Žiadame ospravedlnenie za OTO 2020 plné výsmechu z kresťanskej viery

Petícia pre riaditeľa a Radu RTVS

 

Žiadame ospravedlnenie za OTO 2020 plné výsmechu z kresťanskej viery

victory

Žiadame ospravedlnenie za OTO 2020 plné výsmechu z kresťanskej viery

050.000
  20.719
 
20.719 have signed.

Na obrazovkách RTVS ste mohli v sobotu sledovať priamy prenos slávnostného galavečera zo Slovenského národného divadla v Bratislave s vyhlásením výsledkov 20.ročníka diváckej ankety o najpopulárnejšie osobnosti a programy televíznej obrazovky za rok 2019.

Tento prenos bol svedectvom o hlbokom úpadku slovenskej kultúry a šoubiznisu. 

Najväčší problém však je, že obsah galavečera bol plný prízemného humoru a urážok voči kresťanskej viere.

Parodovať knihu Genezis, Adama a Evu prirovnať k anténam, vymyslieť si panovačného a márnivého „boha šoubiznisu“ sídliaceho na Račianskom mýte, sparodovať Desatoro, spovednicu nahradiť kabínkovým záchodom, sudičky stvárniť ako rehoľné sestry v mužskej podobe, a ako kulisu použiť kostol.

To všetko ste mohli zhliadnuť počas galavečera vysielaného verejno-právnou televíziou!

Rozhlas a televízia Slovenska je ako verejno-právna inštitúcia platená z veľkej časti zo štátnych peňazí. Tieto peniaze pochádzajú najmä z daní všetkých občanov. Približne 70% občanov Slovenska sa hlási ku kresťanstvu. To znamená, že RTVS je platená najmä z daní kresťanov. Z toho vyplýva, že kresťania financujú RTVS a ona si na oplátku robí srandu z ich viery a uráža ich.

Každý asi uzná, že toto je neakceptovateľné. Verejno-právne médiá majú zastupovať názory rôznych spoločenských skupín. Istá pluralita a diverzita je potrebná, dokonca aj keď tieto skupiny medzi sebou zásadne nesúhlasia. Nemôže sa však stať, že verejno-právna inštitúcia dehonestuje vieru časti obyvateľstva. 

Toto sa však stalo na galavečeri OTO 2020 a nikto sa zatiaľ kresťanom neospravedlnil. 

Na tomto mieste však musím spomenúť dvoch účastníkov galavečera, ktorí si zaslúžia hlbokú úctu, pretože sa dokázali vymedziť voči primitívnemu humoru a výsmechu z kresťanov.

Prvou je víťazka kategória speváčka roka Sima Martausová, ktorá povedala: „A nechcem zabudnúť poďakovať tomu najdôležitejšiemu pre mňa – Pánu Bohu, ktorý je teda pre mňa trochu iný ako ten z tých dokrútok. Teda dosť iný, vlastne úplne iný. Takže Pánu Bohu ďakujem hlavne, pretože on mi dal ten dar, že sa o svoje piesne môžem s ľuďmi deliť. A preto sa nikdy nebudem zaňho hanbiť, ani si z neho robiť srandu. Pekný večer ešte.“

Druhým je filmový a televízny producent Ján Mojto, ktorý sa stal členom Siene slávy a poďakoval „naozajstnému Bohu.“ 

Sme radi, že aspoň oni dvaja majú svedomie na tom správnom mieste. Kiežby takých umelcov bolo viac.

Žiadajte od RTVS, aby sa verejne ospravedlnila všetkým kresťanom. 

