020.000
  12.921
 
12.921 podpisov

Výzva na odstúpenie pre verejnú ochrankyňu práv SR

Verejná ochrankyňa práv SR, Mária Patakyová, v stredu 13.5.2020 predniesla Správu o činnosti VOP za rok 2019 v Národnej rade Slovenskej Republiky. O deň neskôr NR SR nevzala na vedomie túto správu, pričom účasť poslancov bola pomerne vysoká, až 132. Iba 34 poslancov hlasovalo za. To znamená, že viac ako ústavná väčšina poslancov vyjadrila práci verejnej ochrankyne práv nedôveru.

020.000
  12.921
 
12.921 podpisov
· by CitizenGO
050.000
  23.640
 
23.640 podpisov

Za voľnú nedeľu

Pri príležitosti 27. Medzinárodného dňa rodiny, ktorý sa koná 15. mája 2020, sa Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) s podporou odbornej i laickej verejnosti obracia na najvyšších štátnych predstaviteľov, aby umožnili rešpektovanie voľnej nedele aj po koronakríze. 

Signatári výzvy:

050.000
  23.640
 
23.640 podpisov
050.000
  33.902
 
33.902 podpisov

Zastavme nový potratový zákon v Severnom Írsku

Na Severné Írsko bol centrálnou vládou v Londýne uvalený nový potratový zákon po tom, ako politici Severného Írska odmietli vzájomne spolupracovať.

V britskom parlamente bola schválená novela zákona, ktorá mala zaručiť, že do konca marca budú do praxe uvedené doplnenia zákona. Úrad vlády Severného Írska (Northern Ireland Office, skr. NIO) preto vyzval občanov krajiny k verejnému vyjadreniu svojho názoru. 

050.000
  33.902
 
33.902 podpisov
· by CitizenGO
01.000.000
  512.591
 
512.591 podpisov

Zastavme financovanie WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie)

Vedeli ste, že organizácia, ktorá obhajuje zabíjanie nenarodených detí (a nazýva to ľudským právom), presadzuje učebné osnovy, ktoré podporujú rodovú ideológiu a sexualizáciu detí na školách, šíri nepresné informácie o COVID 19 získané z komunistickej Číny, je financovaná aj z Vašich daní?

Žiaľ, presne to sa deje, keďže aj z našich daní je financovaná Svetová zdravotnícka organizácia (angl. skratka WHO). Príspevok Slovenska Svetovej zdravotníckej organizácii tento rok činí 337730,30 EUR.
01.000.000
  512.591
 
512.591 podpisov
· by CitizenGO
0500.000
  295.742
 
295.742 podpisov

Zastavme chemické potraty!

Potratoví aktivisti po celom svete pracujú na novom hroznom pláne.

Domáce chemické potraty. 

Pod rúškom opatrení proti koronavírusu sa ich podarilo pretlačiť vo Veľkej Británii a v Írsku... potratoví lobbisti aktívne pracujú v Nemecku a Holandsku a zjavne budú nasledovať aj ďalšie krajiny.

Presne takto rýchlo sa veci môžu zmeniť, keď sa stretnú nesprávni aktivisti s nesprávnymi politikmi...

Návrh potratových aktivistov znie takto:

0500.000
  295.742
 
295.742 podpisov
· by CitizenGO
010.000
  5.235
 
5.235 podpisov

Programové vyhlásenie vlády na roky 2020-2024

Súčasný premiér Igor Matovič chcel pred voľbami zastupovať kresťanských a konzervatívnych voličov. Teraz prišiel čas naplniť svoje sľuby a konať. Prvým krokom je, aby zahrnul naše požiadavky do Programového vyhlásenia vlády na roky 2020-2024. Týkajú sa ochrany života, rodiny, náboženskej slobody, slobody vzdelania, ochranu kultúry, pomoci slabým a chorým, či odmietnutia sekulárnych ideológií. Tu je ich celý zoznam.

010.000
  5.235
 
5.235 podpisov
· by CitizenGO
050.000
  28.893
 
28.893 podpisov

Nedovoľme, aby Londýn prinútil Severné Írsko prijať potraty

Konzervatívna vláda Spojeného kráľovstva navrhuje zavedenie extrémneho potratového zákona v Severnom Írsku, ktorý dokonca presahuje závažnosť zákona platného v Anglicku, Walese a Škótsku. Nový návrh presahuje aj obmedzenia zmien v Dohode o Severnom Írsku (vznik exekutívy, atď.) z roku 2019, ktoré by inak vláda mala rešpektovať. Navrhovaný rámec povedie k ďalším početným stratám na životoch z dôvodu potratu.

050.000
  28.893
 
28.893 podpisov
· by RTL
0100.000
  80.353
 
80.353 podpisov

Urobme záväzok k zodpovednosti počas pandémie koronavírusu

Veľa ľudí po celom svete sa bojí šírenia COVID-19 (koronavírus) a mnohí sú a budú zasiahnutí prísnymi opatreniami vlád.  

Veľké a malé mestá, ktoré pred tým vibrovali životom a aktivitami sú zrazu paralyzované, kostoly, školy a obchody sú zatvorené, rovnako aj reštaurácie a voľno-časové centrá... To všetko dáva drvivý úder ekonomike mnohých rodín.

0100.000
  80.353
 
80.353 podpisov
· by CitizenGO

Stránky

Subscribe to CitizenGO RSS