SDM: Mladí (telom i duchom) sa modia za mladých prenasledovaných kresťanov

Modlime sa za prenasledovaných kresťanov

 

SDM: Mladí (telom i duchom) sa modia za mladých prenasledovaných kresťanov

0200.000
  74.640
 
74.640 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 200.000 podpisov.

SDM: Mladí (telom i duchom) sa modia za mladých prenasledovaných kresťanov

Svetové dni mládeže sú vždy veľkou oslavou priateľstva, entuziazmu a spolupatričnosti. Ukazujú, koľko dobra drieme v srdciach mladých ľudí, ktorí zdieľajú so svojimi rovesníkmi radosť z budovania moderného sveta založeného na kresťanských čnostiach viery, nádeje a lásky. 
 
V týchto chvíľach sa statisíce mladých ľudí z celého sveta schádzajú v Krakove, aby sa zúčastnili stretnutia s pápežom Františkom.
 
Ale nemôžeme zabudnúť na tých, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť tohto veľkého duchovného zážitku. Na celom svete minimálne 100 miliónov ľudí trpí pre svoju vieru a veľká časť z nich sú práve mladí ľudia, ktorí sú prenasledovaní len preto, že sú kresťanmi. Aby vytrvali a neochabli vo viere, potrebujú naše modlitby a rozhodné odmietnutie akéhokoľvek prenasledovania.
 
Mladí ľudia dnes trpia aj v dôsledku vojen a násilia: mnohí z nich prišli o rodičov a blízkych, kvári ich extrémna chudoba, hlad a choroby. Musia čeliť problémom, ktoré sú jednoducho nad ich sily. Ich životné príležitosti sú značne okresané: ich prístup k vzdelaniu, možnosť nájsť prácu, či žiť aj so svojom rodinou v pokoji a bezpečí.
 
My všetci, chceme pri príležitosti Svetových dní mládeže volať jedným hlasom, aby ľudia na celom svete, ale najmä mladí, ktorí sú budúcnosťou sveta, mohli žiť dôstojne, v bezpečí, v ovzduší dôvery a pokoja, a aby bolo rešpektované ich právo na náboženskú slobodu a zastavené akékoľvek prenasledovanie z dôvodu vierovyznania. A prosíme o to aj v mene všetkých tých, ktorí nemohli prísť v tieto dni do Poľska z dôvodu chudoby, vojen, násilia a sociálnej nespravodlivosti. 
 
Sme presvedčení, že počas týchto Svetových dní mládeže budeme môcť svetu poslať jasné posolstvo o tom, že kresťanstvo je náboženstvom lásky a pokoja.
+ Letter to:

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:

Mladež z celého sveta sa modlí za mladých prenasledovaných kresťanov

Počas Svetových dní mládeže sa osobitne modlíme za mladých kresťanov, ktorí nemôžu byť teraz v Krakove kvôli prenasledovaniu.

Celý svet a najmä vládcov národov žiadame, aby prijali opatrenia na zastavenie tejto zdrvujúcej nespravodlivosti a krutosti, ktorú zažívajú mladí kresťania v Iraku, Sýrii, Nigérii, Pakistane a mnohých ďalších krajinách po celom svete. Zvlášť myslíme aj na dospievajúce dcéry Asia Bibi v Pakistane a požadujeme prepustenie ich matky.

Svätý otec, pozývame Vás, aby ste sa s nami spojili v modlitbách a podporili naše volanie adresované mocným tohto sveta.

Zjednotení v modlitbe,
kresťanská mládež po celom svete

[Vaše meno/Vaše jméno]

SDM: Mladí (telom i duchom) sa modia za mladých prenasledovaných kresťanov

Podpísať petíciu teraz!

0200.000
  74.640
 
74.640 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 200.000 podpisov.