Zastavte OSN! Potraty a sexualizácia nie sú riešenie klimatických zmien!

Petícia pre CSW66 OSN

 

Zastavte OSN! Potraty a sexualizácia nie sú riešenie klimatických zmien!

0200.000
  198.823
 
198.823 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 200.000 podpisov.

Zastavte OSN! Potraty a sexualizácia nie sú riešenie klimatických zmien!

Opäť je tu obdobie, keď sa všetci pripravujeme na každoročné zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (CSW), ktoré sa koná v New Yorku.

Počas tohto podujatia sú z celého sveta vyslaní vládni delegáti, aby zastupovali členské štáty na rokovaniach, ktorých cieľom je dosiahnuť konečný návrh tzv. "dohodnutých záverov" (Agreed Conclusions) v priebehu dvoch týždňov.

Tohtoročné zasadnutie komisie sa koná od 14. do 25. marca a hlavnou témou je zmena klímy, znižovanie počtu environmentálnych katastrof: rodová rovnosť v centre riešení.

Už z nadpisu je úplne jasné, že Komisia OSN pre postavenie žien považuje potraty, gender ideológiu a sexualizáciu detí za riešenie klimatických zmien.

V nultom návrhu rokovacieho dokumentu (the Zero draft), do ktorého sme v CitizenGO mohli nahliadnuť, Komisia s odkazom na závery, ktoré neboli formálne prijaté ako záväzné záväzky (ako napríklad Pekinská deklarácia, Medzinárodná konferencia o populácii a rozvoji (ICPD) a ďalšie samity), považuje potraty, sexualizáciu detí, gender ideológiu a antikoncepciu pre dievčatá za riešenie klimatických zmien.

V odseku 15 nultého návrhu komisia odporúča, aby feministické skupiny a organizácie "vedené mládežou" usmerňovali diskusiu smerom k dosiahnutiu "rovnakých práv".

Hoci by sa nultý návrh zdal bežným ženám neškodný a rovnostársky, naši experti v OSN sa veľmi obávajú jazyka, ktorý je v ňom použitý, pretože predstavuje v konečnom dôsledku veľké riziko, ak sa dostane do konečného návrhu.

Okrem toho ako sa zdá, v rámci koordinovaného úsilia premeniť OSN na zaujatú ľavicovo-liberálnu inštitúciu, vplyvné skupiny tlačia na Komisiu, aby z podujatia vylúčila skupiny podporujúce ochranu života.

Je to veľmi nebezpečné, keďže chcú vlastne scenzurovať Váš a môj hlas a následkom toho sa organizácie ako CitizenGO nebudú môcť zúčastňovať na podujatiach a sledovať rokovania.

Okrem toho boli pro-life skupiny vylúčené z možnosti organizovať akékoľvek virtuálne sprievodné podujatia uvedené v programe CSW. Niekto totiž nechcel, aby ľudia videli pro-life riešenie problémov, ktoré však odporujú kultúre smrti rozšírenej v rámci OSN.

Preto požadujeme, aby delegáti, diplomati a ministerstvá zahraničných vecí zastupujúce rokujúce štáty v OSN s okamžitou platnosťou odstránili z nultého návrhu odseky 3, 5 a 15, pretože vôbec neponúkajú riešenie klimatických zmien.

Potraty, sexualizácia detí, antikoncepcia mladých dievčat a gender ideológia nikdy nemôžu byť riešením zmeny klímy a OSN by si to mala uvedomiť.

Podpíšte túto petíciu, v ktorej žiadate vyjednávačov v Komisii pre postavenie žien, aby z nultého návrhu vymazali odseky 3, 5 a 15.


Viac informácií:

CSW66 OSN

https://www.unwomen.org/en/csw/csw66-2022

Návrh dohodnutých záverov:

https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-02/CSW66%20Agreed%20Conclusions_zero%20draft_1%20February%202022.pdf

+ Letter to:

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:

UNCSW 66: Potrat nie je riešením zmeny klímy

Vážení diplomati, charge d'affairs, ministerstvo zahraničných vecí a delegáti Komisie OSN pre postavenie žien,

s nedôverou sme sledovali ako sa do riešenia klimatických zmien na celom svete zahŕňajú potraty, sexualizácia detí, antikoncepcia pre mladé dievčatá a presadzovanie LGBT agendy.

Sme tiež znepokojení, že pro-life skupiny boli vylúčené z diskusie, čo sa rovná otvorenej diskriminácii a cenzúre disidentských hlasov.

Týmto Vás žiadame, aby ste z nultého návrhu dohodnutých záverov (the Zero Draft of the Agreed Conclusions) vymazali odseky 3, 5 a 15, pretože nepredstavujú skutočné riešenia zmeny klímy.

Dúfame, že komisia nezredukuje zmenu klímy na diskusiu o potratoch a zmene pohlavia. Je potrebné hľadať skutočné riešenia na zmenu klímy, nie presadzovať ideologickú agendu.

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]

Zastavte OSN! Potraty a sexualizácia nie sú riešenie klimatických zmien!

Podpísať petíciu teraz!

0200.000
  198.823
 
198.823 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 200.000 podpisov.