Podporte petíciu proti legalizácii potratov a eutanázie na celom svete!

The Right to Life Does Not Entail to Right to Abortion

 

Podporte petíciu proti legalizácii potratov a eutanázie na celom svete!

Podporte petíciu proti legalizácii potratov a eutanázie na celom svete!

0200.000
  139.122
 
139.122 podpisov. Dosiahnime spoločne 200.000!

Výbor OSN pre ľudské práva chce drasticky prekrútiť definíciu "práva na život" v medzinárodnom práve na právo na potrat a asistovanú samovraždu.

Nová definícia práva na život sa nachádza v Návrhu všeobecného komentára k článku 6 o práve na život Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (1). Čl. 6 Paktu hovorí, že: "Každá ľudská bytosť má právo na život."

Výbor OSN však proti vôli členských štátov, v rozpore so zmyslom a podstatou tohto práva, a bez mandátu na takéto konanie, navrhuje taký výklad práva na život, ktoré de facto znamená uvalenie povinnosti legalizácie potratov a asistovanej samovraždy na všetky členské štáty.

Žiaľ, Návrh ani raz nespomína právo na život pre ešte nenarodené deti, čím ich zbavuje akéhokoľvek nároku na ochranu.

Práve naopak nalieha na štáty, aby legalizovali potrat na požiadanie a bez obmedzenia. Akékoľvek obmedzovanie potratov Výbor považuje za potenciálne porušenie práv žien. 

Výbor tiež otvorene propaguje asistovanú samovraždu a eutanáziu.

Je absurdné a neprijateľné odvodiť z práva na život "právo usmrtiť nevinnú ľudskú bytosť" alebo "právo byť usmrtený".

Interpretácia článku 6 spôsobom, ktorý vytvára právo na potrat, porušuje spomínaný Medzinárodný pakt (2), ako aj Viedenský dohovor o zmluvnom práve. Článok 6 nikdy nemal v úmysle uvádzať myšlienku, že život nenarodených nie je hoden ochrany; práve naopak.

Je nevyhnutné, aby sme apelovali na OSN, aby chránil to najcennejšie právo - právo na život, pre každú ľudskú bytosť, a to od počatia až po prirodzenú smrť.

Každý štát, ktorý je zmluvnou stranou Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, sa zaväzuje dodržiavať všetky práva uznané v tomto Pakte. Výbor pre ľudské práva OSN, ktorý je zložený z 18 nezávislých odborníkov, dohliada na dodržiavanie týchto záväzkov. 

Návrh Všeobecného komentára v súčasnosti obsahuje nanajvýš problematické body, ktoré účinne vyžadujú legalizáciu alebo dekriminalizáciu potratov na celom svete až do pôrodu, ako aj potenciálne povinnú legalizáciu eutanázie či asistovanej samovraždy. 

Medzi najproblematickejšie body patria: 

Bod 9 vysvetľuje, že keďže žena má právo na život, štáty nesmú uzákoniť žiadne také právne obmedzenia v prístupe žien k potratom, ktoré by im mohli spôsobiť akúkoľvek fyzickú či psychickú (subjektívnu) bolesť alebo utrpenie. V praxi to znamená požiadavku legalizácie potratov až do momentu narodenia dieťaťa. Takéto neslýchané požiadavky sú v rozpore s právnymi predpismi o potratoch väčšiny zmluvných štátov a útokom na ich suverenitu.

Bod 10 uvádza prípady, keby by zmluvné štáty “nemali brániť" lekársky asistovanej samovražde či eutanázii, čím otvára cestu pre legalizáciu týchto smrtiacich praktík. 

Bod 52 zakazuje uplatňovanie trestu smrti na tehotných ženách. Tento zákaz vyplýva z práva na život nenarodeného dieťaťa, ktoré je nevinné bez ohľadu na to aký trestný čin spáchala jeho matka. Napriek tomu odsek 9 toto právo drasticky popiera. Takáto nezrovnalosť musí byť odstránená.

