0200.000
  161.147
 
161.147 podpisov

Chráňme nenarodené deti v OSN

Potrebujeme Vašu pomoc, pretože o niekoľko dní sa uskutoční stretnutie Komisie pre postavenie žien v sídle OSN v New York

Potrebujeme zabezpečiť, aby závery tohtoročného zasadnutia priniesli riešenia pre dievčatá a ženy, ktoré sa nachádzajú v ťažkej situácii, konkrétne:

   • odstránenie chudoby a hladu
   • prístup k zdravotnej starostlivosti
   • prístup k vzdelaniu
   • prístup k pitnej vode

0200.000
  161.147
 
161.147 podpisov
· by CitizenGO
020.000
  13.865
 
13.865 podpisov

Petícia za zlepšenie ochrany nenarodených detí a ich matiek

Petícia za zlepšenie ochrany nenarodených detí a ich matiek

Dňa 29. januára 2019 začne schôdza Národnej rady SR, na ktorej budú poslanci hlasovať o ochrane života nenarodených detí. Podporte prosíme túto Petíciu za zlepšenie ochrany nenarodených detí a ich matiek, ktorú zašleme všetkým poslancom.

020.000
  13.865
 
13.865 podpisov
010.000
  9.139
 
9.139 podpisov

Žiadame dôstojné pochovávanie potratených detí

Zásadné hromadné pripomienky Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z. k novele zákona o pohrebníctve.

 

Hromadné pripomienky je potrebné podporiť do 3. januára 2019. Potrebujeme získať aspoň 500 podpisov.

Pozostatky potratených detí dnes nemocnice spaľujú v spaľovni odpadov. Túto nehumánnu prax treba zastaviť. Pripomienkami žiadame, aby sa zabezpečilo dôstojné zaobchádzanie aj s pozostatkami potratených detí, a to najmä:

010.000
  9.139
 
9.139 podpisov
0100.000
  50.359
 
50.359 podpisov

OSN, chráň život, rodinu a náboženskú slobodu!

V decembri oslávi OSN 70. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Počas podujatí venovaných tomuto výročiu bude v sídle OSN v Ženeve predložené vyhlásenie s cieľom pripomenúť tejto organizácii a jej členským štátom skutočný význam tohto dokumentu, ktorý vyžaduje ochranu života každého človeka, manželstvo muža a ženy, skutočnú rodinu a práva rodičov ako aj práva veriacich. Podporte tento krok podpisom výzvy OSN a jej členským štátom sveta, aby rešpektovali tieto skutočné ľudské práva!

0100.000
  50.359
 
50.359 podpisov
05.000
  4.458
 
4.458 podpisov

Väčšia výplata pre pracujúcich a obedy zadarmo pre deti z nízkopríjmových rodín

Do pondelka 19.11. je v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK) návrh zákona o tzv. "obedoch zadarmo" pre všetky deti posledného ročníka materskej školy a žiakov základnej školy.

Tento návrh sa stretol s obrovskou kritikou rodičov detí, škôl aj samospráv. Rodičia v ankete, ktorú sme realizovali, jasne deklarovali záujem, aby boli finančné prostriedky vyčlenené na toto rodinné opatrenie, presmerované na väčšiu výplatu pre pracujúcich rodičov, vo forme daňového bonusu. 

05.000
  4.458
 
4.458 podpisov

Stránky

Subscribe to CitizenGO RSS