OBNOVME EURÓPU!

Je čas na zmenu Európskeho nasmerovania

 

OBNOVME EURÓPU!

OBNOVME EURÓPU!

050.000
  42.240
 
42.240 podpisov. Dosiahnime spoločne 50.000!

V sobotu, 25. mája sa na Slovensku uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu. Jedná sa o veľmi dôležitý dátum pre ľudí a náš kontinent.

CitizenGO predloží  nasledujúci záväzok kandidátom na poslancov do Európskeho parlamentu, ktorí tvrdia, že rešpektujú naše hodnoty. Požiadame ich, aby propagovali a obhajovali tieto hodnoty:

1) Podpora práva na život: Prijať plán EÚ na ochranu práva na život všetkých ľudských bytostí (od počatia až po prirodzenú smrť) a práva detí žiť v rodine s mamou a otcom. Podporím iniciatívy v Európe, ktoré odmietajú potraty. Ak potraty zostanú legálne, ľudia vykonávajúci svoje profesie by nikdy nemali byť nútení proti svojmu svedomiu ich vykonávať alebo na nich spolupracovať.

2) Ochrana práv rodiny: Prijať plán EÚ založený na rešpektovaní a presadzovaní práv prirodzenej rodiny, ktorá sa chápe ako zväzok medzi jedným mužom a jednou ženou s prirodzenou otvorenosťou k životu. Zabezpečiť EÚ komplexným akčným plánom na prorodinné opatrenia, ktoré ponúkajú podporu mladým párom a veľkým rodinám. Finančné prostriedky EÚ by sa mali vyčleniť na realizáciu národných politík na podporu rodiny a pôrodnosti. Investovanie do rodín je investovaním do budúcnosti, našej budúcnosti.

3) Rešpektovanie slobody svedomia a náboženstva: Rešpektovať a podporovať slobodu konať podľa svojho svedomia. Bojovať proti náboženskému prenasledovaniu a diskriminácii v EÚ i mimo nej. Posilniť osobitný zastupiteľský úrad pre náboženskú slobodu, zaviazať akúkoľvek obchodnú dohodu v rámci EÚ s krajinami v rámci EÚ aj mimo nej k rešpektovaniu slobody náboženských práv, najmä v krajinách, kde je kresťanstvo zakázané alebo obmedzené.

4) Ochrana rodičovských práv: Zabezpečiť, aby úlohou EÚ bolo rešpektovanie a presadzovanie práva rodičov vzdelávať svoje deti podľa ich morálnych a náboženských hodnôt vo všetkých mládežníckych a vzdelávacích programoch. Všetky krajiny EÚ by mali podporovať slobodu vzdelávania vrátane práva rodičov na domáce vzdelávanie svojich detí. Nesmieme zabudnúť, že rodičia majú prednostné právo rozhodovať o vzdelávaní svojich detí v súlade s ich presvedčením. V štátnych školách sa majú vzdelávať deti, nie indoktrinovať, najmä v otázkach sexuálnej výchovy a rodovej ideológie.

CitizenGO vyzýva všetkých občanov Európskej únie, ktorí vyznávajú tieto hodnoty, aby podpísali túto petíciu. Čím viac podpisov petícia dostane, tým presvedčivejšie bude pre kandidátov, aby podpísali Manifest pre ich záväzok v prípade ich zvolenia.

Európa je na pokraji v konfrontácii s veľkými problémami, ako je zničenie rodiny a podpora “progresívnych politík” (zákony LGTB, potraty, sexuálna výchova v školách atď.).

Na národnej úrovni sa deje veľa zmien, ale tieto zmeny sa odohrávajú aj v Európskom parlamente, kde sa často rozhoduje o osudoch našich národov, či sa nám to páči alebo nie.

Zoznam tých, ktorí podpísali záväzok bude aktualizovaný na tejto webstránke. Počas posledného májového týždňa dostanete e-mail, v ktorom obdržíte informáciu o kandidátoch na poslancov, ktorí podpísali Manifest, aby ste sa mohli informovať, kto podporuje našu víziu a hodnoty.

Počas tretieho májového týždňa budeme pracovať v Európskom parlamente, aby sme sa stretli s kandidátmi a predstavili tento Manifest médiám.

Nezabudnite, milí angažovaní občania... Váš podpis a podpora majú silu zmeniť budúcnosť Európy!


Zoznam kandidátov na poslancov (podľa abecedy) do Európskej únie, ktorí sa zaviazali k nášmu Manifestu:

Kresťanská demokracia - Život a prosperita: http://www.kdzp.sk/

Dárius Hatok

Filip Kuffa

Jozef Liday

Karina Pénzešová

Matej Šarocký

Mária Benová

Štefan Kuffa


Kresťanskodemokratické hnutie: http://kdh.sk/

Andrej Klapica

Ján Hencel

Marián Čaučík

Miriam Kuzárová


Kresťanská únia: https://krestanskaunia.sk/

Branislav Škripek

050.000
  42.240
 
42.240 podpisov. Dosiahnime spoločne 50.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

OBNOVME EURÓPU!

Žiadame záväzok pre obnovu skutočných hodnôt v Európskej únii. Vážený kandidát do Európskeho parlamentu: Žiadam Vás o záväzok pre Európu, zastrešený organizáciou CitizenGO, ktorým sa zaviažete k ochrane a podpore života, rodiny, slobody vzdelávania a slobody náboženstva.

Európa potrebuje politikov, ktorí sú oddaní svojim voličom. Ste jedným z nich? Počas európskych volieb v roku 2019 budem zodpovedajúcim spôsobom hlasovať v súvislosti s hodnotami vyjadrenými v záväzku. 

S pozdravom,

[Vaše meno/Vaše jméno]

OBNOVME EURÓPU!

Žiadame záväzok pre obnovu skutočných hodnôt v Európskej únii. Vážený kandidát do Európskeho parlamentu: Žiadam Vás o záväzok pre Európu, zastrešený organizáciou CitizenGO, ktorým sa zaviažete k ochrane a podpore života, rodiny, slobody vzdelávania a slobody náboženstva.

Európa potrebuje politikov, ktorí sú oddaní svojim voličom. Ste jedným z nich? Počas európskych volieb v roku 2019 budem zodpovedajúcim spôsobom hlasovať v súvislosti s hodnotami vyjadrenými v záväzku. 

S pozdravom,

[Vaše meno/Vaše jméno]