Podporte rodinu Wunderlich v boji za slobodu vzdelávania svojich detí

Petícia na podporu rodiny Wunderlich!

 

Podporte rodinu Wunderlich v boji za slobodu vzdelávania svojich detí

0100.000
  52.896
 
52.896 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 100.000 podpisov.

Podporte rodinu Wunderlich v boji za slobodu vzdelávania svojich detí

Čo by ste urobili, ak by Vám deti odobrali, pretože vláda nesúhlasí s tým, ako ste sa ich rozhodli výchovávať a vzdelávať? V roku 2013 sa Dirk a Petra Wunderlich prebudili, keď zistili, že nemecká polícia a sociálni pracovníci prišli, aby im odobrali ich štyri deti.

Viac ako 30 policajtov a sociálnych pracovníkov "brutálnym" spôsobom vstúpilo do ich domova a odobrali deti do štátnej starostlivosti. Deti boli podrobené prísnemu testovaniu a až po troch týždňoch sa mohli vrátiť domov. 

Prečo? Dirk a Petra sa rozhodli vychovávať a vzdelávať svoje deti doma. Žiaľ, v ich domácej krajine je vzdelávanie doma nelegálne. Nemecko je v tomto smere takmer jedinečné, pretože väčšina krajín v Európe umožňuje rodičom prevziať tradičné úlohy ako vzdelávateľa svojich detí.

Dirk a Petra boli obvinení, že vzali vzdelávaciu výchovu svojich detí do vlastných rúk. Ich súkromný život bol prerušený a ich rodina bola oddelená, pretože ako praktizujúci kresťania sa rozhodli prevziať väčšiu úroveň angažovanosti v rozvoji svojich detí.

V Nemecku bolo domáce vzdelávanie zakázané v roku 1919 a predstavuje dedičstvo národného návratu do vedenia nacionalistickej vojny. Odvtedy podpísala niekoľko medzinárodných zmlúv o ľudských právach. Napriek tomu neumožňuje rodičom robiť základné rozhodnutia o vzdelávaní svojich detí.

Rodina predložila svoj prípad Európskemu súdu pre ľudské práva v úsilí o spravodlivosť a dodržiavanie rodičovských práv. Žiaľ, piata sekcia Súdneho dvora rozhodla, že právo rodiny Wunderlich na rešpektovanie súkromného a rodinného života podľa článku 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach nebolo porušené.

Robert Clarke, riaditeľ európskej advokácie pre ADF International a právny zástupca rodiny Wunderlich má za to, že rozhodnutie "... ignoruje práva rodičov v celej Európe vychovávať svoje deti bez neprimeraného zasahovania zo strany štátu. Petra a Dirk Wunderlich jednoducho chceli vychovávať a vzdelávať svoje deti v súlade s ich presvedčením a rozhodli sa, že ich domáce prostredie by na to bolo najlepším miestom. Deti si zaslúžia túto milujúcu starostlivosť svojich rodičov. "

Napriek negatívnemu rozhodnutiu Súdny dvor pripustil, že konanie nemeckých orgánov pri odoberaní detí Dirka a Petry mohlo byť retrospektívne "nesprávne". Rodina má teraz možnosť postúpiť vec veľkému senátu Európskeho súdu pre ľudské práva, teda najvyššej súdnej úrovni.

Porušenie práva na rodinný život

"Je to veľmi znepokojujúci deň pre našu rodinu a pre mnohé rodiny, ktorých sa to v Nemecku týka. Po rokoch súdnych bojov je to pre nás a naše deti veľmi frustrujúce. Je znepokojujúce, že Európsky súd pre ľudské práva neuznal nespravodlivosť, ktorú sme utrpeli v rukách nemeckých orgánov", povedal Dirk Wunderlich, otec detí.

Je dôležité, aby sme ukázali nemeckej vláde, že nesúhlasíme s obmedzovaním základných práv rodičov vzdelávať svoje deti a usmerňovať ich výchovu.

Niekoľko týždňov po rozsudku Európskeho súdu dostala rodina list od nemeckého súdu, ktorý opäť spochybňoval starostlivosť o ich deti. Nemali by sme sa odvrátiť od tejto rodiny, ale mali by sme stáť na ich strane.

Ich prípad už vyvolal diskusiu o tom, či nemecké školské zákony sú zastarané a či je potrebné ich prehodnotiť.
Povzbudzujeme všetkých k podpísaniu tejto petície na obranu detí rodiny Wunderlich, ktoré chcú byť vzdelávané doma. Žiadame nemeckú vládu, aby rešpektovala právo rodičov vzdelávať svoje deti a usmerňovať ich výchovu.

_______

V krátkosti o domácom vzdelávaní:

Na Slovensku je možné vzdelávať deti doma na prvom stupni od r. 2008 (pod uvedeným pojmom v zákone: individuálne vzdelávanie) na základe školského zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní podľa §24. Celková klasifikácia dieťaťa sa uskutočňuje na konci každého prvého a druhého polroka na kmeňovej škole, na ktorej je zapísané.

