0200.000
  153.572
 
153.572 podpisov

Disney nedávno oznámil plány na usporiadanie svojho prvého nočného dúhového pochodu, ktorý je naplánovaný na jún v Disney parkoch v Kalifornii a v Paríži. Týmto krokom sa však Disney vzdialil od svojej tradície - byť miestom pre bezpečnú rodinnú zábavu.

Veríme, že zábavné parky, najmä tie určené pre deti a rodiny, by sa mali sústrediť na vytváranie magických zážitkov, ktoré presahujú kultúrne a politické rozdelenie.

Bohužiaľ, zdá sa, že Disney sa vydal iným smerom. 

Čítaj viac
0200.000
  153.572
 
153.572 podpisov
020.000
  12.172
 
12.172 podpisov

Premiér úradníckej vlády, Ľudovít Ódor, otvára kultúrnu vojnu, chce spolu s ministrom zdravotníctva Michalom Palkovičom zaviesť chemický potrat. Ten nie je bezpečným spôsobom ukončenia tehotenstva, prináša riziká pre ženu-matku. 

Čítaj viac
020.000
  12.172
 
12.172 podpisov
010.000
  5.957
 
5.957 podpisov

Slovensko je kultúrne kresťanskou krajinou, sme historicky kresťanským národom. Svedčia o tom nielen výsledky ostatného sčítania obyvateľstva (67.6 % obyvateľstva sa hlási ku kresťanstvu), ale aj kostol takmer v každej dedine a meste, božie muky na križovatkách ciest a kríže na vrcholoch hôr, národné sviatky, mariánska úcta… Dokladuje to aj slovenská povaha, v ktorej aj navzdory mediálnej polarizácii prevláda miernosť, pokojamilovnosť, ochota obetovať sa, vernosť…

Čítaj viac
010.000
  5.957
 
5.957 podpisov
010.000
  5.945
 
5.945 podpisov

V súčasnosti sa na Slovensku diskutuje o možnosti prijatia legislatívy, ktorá by zabezpečila reguláciu sledovania pornografie mladými ľuďmi a zabránila tak škodám na ich psychickom zdraví.

Ako spoločnosť máme povinnosť chrániť blaho mladej generácie a veríme, že spoločne môžeme dosiahnuť zmenu.

Preto sme pripravili sme petíciu, v ktorej žiadame poslancov slovenského parlamentu, aby prijali legislatívu, ktorá ochráni naše deti pred škodlivými účinkami pornografie. 

Čítaj viac
010.000
  5.945
 
5.945 podpisov
020.000
  15.222
 
15.222 podpisov

V ostatných mesiacoch žijeme v atmosfére nátlakovej mediálnej a komerčnej kampane, ktorej cieľom je presadzovať liberálne-progresívnu výchovu v otázkach sexuálneho správania a propagovať a predávať k nej obsahovo nevhodné učebnice

Čítaj viac
020.000
  15.222
 
15.222 podpisov
01.000.000
  518.969
 
518.969 podpisov

Aktuálne: Dozvedeli sa znepokojujúce správy od našich spoľahlivých zdrojov ohľadom stretnutia, ktoré pred dvomi týždňami usporiadala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). 

Takzvaný návrh Pandemického zmluvy, ktorá sa snaží obmedziť slobodu prejavu, zvýšiť invazívny dohľad a obmedziť naše občianske slobody pod zámienkou "prevencie pandémie", je už takmer hotový. Avšak nesmieme stratiť nádej v týchto náročných časoch.

Čítaj viac
01.000.000
  518.969
 
518.969 podpisov
020.000
  18.021
 
18.021 podpisov

Aktuálne: Vyzývame nového povereného ministra zdravotníctva a predsedu vlády SR, Eduarda Hegera, aby okamžite zastavil tzv. úradnú zmenu pohlavia. Takúto zmenu umožnil exminister zdravotníctva Lengvarský, keď vo štvrtok 2.3 podpísal odborné štandardy umožňujúcu zjednodušenú matrikovú tzv. zmenu pohlavia.
----
Jeden podpis ministra zdravotníctva nás delí od toho, že na Slovensku bude možná úradná zmena pohlavia.

Situácia je veľmi vážna. 

Čítaj viac
020.000
  18.021
 
18.021 podpisov
0400.000
  201.230
 
201.230 podpisov

OSN zvolalo 67. výročné zasadnutie Komisie pre postavenie žien (CSW), ktoré sa koná od 6. do 17. marca. Našou úlohou je postaviť sa proti nebezpečnej ideologickej agende, ktorá ohrozuje predovšetkým malé deti. 

OSN je otvorene proti nám... pretože hovoríme pravdu! Tvrdíme, že neexistuje právo ukončiť nevinný nenarodený život, že chlapci nemôžu byť dievčatami a dievčatá chlapcami, že muži a ženy sú definovaní svojou biológiou, a nie vymyslenou gender ideológiou. Progresívci v OSN nás nemajú radi, ale niekde v hĺbke musia uznať, žeto, čo hovoríme, je pravda.

Čítaj viac
0400.000
  201.230
 
201.230 podpisov
050.000
  20.752
 
20.752 podpisov

V ostatných týždňoch sa spustila mediálna kampaň s cieľom pretláčať sexuálnu „výchovu“ do škôl. Žiaľ, či už náhodou alebo zámerne do tohto priestoru vstúpila aj Slovenská akadémia vied svojím nevhodným pracovným zošitom pre stredoškolákov s názvom Partnerská a sexuálna výchova, ktorého obal je posiaty preludmi pohlavných orgánov a obsah je nízkej kvality. 

Čítaj viac
050.000
  20.752
 
20.752 podpisov

Stránky

Subscribe to CitizenGO RSS