bill requiring the Government to introduce a new abortion framework for Northern Ireland that would have to be implemented by 31st March 2020.

Despite Stormont being back, your Government has now proposed imposing an extreme abortion framework on Northern Ireland which goes far beyond the existing law in England, Wales and Scotland – and the limited changes strictly necessary for the Government to comply with the Northern Ireland (Executive Formation etc) Act 2019. This seems to contradict what your party’s manifesto said: “We will continue to work with all sides to re-establish the Northern Ireland Executive and Assembly so that the people of Northern Ireland can enjoy the full advantages of devolved government for the benefit of the whole community.”

With the Northern Irish assembly being back, it should be up to the elected politicians to decide if they want to liberalise Northern Ireland’s abortion law. Not the UK Government. 

Your Government’s proposed abortion framework is extreme, including introducing disability selective abortion for any disability including Down’s syndrome, cleft lip and club foot, right through to birth. This is just one example of many ways in which the framework goes far beyond what is legally required by the 2019 Act.

I know your Government are currently deciding on whether to go ahead with introducing this extreme abortion framework. I am asking that you urgently scrap the proposals to introduce this extreme abortion framework.

[Your name]

[Vaše meno/Vaše jméno]

Petition to: Boris Johnson

Dobrý deň, pán premiér,

v júli 2019 bolo schválené doplnenie Zmluvy o Severnom Írsku (exekutívna formácia, atď.) z roku 2019, ktoré predkladá zavedenie nových, extrémnych potratových opatrení, a žiada vládu Severného Írska, aby boli tieto nové opatrenia uvedené do platnosti do 31. marca 2020.

Napriek tomu, že je Stormont (parlamentné zhromaždenie Severného Írska) späť, Vaša vláda navrhuje zavedenie potratového zákona v Severnom Írsku, ktorý svojou extrémnosťou presahuje už existujúci zákon platný v Anglicku, Walese a Škótsku, a tiež nerešpektuje obmedzenia zásahov britskej vlády, ako sú uvedené v Zmluve o Severnom Írsku z roku 2019. Zdá sa, že si to protirečí s vyhlásením Vašej strany, v ktorom ste tvrdili: „Budeme pokračovať v spolupráci so všetkými stranami v snahe o obnovu exekutívy a národného zhromaždenia Severného Írska, aby ľudia v Severnom Írsku mohli čerpať všetky výhody decentralizovanej vlády pre blaho celej komunity.“

Keďže sa parlament Severného Írska znovu zišiel, malo by to byť na rozhodnutí zvolených politikoch krajiny, či budú hlasovať o liberalizácii potratového zákona v Severnom Írsku. Nie je to vec britskej vlády.

Návrh Vašej vlády na rozšírenie potratového zákona  je veľmi tvrdý, keďže zavádza potraty aj na základe takých dôvodov, ako sú potraty z dôvodu akéhokoľvek postihnutia až do dňa pôrodu, vrátane ľahších foriem, ako je Downov syndróm, rázštep podnebia, či tzv. konská noha. A to je len jeden príklad z mnohých, kde nový návrh siaha ďaleko za hranicu zákonných opatrení stanovených v Zmluve z roku 2019.

Viem, že Vaša vláda sa v súčasnosti rozhoduje, či pokračovať s touto extrémnou podobou potratového zákona. Urgentne Vás preto žiadam, aby ste spomínaný potratový návrh odvolali a zrušili.

S pozdravom

[Vaše meno]

-----------------------------------

Dear Prime Minister,

In July 2019 an amendment was passed to the Northern Ireland (Executive Formation etc) Bill requiring the Government to introduce a new abortion framework for Northern Ireland that would have to be implemented by 31st March 2020.

Despite Stormont being back, your Government has now proposed imposing an extreme abortion framework on Northern Ireland which goes far beyond the existing law in England, Wales and Scotland – and the limited changes strictly necessary for the Government to comply with the Northern Ireland (Executive Formation etc) Act 2019. This seems to contradict what your party’s manifesto said: “We will continue to work with all sides to re-establish the Northern Ireland Executive and Assembly so that the people of Northern Ireland can enjoy the full advantages of devolved government for the benefit of the whole community.”

With the Northern Irish assembly being back, it should be up to the elected politicians to decide if they want to liberalise Northern Ireland’s abortion law. Not the UK Government. 

Your Government’s proposed abortion framework is extreme, including introducing disability selective abortion for any disability including Down’s syndrome, cleft lip and club foot, right through to birth. This is just one example of many ways in which the framework goes far beyond what is legally required by the 2019 Act.

I know your Government are currently deciding on whether to go ahead with introducing this extreme abortion framework. I am asking that you urgently scrap the proposals to introduce this extreme abortion framework.

[Your name]

[Vaše meno/Vaše jméno]