Niektorí si môžu klásť otázku ohľadom socializácie takýchto detí. Množstvo štúdií dokázalo, že nedostatočná socializácia nie je problémom domácich školákov. Jedna zo štúdíi má názov: Domáca škola a otázka socializácie (Home Schooling and the Question of Socialization). Jej autorom je Richard G. Medin, ktorý je profesorom psychológie na Stetson University. Vyvrátil, že by domáci školáci boli izolovaní zo spoločenského života. Práve naopak sú viac angažovaní a vedia sa viac vcítiť do iných ľudí. Nadobúdajú zručnosti, ktoré potrebujú pre sociálny život. Majú zdravé sebavedomie a majú menej problémového správania. Bývajú sociálne zrelí a majú lepšie vodcovské schopnosti. Tatkiež sa vedia lepšie zapájať do života dospelých.

V prípade, že sa zaujímate o to, ktorí ľudia boli vzdelávaní doma, tak uvádzam niekoľko osobností zo sveta, nakoľko na Slovensku máme zatiaľ len veľmi krátku históriu v tejto oblasti:

George Washington, prvý prezident USA

Agatha Christie, známa spisovateľka (dyslektička)

Albert Einstein, teoretický fyzik

C. S. Lewis, teológ a spisovateľ

a veľa ďalších

Zapojením sa do petície môžete pomôcť rodinám aj na Slovensku získať väčšiu slobodu vo vzdelávaní, nakoľko rozsudok veľkého senátu Európskeho súdu pre ľudské práva ovplyvní ďalšie smerovanie v oblasti slobody vzdelávania v Európe.

_______

Ďalšie informácie o prípade rodiny Wunderlich
https://www.dw.com/de/homeschooling-und-freilernen-eltern-gegen-schulpflicht/a-47001898
https://www.op-online.de/hessen/recht-heimunterricht-klage-familie-8111115.html
https://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Familie-Wunderlich-kaempft-vor-Menschengerichtshof-gegen-Schulpflicht-320374620
https://www.fr.de/wissen/merkwuerdige-schulpflicht-11415635.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article186881212/Schulverweigerer-Gericht-weist-Klage-von-Familie-zurueck.html

 + Letter to:

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:

Podporte rodinu Wunderlich v boji za slobodu vo výchove a vzdelávaní

My, podpísaní nižšie, vyzývame vládu Nemecka, aby chránila a podporovala právo rodiny Wunderlich na rodinný život a slobodu vzdelávania.
V roku 2013 boli štyri deti Wunderlich násilne odobraté od svojich milujúcich rodičov. Viac ako 30 policajtov a sociálnych pracovníkov vynúteným spôsobom vstúpilo do ich domova a odobrali deti do štátnej starostlivosti. Deti boli podrobené prísnemu testovaniu a až po troch týždňoch sa mohli vrátiť domov. A to z dôvodu, že sa rozhodli vzdelávať svoje deti doma podľa ich vlastného presvedčenia.

Zatiaľ čo domáce vzdelávanie je v Nemecku nezákonné, krajina je zmluvnou stranou viacerých medzinárodných zmlúv o ľudských právach, ktoré chránia právo rodičov vychovávať svoje deti (vrátane článku 13 ICESCR, článku 2, protokolu 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, článku 18 ICCPR).
A predsa, keď si rodičia uplatňujú svoje slobodné práva v Nemecku, riskujú stratu svojich detí. Stalo sa to Petre a Dirkovi Wunderlich, ktorí sa to rozhodli napadnúť v národných aj na medzinárodných súdoch.

V januári, piata sekcia Európskeho súdu ľudských práv rozhodla, že ich práva neboli porušené, keď nemecké úrady zaútočili na ich domov v roku 2013. Rodina sa teraz snaží napadnúť toto rozhodnutie a obrátiť sa na veľký senát Európskeho súdu. 

Rozhodnutie tohto súdu by mohol mať vplyv aj pre rodičov v celej Európe.

Petra a Dirk Wunderlich boli nedávno opäť v ohrození, že prídu o právo vychovávať svoje deti po druhý raz. Toto sa udialo aj napriek tomu, že nemecké súdy a Európsky súdny dvor uznali, že domácim vyučovaním neutrpelo blaho a vzdelanie detí.

Vyzývame teda nemeckú vládu, aby rešpektovala základné právo na súkromný a rodinný život, aby uznala slobodu rodičov Wunderlich, aby mohli vzdelávať svoje deti, a aby ukončila prenasledovanie tejto rodiny.

S úctou,

[Vaše meno/Vaše jméno]

Podporte rodinu Wunderlich v boji za slobodu vzdelávania svojich detí

Podpísať petíciu teraz!

0100.000
  52.896
 
52.896 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 100.000 podpisov.