Zastavme Svetovú zdravotnícku organizáciu v presadzovaní gender ideológie

Petícia pre Svetovú zdravotnícku organizáciu

 

Zastavme Svetovú zdravotnícku organizáciu v presadzovaní gender ideológie

Zastavme Svetovú zdravotnícku organizáciu v presadzovaní gender ideológie

0100.000
  73.425
 
73.425 podpisov. Dosiahnime spoločne 100.000!

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) to urobila opäť! 

Oznámila, že zaktualizuje svoj široko používaný manuál "Gender mainstreaming pre manažérov v zdravotníctve: praktický prístup". Zmeny sa okrem iného zamerajú na aktualizáciu kľúčových pojmov týkajúcich sa pohlavia, aby zahŕňali myšlienku, že "gender identita existuje v kontinuu" a že biologické pohlavie "nie je obmedzené na mužské alebo ženské".

Konečný návrh tohto manuálu sa práve dokončuje! V auguste bude manuál sfinalizovaný do konečnej podoby a začnú sa konať pilotné semináre. WHO potom začne zaktualizovaný manuál aktívne propagovať na všetkých svojich zasadnutiach a v pracovných skupinách prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov.

Musíme sa okamžite zmobilizovať a zastaviť vydávanie a šírenie tohto manuálu plného gender ideológie!

Mnohí vedci vyjadrili nesúhlas s novými usmerneniami WHO. Sťažovali sa aj obhajcovia práv žien, ktorí sú znepokojení tým, ako by nové usmernenia mohli ovplyvniť služby zdravotnej starostlivosti pre ženy.

Profesorka Jenny Gambleová, odborníčka na pôrodnú asistenciu z Coventry University, označila zmenu manuálu zo strany WHO za "problematickú".

"Je to odmietnutie základnej biológie - a omyl. Biológia je kľúčovým determinantom zdravia a choroby."

Nie je to prvýkrát, čo WHO vykazuje známky toho, že sa drží gender ideológie namiesto vedy založenej na faktoch. Vo svojej politike sa neustále snaží presadzovať myšlienky, ktoré dehumanizujú ženy. 

Aj ich nedávne smernice o potratoch tvrdia, že potrat je základná zdravotná služba a prístup k potratovejstarostlivosti je ľudské právo. V konečnom dôsledku je ich cieľom vymazať pojmy muž a žena, a nahradiť ich flexibilnou tekutou kategóriou, ktorá sa v danom momente hodí aktuálnej gender agende. 

Je zrejmé, že WHO sa už dávno prestalo venovať blahu všetkých ľudí a riadiť sa vedou, ako to uvádza na svojej webovej stránke. Rozhodli sa postaviť na nesprávnu stranu dejín: vybrali si stranu progresívnej gender woke ideológie, ktorá sa riadi nevedeckými, často bizarnými predstavami.

Aké sú praktické dôsledky týchto ideologických nápadov? Popieranie vedy a používanie zavádzajúcich argumentov, ktoré môžu spôsobiť ohrozenie zdravia miliónov mužov a žien. 

Podpíšte sa pod našu petíciu a zastavte spolu s nami nový gender manuál!

Viac informácií:

WHO aktualizuje svoju široko používaný manuál o uplatňovaní gender hľadiska
https://www.who.int/news/item/06-07-2022-who-updates-widely-used-gender-mainstreaming-manual

Svetová zdravotnícka organizácia: "Pohlavie nie je obmedzené na muža alebo ženu"
https://reduxx.info/world-health-organization-sex-is-not-limited-to-male-or-female/ 

EXKLUZÍVNE "Pohlavie nie je obmedzené na muža alebo ženu": rozhorčenie nad novými usmerneniami Svetovej zdravotníckej organizácie, ktoré "odmietajú základnú biológiu
https://www.dailymail.co.uk/health/article-11001673/Sex-NOT-limited-male-female-Fury-woke-guidance-dismisses-basic-biology.html

Nové usmernenie WHO hovorí, že pohlavie "nie je obmedzené na mužské alebo ženské
https://nypost.com/2022/07/12/who-says-sex-is-not-limited-to-two-genders/

0100.000
  73.425
 
73.425 podpisov. Dosiahnime spoločne 100.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Prestaňte s presadzovaním ideológie a odmietaním vedy!

Vážený pán, Tedros Adhanom Ghebreyesus,

so znepokojením sme sa dozvedeli, že aktualizácia široko používaného manuálu WHO bude obsahovať niektoré nevedecké a nebezpečné tvrdenia, ako napríklad myšlienku, že "gender identita existuje v kontinuu" a že biologické pohlavie "nie je obmedzené na mužské alebo ženské".

Zmeny, ktoré sa Vaša organizácia snaží zaviesť a presadzovať, popierajú elementárne základy biológie a presadzujú požiadavky progresívnej a nevedeckej gender ideológie.

WHO by malo podporovať blaho svetovej populácie, a nie sa snažiť vymazať pojem muž a žena, a ohrozovať ich zdravie zavádzajúcimi usmerneniami. 

Žiadame, aby ste prestali presadzovať ideológiu a venovali sa skutočnej ochrane zdravia. 

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]

Prestaňte s presadzovaním ideológie a odmietaním vedy!

Vážený pán, Tedros Adhanom Ghebreyesus,

so znepokojením sme sa dozvedeli, že aktualizácia široko používaného manuálu WHO bude obsahovať niektoré nevedecké a nebezpečné tvrdenia, ako napríklad myšlienku, že "gender identita existuje v kontinuu" a že biologické pohlavie "nie je obmedzené na mužské alebo ženské".

Zmeny, ktoré sa Vaša organizácia snaží zaviesť a presadzovať, popierajú elementárne základy biológie a presadzujú požiadavky progresívnej a nevedeckej gender ideológie.

WHO by malo podporovať blaho svetovej populácie, a nie sa snažiť vymazať pojem muž a žena, a ohrozovať ich zdravie zavádzajúcimi usmerneniami. 

Žiadame, aby ste prestali presadzovať ideológiu a venovali sa skutočnej ochrane zdravia. 

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]