Poliaka chcú nechať vyhladovať a dehydrovať na smrť

Za repatriáciu poľského občana a zastavenie eutanázie

 

Poliaka chcú nechať vyhladovať a dehydrovať na smrť

uzavretá

Poliaka chcú nechať vyhladovať a dehydrovať na smrť

0100.000
  82.591
 
82.591 have signed.

RS je poľský pacient, ktorý bol v novembri prijatý do nemocnice v Plymouthe vo Veľkej Británii po infarkte a čoskoro zomrie od hladu a dehydratácie. Súd totiž rozhodol, že je to v jeho najlepšom záujme odobrať mu vodu a tekutiny.

RS je katolík s konzervatívnymi názormi, ktorý predtým vyznával silné pro-life presvedčenie, za každých okolností namietal proti potratom aj eutanázii, a ktorý dôrazne odsúdil rozhodnutie súdu ukončiť život zachraňujúcu liečbu pre bábätká ako Alfie Evans.

Na rozdiel od mnohých iných tragických prípadov RS nemusí byť na prístrojoch, aby vôbec prežil. Môže dýchať bez pomoci, avšak súd rozhodol, že je v jeho ''najlepšom záujme'' zomrieť, pretože kedysi vyjadril vôľu nebyť príťažou pre svoju rodinu.

Poskytovanie hydratácie a výživy sa nepovažuje za ''liečbu.'' Pre neho ako formovaného katolíka by táto starostlivosť nebola považovaná za mimoriadnu alebo nákladnú, ale za základnú. Akúkoľvek snahu o eutanáziu preto musíme jasne odmietnuť.

Videozáznamy natočené na Štedrý deň preukázali, že jeho stav sa zlepšil a dvaja neurológovia jeho stav označili ako "pri vedomí" a naznačili, že jeho vyhliadky na vyliečenie sú lepšie ako predtým predpokladala nemocnica. Avšak sudca tieto skutočnosti odmietol zobrať do úvahy.

Poľská vláda kontaktovala britské ministerstvo zahraničných vecí a požiadala Európsky súd pre ľudské práva o povolenie na leteckú prepravu pacienta do Poľska. ESĽP odmietol žiadosť z dôvodu formálnych nedostatkov.

Sudca tiež odmietol umožniť poľskému veľvyslancovi navštíviť RS v nemocnici s poľským lekárom, ktorý by zhodnotil jeho stav.

Matka, sestra a celá rodina RS majú veľmi jasno v tom, aké by boli jeho želania a oni sami prejavili veľkú túžbu postarať sa o neho. Sudca namiesto toho pripísal váhu názoru manželky RS, opierajúc sa o jeho vyhlásenie, že by si neželal byť bremenom.

Nikto si nepraje byť príťažou pre svoju rodinu, no nemalo by sa to zneužívať ako zámienka na dehydratáciu a vyhladovanie pacienta proti jeho vôli. Mnoho ľudí bude teraz z tohto rozsudku veľmi znepokojených.

Prípad RS vyvoláva v Poľsku rozsiahlu polemiku, kde sa prístup britského súdu k RS považuje za barbarstvo a nehumánnosť. Odmietnutie pomoci poľskej vláde pri repatriácii jej vlastných občanov môže viesť k diplomatickému napätiu medzi Poľskom a Spojeným Kráľovstvom.

Repatriácia RS nebude stáť britskú zdravotnú poisťovňu nič. Poľská vláda je ochotná, schopná a pripravená letecky prepraviť RS do Poľska v okamihu jeho prepustenia. Podpíšte petíciu, v ktorej naliehame na ministra zahraničných vecí, aby urgentne zasiahol, obnovil základnú starostlivosť  - príjem tekutín a výživy pre RS, a umožnil jeho repatriáciu do rodného Poľsku.

Viac informácií:

Súd Spojeného kráľovstva zakazuje poľskému veľvyslancovi navštíviť Poliaka umierajúceho v anglickej nemocnici (LifeSiteNews)
https://www.lifesitenews.com/news/breaking-uk-court-forbids-polish-consu...

Nádej pre poľského pro-life katolíka, ktorý teraz zomiera od hladu a smädu v nemocnici v Spojenom kráľovstve (LifeSiteNews)
https://www.lifesitenews.com/news/hope-dims-for-pro-life-polish-catholic...

Pripravuje ľudí o jedlo a vodu napriek ich predtým vyjadreným náboženským názorom. Vyjadrenie k prípadu RS v Anscombe Bioethics Center:
http://bioethics.org.uk/foodandfluidsbriefing.pdf

Nemocnica odoberá stravu a tekutiny postihnutému mužovi po tom, čo ESĽP rozsvieti zelené svetlo (Christian Concern):
https://christianconcern.com/ccpressreleases/hospital-withdraws-food-and...

0100.000
  82.591
 
82.591 have signed.

Dokončite Váš podpis

Táto petícia je...

Zatvorená!
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Okamžite zasiahnite v prípade Poliaka „RS“

Vážený pán Raab,

píšem Vám so žiadosťou o urgentný zásah v prípade ''RS'', poľského pacienta, ktorý je v súčasnosti zámerne zbavený hydratácie a výživy v nemocnici v Plymouthe proti vôli svojej rodiny.

