Zastavte OSN! Potraty a sexualizácia nie sú riešenie klimatických zmien!

Petícia pre CSW66 OSN

 

Zastavte OSN! Potraty a sexualizácia nie sú riešenie klimatických zmien!

Zastavte OSN! Potraty a sexualizácia nie sú riešenie klimatických zmien!

0500.000
  200.221
 
200.221 podpisov. Dosiahnime spoločne 500.000!

Opäť je tu obdobie, keď sa všetci pripravujeme na každoročné zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (CSW), ktoré sa koná v New Yorku.

Počas tohto podujatia sú z celého sveta vyslaní vládni delegáti, aby zastupovali členské štáty na rokovaniach, ktorých cieľom je dosiahnuť konečný návrh tzv. "dohodnutých záverov" (Agreed Conclusions) v priebehu dvoch týždňov.

Tohtoročné zasadnutie komisie sa koná od 14. do 25. marca a hlavnou témou je zmena klímy, znižovanie počtu environmentálnych katastrof: rodová rovnosť v centre riešení.

Už z nadpisu je úplne jasné, že Komisia OSN pre postavenie žien považuje potraty, gender ideológiu a sexualizáciu detí za riešenie klimatických zmien.

V nultom návrhu rokovacieho dokumentu (the Zero draft), do ktorého sme v CitizenGO mohli nahliadnuť, Komisia s odkazom na závery, ktoré neboli formálne prijaté ako záväzné záväzky (ako napríklad Pekinská deklarácia, Medzinárodná konferencia o populácii a rozvoji (ICPD) a ďalšie samity), považuje potraty, sexualizáciu detí, gender ideológiu a antikoncepciu pre dievčatá za riešenie klimatických zmien.

V odseku 15 nultého návrhu komisia odporúča, aby feministické skupiny a organizácie "vedené mládežou" usmerňovali diskusiu smerom k dosiahnutiu "rovnakých práv".

Hoci by sa nultý návrh zdal bežným ženám neškodný a rovnostársky, naši experti v OSN sa veľmi obávajú jazyka, ktorý je v ňom použitý, pretože predstavuje v konečnom dôsledku veľké riziko, ak sa dostane do konečného návrhu.

Okrem toho ako sa zdá, v rámci koordinovaného úsilia premeniť OSN na zaujatú ľavicovo-liberálnu inštitúciu, vplyvné skupiny tlačia na Komisiu, aby z podujatia vylúčila skupiny podporujúce ochranu života.

Je to veľmi nebezpečné, keďže chcú vlastne scenzurovať Váš a môj hlas a následkom toho sa organizácie ako CitizenGO nebudú môcť zúčastňovať na podujatiach a sledovať rokovania.

Okrem toho boli pro-life skupiny vylúčené z možnosti organizovať akékoľvek virtuálne sprievodné podujatia uvedené v programe CSW. Niekto totiž nechcel, aby ľudia videli pro-life riešenie problémov, ktoré však odporujú kultúre smrti rozšírenej v rámci OSN.

Preto požadujeme, aby delegáti, diplomati a ministerstvá zahraničných vecí zastupujúce rokujúce štáty v OSN s okamžitou platnosťou odstránili z nultého návrhu odseky 3, 5 a 15, pretože vôbec neponúkajú riešenie klimatických zmien.

Potraty, sexualizácia detí, antikoncepcia mladých dievčat a gender ideológia nikdy nemôžu byť riešením zmeny klímy a OSN by si to mala uvedomiť.

Podpíšte túto petíciu, v ktorej žiadate vyjednávačov v Komisii pre postavenie žien, aby z nultého návrhu vymazali odseky 3, 5 a 15.


Viac informácií:

CSW66 OSN

https://www.unwomen.org/en/csw/csw66-2022

Návrh dohodnutých záverov:

https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-02/CSW66%20Agreed%20Conclusions_zero%20draft_1%20February%202022.pdf

0500.000
  200.221
 
200.221 podpisov. Dosiahnime spoločne 500.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

UNCSW 66: Potrat nie je riešením zmeny klímy

Vážení diplomati, charge d'affairs, ministerstvo zahraničných vecí a delegáti Komisie OSN pre postavenie žien,

s nedôverou sme sledovali ako sa do riešenia klimatických zmien na celom svete zahŕňajú potraty, sexualizácia detí, antikoncepcia pre mladé dievčatá a presadzovanie LGBT agendy.

Sme tiež znepokojení, že pro-life skupiny boli vylúčené z diskusie, čo sa rovná otvorenej diskriminácii a cenzúre disidentských hlasov.

Týmto Vás žiadame, aby ste z nultého návrhu dohodnutých záverov (the Zero Draft of the Agreed Conclusions) vymazali odseky 3, 5 a 15, pretože nepredstavujú skutočné riešenia zmeny klímy.

Dúfame, že komisia nezredukuje zmenu klímy na diskusiu o potratoch a zmene pohlavia. Je potrebné hľadať skutočné riešenia na zmenu klímy, nie presadzovať ideologickú agendu.

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]

UNCSW 66: Potrat nie je riešením zmeny klímy

Vážení diplomati, charge d'affairs, ministerstvo zahraničných vecí a delegáti Komisie OSN pre postavenie žien,

s nedôverou sme sledovali ako sa do riešenia klimatických zmien na celom svete zahŕňajú potraty, sexualizácia detí, antikoncepcia pre mladé dievčatá a presadzovanie LGBT agendy.

Sme tiež znepokojení, že pro-life skupiny boli vylúčené z diskusie, čo sa rovná otvorenej diskriminácii a cenzúre disidentských hlasov.

Týmto Vás žiadame, aby ste z nultého návrhu dohodnutých záverov (the Zero Draft of the Agreed Conclusions) vymazali odseky 3, 5 a 15, pretože nepredstavujú skutočné riešenia zmeny klímy.

Dúfame, že komisia nezredukuje zmenu klímy na diskusiu o potratoch a zmene pohlavia. Je potrebné hľadať skutočné riešenia na zmenu klímy, nie presadzovať ideologickú agendu.

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]