Ak tento nový všeobecný komentár vstúpi do platnosť, budú ho používať zástancovia "kultúry smrti" na celom svete, používať na dosiahnutie legalizácie potratov počas celých deviatich mesiacov tehotenstva a legalizácie asistovanej samovraždy. 

Prosím podpíšte túto petíciu, aby sme tomu zabránili. 

Citované zdroje

(1) http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/GCArticle6/GCArticle6_EN.pdf

(2) https://gymhc.edupage.org/files/Medzinarodny-pakt-o-obcianskych-a-politi...

0200.000
  139.122
 
139.122 podpisov. Dosiahnime spoločne 200.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Draft General Comment on Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights – Right to life: Call for Comment

To whom it may concern,

Draft General Comment on Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights – Right to Life.

Call for Comments

In response to your call for comments.

I would like to make known my profound objection to this Draft General Comment on Article 6.

I wish to highlight Paragraphs 9 and 10 in particular.

It is nothing short of incredible that the authors of this Comment have managed to distort the ‘right to life’ into a right to abortion. As Article 6 itself says, “Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.”

This article must include the unborn who clearly belong to the category of “every human being”. For you to arbitrarily rule them out of consideration is precisely what Article 6 forbids. This is an utterly disgraceful betrayal of the right to life of the smallest and most vulnerable human beings among us.

The legal reasoning here is without precedent and completely ignores the sovereignty of nations who rightly reject your call for abortion to be made legal on demand.

Many countries already permit the ending of a pregnancy in cases where the mother’s life is in a danger, but your extreme recommendations go far beyond this.

Paragraph 10 also supports radically permissive assisted suicide laws which many countries (recently including the United Kingdom) have rightly rejected, at least in part due to the impossibility of safeguards being properly enforced.

Finally, I wish to draw your attention to the contradiciton between paragraph 52 and paragraph 9. Paragraph 52 forbids the use of the death penalty on pregnant women. This is clearly due to the right to life of her unborn child who is innocent of whatever crime his/her mother may have committed. Yet paragraph 9 denies this right. Such inconsistency needs to be amended.

I urge you to remove paragraphs 9 and 10 of the Draft General Comment as they threaten, rather than uphold, the right to life.

[Vaše meno/Vaše jméno]

Draft General Comment on Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights – Right to life: Call for Comment

To whom it may concern,

Draft General Comment on Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights – Right to Life.

Call for Comments

In response to your call for comments.

I would like to make known my profound objection to this Draft General Comment on Article 6.

I wish to highlight Paragraphs 9 and 10 in particular.

It is nothing short of incredible that the authors of this Comment have managed to distort the ‘right to life’ into a right to abortion. As Article 6 itself says, “Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.”

This article must include the unborn who clearly belong to the category of “every human being”. For you to arbitrarily rule them out of consideration is precisely what Article 6 forbids. This is an utterly disgraceful betrayal of the right to life of the smallest and most vulnerable human beings among us.

The legal reasoning here is without precedent and completely ignores the sovereignty of nations who rightly reject your call for abortion to be made legal on demand.

Many countries already permit the ending of a pregnancy in cases where the mother’s life is in a danger, but your extreme recommendations go far beyond this.

Paragraph 10 also supports radically permissive assisted suicide laws which many countries (recently including the United Kingdom) have rightly rejected, at least in part due to the impossibility of safeguards being properly enforced.

Finally, I wish to draw your attention to the contradiciton between paragraph 52 and paragraph 9. Paragraph 52 forbids the use of the death penalty on pregnant women. This is clearly due to the right to life of her unborn child who is innocent of whatever crime his/her mother may have committed. Yet paragraph 9 denies this right. Such inconsistency needs to be amended.

I urge you to remove paragraphs 9 and 10 of the Draft General Comment as they threaten, rather than uphold, the right to life.

[Vaše meno/Vaše jméno]