RS je katolík s konzervatívnymi názormi, ktorý predtým vyznával silné pro-life presvedčenie, za každých okolností namietal proti potratom aj eutanázii, a ktorý dôrazne odsúdil rozhodnutie súdu ukončiť život zachraňujúcu liečbu pre bábätká ako Alfie Evans.

Napriek jeho údajnému prianie vyslovenému jeho manželke, že by si neprial byť záťažou pre svoju rodinu, je úplne zrejmé, že ''RS'' by nesúhlasil s jeho súčasným postupom liečby. Katolícka viera v otázke starostlivosti na konci života nezaradzuje poskytovanie stravy a vody do tej istej kategórie ako je napr. umelá pľúcna ventilácia; nejde o mimoriadnu alebo nákladnú liečbu, ani o lekárske ošetrenie, ale o základnú starostlivosť.

Súdy odmietli zvážiť videozáznam rodiny RS, v ktorom sa preukázalo, že jeho stav by sa mohol zlepšiť, a súdy rovnako odmietli svedectvo dvoch neurologických expertov.

Poľská vláda ponúkla leteckú prepravu RS späť do Poľska, a je ochotná a schopná postarať sa o svojho občana vo svojej krajine - britský súd to však odmietol.

Súd ďalej odmietol umožniť poľskému veľvyslancovi navštíviť RS, ktorý leží v nemocnici a umiera dehydratáciu a hlad, čo je v rozpore s Viedenským dohovorom.

Navonok vyjadrený a pochopiteľný strach z toho, že pacient bude bremenom pre ostatných, by sa nikdy nemal používať ako zámienka na to, aby ho pripravili o jedlo a vodu, najmä ak to odporuje jeho hlboko zakoreneným presvedčeniam. Toto rozhodnutie bude pre veľa ľudí veľmi znepokojujúce.

To, čo sa deje s RS, je škandál. Poľsko je väčšinovo katolícka krajina, kde sa zrušenie hydratácie a výživy pre ťažko chorého pacienta považuje za barbarstvo. Tento incident dokonca môže vytvoriť diplomatické napätie medzi Poľskom a Veľkou Britániou. 

Vyzývam Vás, aby ste urobili všetko, čo je vo Vašich silách, aby ste zasiahli a umožnili repatriáciu RS späť do jeho domovskej krajiny, kde sa o neho môže postarať jeho rodina.

[Vaše meno/Vaše jméno]

Okamžite zasiahnite v prípade Poliaka „RS“

Vážený pán Raab,

píšem Vám so žiadosťou o urgentný zásah v prípade ''RS'', poľského pacienta, ktorý je v súčasnosti zámerne zbavený hydratácie a výživy v nemocnici v Plymouthe proti vôli svojej rodiny.

RS je katolík s konzervatívnymi názormi, ktorý predtým vyznával silné pro-life presvedčenie, za každých okolností namietal proti potratom aj eutanázii, a ktorý dôrazne odsúdil rozhodnutie súdu ukončiť život zachraňujúcu liečbu pre bábätká ako Alfie Evans.

Napriek jeho údajnému prianie vyslovenému jeho manželke, že by si neprial byť záťažou pre svoju rodinu, je úplne zrejmé, že ''RS'' by nesúhlasil s jeho súčasným postupom liečby. Katolícka viera v otázke starostlivosti na konci života nezaradzuje poskytovanie stravy a vody do tej istej kategórie ako je napr. umelá pľúcna ventilácia; nejde o mimoriadnu alebo nákladnú liečbu, ani o lekárske ošetrenie, ale o základnú starostlivosť.

Súdy odmietli zvážiť videozáznam rodiny RS, v ktorom sa preukázalo, že jeho stav by sa mohol zlepšiť, a súdy rovnako odmietli svedectvo dvoch neurologických expertov.

Poľská vláda ponúkla leteckú prepravu RS späť do Poľska, a je ochotná a schopná postarať sa o svojho občana vo svojej krajine - britský súd to však odmietol.

Súd ďalej odmietol umožniť poľskému veľvyslancovi navštíviť RS, ktorý leží v nemocnici a umiera dehydratáciu a hlad, čo je v rozpore s Viedenským dohovorom.

Navonok vyjadrený a pochopiteľný strach z toho, že pacient bude bremenom pre ostatných, by sa nikdy nemal používať ako zámienka na to, aby ho pripravili o jedlo a vodu, najmä ak to odporuje jeho hlboko zakoreneným presvedčeniam. Toto rozhodnutie bude pre veľa ľudí veľmi znepokojujúce.

To, čo sa deje s RS, je škandál. Poľsko je väčšinovo katolícka krajina, kde sa zrušenie hydratácie a výživy pre ťažko chorého pacienta považuje za barbarstvo. Tento incident dokonca môže vytvoriť diplomatické napätie medzi Poľskom a Veľkou Britániou. 

Vyzývam Vás, aby ste urobili všetko, čo je vo Vašich silách, aby ste zasiahli a umožnili repatriáciu RS späť do jeho domovskej krajiny, kde sa o neho môže postarať jeho rodina.

[Vaše meno/Vaše jméno]