0100.000
  78.322
 
78.322 podpisov

Nie potratom v OSN

OSN pod rúškom koronakrízy tlačí na svoje členské štáty, aby sa zaviazali k tomu, že po zdravotnej starostlivosti a potravinovej bezpečnosti budú svojim občanom garantovať aj neobmedzené poskytovanie potratov. 

A to napriek tomu, že potraty nemajú absolútne žiadny pozitívny vplyv na zlepšenie pandemickej situácie a sú v príkrom rozpore s požiadavkou záchrany životov, ktorá by pre OSN malo byť najmä v súčasnosti prioritou číslo jedna. 

0100.000
  78.322
 
78.322 podpisov
· by CitizenGO
0200.000
  104.167
 
104.167 podpisov

Na každom živote záleží

Signing this petition is more than just a statement of your belief in the sanctity of all human life from the womb to the grave. It is a call to the officials of the United States of America, a demand that they not merely stall the abortionists’ demands, but actively protect the lives of their people, no matter their stage in life.

We must demand this because otherwise the death toll will only grow more staggering than it is.

0200.000
  104.167
 
104.167 podpisov
· by CitizenGO
020.000
  12.619
 
12.619 podpisov

Výzva na odstúpenie pre verejnú ochrankyňu práv SR

Verejná ochrankyňa práv SR, Mária Patakyová, v stredu 13.5.2020 predniesla Správu o činnosti VOP za rok 2019 v Národnej rade Slovenskej Republiky. O deň neskôr NR SR nevzala na vedomie túto správu, pričom účasť poslancov bola pomerne vysoká, až 132. Iba 34 poslancov hlasovalo za. To znamená, že viac ako ústavná väčšina poslancov vyjadrila práci verejnej ochrankyne práv nedôveru.

020.000
  12.619
 
12.619 podpisov
· by CitizenGO
050.000
  22.574
 
22.574 podpisov

Za voľnú nedeľu

Pri príležitosti 27. Medzinárodného dňa rodiny, ktorý sa koná 15. mája 2020, sa Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) s podporou odbornej i laickej verejnosti obracia na najvyšších štátnych predstaviteľov, aby umožnili rešpektovanie voľnej nedele aj po koronakríze. 

Signatári výzvy:

050.000
  22.574
 
22.574 podpisov
050.000
  33.087
 
33.087 podpisov

Zastavme nový potratový zákon v Severnom Írsku

Na Severné Írsko bol centrálnou vládou v Londýne uvalený nový potratový zákon po tom, ako politici Severného Írska odmietli vzájomne spolupracovať.

V britskom parlamente bola schválená novela zákona, ktorá mala zaručiť, že do konca marca budú do praxe uvedené doplnenia zákona. Úrad vlády Severného Írska (Northern Ireland Office, skr. NIO) preto vyzval občanov krajiny k verejnému vyjadreniu svojho názoru. 

050.000
  33.087
 
33.087 podpisov
· by CitizenGO
0500.000
  322.079
 
322.079 podpisov

Zastavme financovanie WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie)

Vedeli ste, že organizácia, ktorá obhajuje zabíjanie nenarodených detí (a nazýva to ľudským právom), presadzuje učebné osnovy, ktoré podporujú rodovú ideológiu a sexualizáciu detí na školách, šíri nepresné informácie o COVID 19 získané z komunistickej Číny, je financovaná aj z Vašich daní?

Žiaľ, presne to sa deje, keďže aj z našich daní je financovaná Svetová zdravotnícka organizácia (angl. skratka WHO). Príspevok Slovenska Svetovej zdravotníckej organizácii tento rok činí 337730,30 EUR.
0500.000
  322.079
 
322.079 podpisov
· by CitizenGO
0500.000
  289.220
 
289.220 podpisov

Zastavme chemické potraty!

Potratoví aktivisti po celom svete pracujú na novom hroznom pláne.

Domáce chemické potraty. 

Pod rúškom opatrení proti koronavírusu sa ich podarilo pretlačiť vo Veľkej Británii a v Írsku... potratoví lobbisti aktívne pracujú v Nemecku a Holandsku a zjavne budú nasledovať aj ďalšie krajiny.

Presne takto rýchlo sa veci môžu zmeniť, keď sa stretnú nesprávni aktivisti s nesprávnymi politikmi...

Návrh potratových aktivistov znie takto:

0500.000
  289.220
 
289.220 podpisov
· by CitizenGO
010.000
  5.196
 
5.196 podpisov

Programové vyhlásenie vlády na roky 2020-2024

Súčasný premiér Igor Matovič chcel pred voľbami zastupovať kresťanských a konzervatívnych voličov. Teraz prišiel čas naplniť svoje sľuby a konať. Prvým krokom je, aby zahrnul naše požiadavky do Programového vyhlásenia vlády na roky 2020-2024. Týkajú sa ochrany života, rodiny, náboženskej slobody, slobody vzdelania, ochranu kultúry, pomoci slabým a chorým, či odmietnutia sekulárnych ideológií. Tu je ich celý zoznam.

010.000
  5.196
 
5.196 podpisov
· by CitizenGO

Stránky

Subscribe to CitizenGO RSS