Chceme primátora s hodnotami

Dotazník pre kandidátov na post primátora Bratislavy a Košíc

 

Chceme primátora s hodnotami

uzavretá

Chceme primátora s hodnotami

05.000
  2.619
 
2.619 have signed.

Spojené župné a komunálne voľby sa uskutočnia už túto sobotu. CitizenGO je aktívne pri každých dôležitých voľbách a zisťuje, ako by hlasovali a aké hodnoty by presadzovali politické strany prípadne politickí kandidáti.  

Keďže na Slovensku máme 8 žúp (VÚC), 2890 miest a obcí, a z toho 141 miest, nie je možné pokryť všetky voľby. Preto sme sa rozhodli zamerať na dve najväčšie mestá: Bratislavu a Košice. 

V týchto mestách sú hlavnými témami predvolebnej kampane najmä parkovanie a doprava, no my v CitizenGO chceme, aby sa kandidáti pred voľbami vyjadrili aj k hodnotám, na ktorých nám záleží.

Pripravili sme preto kandidátov na post primátora Bratislavy a Košíc krátky dotazník, ktorý chceme, aby vyplnili do stredy 26.10. do 12.00hod..  

V dotazníku sa pýtame na to, či by podporili pochod za život, keď sa bude konať v ich meste. Alebo sa pýtame, či by na radnicu vyvesili dúhovú vlajku. Tiež nás zaujíma, ako budú pristupovať k názvom ulíc a námestí, ktoré sú pomenované po komunistoch.

Nemenej dôležité sú pre nás mladé rodiny a rodiny s viacerými deťmi, ku ktorým by sa mesto malo správať ústretovo a nápomocne najmä pri zabezpečení bývania a kvalitných služieb. Tiež sa pýtame na to, či cirkevné a súkromné školy nebudú finančne diskriminované oproti štátnym školám.

Mohlo by sa zdať, že komunálna politika je iba o chodníkov, lampách a parkovaní. Avšak ako vidíte, aj komunálna politika je o hodnotách.

Naša iniciatíva je dôležitá, pretože ak budú kandidáti vidieť, že stovky až tisíce občanov žiadajú, aby sa vyjadrili, budú musieť reagovať.

A ak sa rozhodnú mlčať a neodpovedať na naše otázky, aj to je reakcia, lebo nám komunikujú, že im na našich hodnotách nezáleží. 

A ak niekomu na Vašich hodnotách nezáleží, nie je dôvod, aby ste ho volili.

Navyše, ak nám kandidáti odpovedia na naše otázky a v prípade zvolenia nebudú konať v súlade s tým, ako nám odpovedali, môžete ich konfrontovať a pýtať sa, prečo nekonajú v súlade s predvolebnými sľubmi.

Podpíšte sa a vyzvite kandidátov na post primátora, aby vyplnili náš dotazník a povedali nám, aké hodnoty budú presadzovať.

Schválil Matúš Hagara

Foto: Slovakia. Travel

 

05.000
  2.619
 
2.619 have signed.

Dokončite Váš podpis

Táto petícia je...

Zatvorená!
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Chceme primátora s hodnotami

Vážení kandidáti na post primátora Bratislavy a Košíc, 

spojené župné a komunálne voľby sa blížia a zaujímal by nás ako Vašich potenciálnych voličov Váš názor na niektoré otázky. 

Komunálna politika nie je iba o parkovaní, doprave a parkoch, ale je aj o hodnotách a hodnotovej politike. 

Preto Vás žiadame, aby ste vyplnili nasledovný formulár a svoje odpovede zaslali na slovensky@citizengo.net do 26.10. (streda) do obeda 12.00hod. 

V prípade, že sa stanete primátorom 

 1. Podporíte Pochod za život vo Vašom meste?

 2. Budete proti tomu, aby na štátnych a mestských budovách bola zavesená dúhová vlajka?

 3. Podporíte iniciatívy, ktorých cieľom by bolo odstrániť mená komunistov z názvov ulíc a námestí?

 4. Postavíte sa za to, aby cirkevné a súkromné školy neboli finančne diskriminované oproti štátnym školám? 

 5. Budete presadzovať väčšiu dostupnosť nájomných bytov pre mladé rodiny?

 6. Budete presadzovať zvýšenie kvality služieb, ktoré pomôžu viac-detným rodinám?

Odpovedzte “áno”, “nie”, alebo “nechcem odpovedať”. 

Odpovede na Vaše otázky zašleme Vašim voličom. Prípadnú neochotu reagovať na náš dotazník budeme považovať z Vašej strany za nezáujem o presadzovanie prorodinných hodnôt a ochrany života. 

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]

Chceme primátora s hodnotami

Vážení kandidáti na post primátora Bratislavy a Košíc, 

spojené župné a komunálne voľby sa blížia a zaujímal by nás ako Vašich potenciálnych voličov Váš názor na niektoré otázky. 

Komunálna politika nie je iba o parkovaní, doprave a parkoch, ale je aj o hodnotách a hodnotovej politike. 

Preto Vás žiadame, aby ste vyplnili nasledovný formulár a svoje odpovede zaslali na slovensky@citizengo.net do 26.10. (streda) do obeda 12.00hod. 

V prípade, že sa stanete primátorom 

 1. Podporíte Pochod za život vo Vašom meste?

 2. Budete proti tomu, aby na štátnych a mestských budovách bola zavesená dúhová vlajka?

 3. Podporíte iniciatívy, ktorých cieľom by bolo odstrániť mená komunistov z názvov ulíc a námestí?

 4. Postavíte sa za to, aby cirkevné a súkromné školy neboli finančne diskriminované oproti štátnym školám? 

 5. Budete presadzovať väčšiu dostupnosť nájomných bytov pre mladé rodiny?

 6. Budete presadzovať zvýšenie kvality služieb, ktoré pomôžu viac-detným rodinám?

Odpovedzte “áno”, “nie”, alebo “nechcem odpovedať”. 

Odpovede na Vaše otázky zašleme Vašim voličom. Prípadnú neochotu reagovať na náš dotazník budeme považovať z Vašej strany za nezáujem o presadzovanie prorodinných hodnôt a ochrany života. 

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]