---------

Viac informácií:

OTO 2020 - Sima Martausova - spevacka roka

https://www.youtube.com/watch?v=L-WaxNGWcJg

Postoj: OTO 2020/Prízemný humor, spovednica na toaletách i ocenenie za rúško

https://www.postoj.sk/60839/prizemny-humor-spovedelnica-na-toaletach-i-ocenenie-za-rusko

OTO 2020 parodoval kresťanstvo. Martausová: Môj Boh je iný, srandu si z neho robiť nebudem

https://dennikslovensko.sk/56526/oto-2020-parodoval-krestanstvo-martausova-moj-boh-je-iny-srandu-si-z-neho-robit-nebudem/

Archív RTVS: OTO 2020

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15629/239923#3783

NÁVRH ROZPOČTU A PROGRAMOVÉHO KONCEPTU ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA NA ROK 2019

http://cdn.srv.rtvs.sk/a542/file/item/sk/0002/rozpocet_a_programovy_koncept_rtvs_na_rok_2019.kULm.pdf

ZÁKON z 15. decembra 2010 o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov

http://cdn.srv.rtvs.sk/a542/file/item/sk/0000/zakon-o-rtvs.56.pdf

----

Schválil Matúš Hagara

 
050.000
  20.719
 
20.719 have signed.

Dokončite Váš podpis

Táto petícia je...

Víťazstvo!
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Žiadame verejné ospravedlnenie za OTO 2020

Vážený pán riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska,

Vážení členovia Rady RTVS,

s hlbokým pobúrením a znepokojením som sledoval priamy prenos slávnostného galavečera zo Slovenského národného divadla v Bratislave s vyhlásením výsledkov 20.ročníka diváckej ankety o najpopulárnejšie osobnosti a programy televíznej obrazovky za rok 2019.

Je neprípustné a urážlivé voči občanom SR, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu, aby sa niekto vysmieval z ich viery a tváril sa, že ide o kultúrne podujatie a slobodné vyjadrenie umelcov.

Parodovať knihu Genezis, Adama a Evu prirovnať k anténam, vymyslieť si panovačného a márnivého „boha šoubiznisu“ sídliaceho na Račianskom mýte, sparodovať Desatoro, spovednicu nahradiť kabínkovým záchodom, sudičky stvárniť ako rehoľné sestry, a ako kulisu použiť kostol.

Toto všetko je vyjadrením primitívnej, trápnej a urážlivej kultúry, ktorá dehonestuje kresťanskú vieru.

Na obrazovkách verejno-právnej televízie je takýto obsah neakceptovateľný a ďaleko za čiarou.

Preto Vás žiadam o verejné ospravedlnenie sa všetkým občanom Slovenskej republiky hlásiacim sa ku kresťanstvu. Tiež Vás žiadam, aby ste v budúcnosti nefinancovali a nepropagovali obsah, ktorý bude urážať kresťanskú vieru.

S pozdravom


[Vaše meno/Vaše jméno]

Žiadame verejné ospravedlnenie za OTO 2020

Vážený pán riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska,

Vážení členovia Rady RTVS,

s hlbokým pobúrením a znepokojením som sledoval priamy prenos slávnostného galavečera zo Slovenského národného divadla v Bratislave s vyhlásením výsledkov 20.ročníka diváckej ankety o najpopulárnejšie osobnosti a programy televíznej obrazovky za rok 2019.

Je neprípustné a urážlivé voči občanom SR, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu, aby sa niekto vysmieval z ich viery a tváril sa, že ide o kultúrne podujatie a slobodné vyjadrenie umelcov.

Parodovať knihu Genezis, Adama a Evu prirovnať k anténam, vymyslieť si panovačného a márnivého „boha šoubiznisu“ sídliaceho na Račianskom mýte, sparodovať Desatoro, spovednicu nahradiť kabínkovým záchodom, sudičky stvárniť ako rehoľné sestry, a ako kulisu použiť kostol.

Toto všetko je vyjadrením primitívnej, trápnej a urážlivej kultúry, ktorá dehonestuje kresťanskú vieru.

Na obrazovkách verejno-právnej televízie je takýto obsah neakceptovateľný a ďaleko za čiarou.

Preto Vás žiadam o verejné ospravedlnenie sa všetkým občanom Slovenskej republiky hlásiacim sa ku kresťanstvu. Tiež Vás žiadam, aby ste v budúcnosti nefinancovali a nepropagovali obsah, ktorý bude urážať kresťanskú vieru.

S pozdravom


[Vaše meno/Vaše jméno]