Za otvorenie kostolov a slávenie verejných bohoslužieb

Petícia pre Igora Matoviča, aby rešpektoval náboženskú slobodu

 

Za otvorenie kostolov a slávenie verejných bohoslužieb

victory

Za otvorenie kostolov a slávenie verejných bohoslužieb

020.000
  11.733
 
11.733 have signed.

My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, žiadame predsedu vlády SR Igora Matoviča, aby umožnil slávenie verejných bohoslužieb za väčšej účasti veriacich.

Cirkvi rešpektujú opatrenia epidemiológov, vedú konštruktívny dialóg s vládou a snažia sa prispieť k zastaveniu šírenia pandémie.

Pre úspešné zvládnutie pandémie sa však nestačí zamerať iba na riešenie príčiny krízy, ale je potrebné zvládať aj negatívne sprievodné javy. Jedným z nich je aj duchovná a duševná únava z napätia, ktoré zápas s pandémiou sprevádza. Dlhodobé odopieranie možnosti zúčastňovať sa na bohoslužbách vnímame ako vážny zásah do prirodzeného života veriacich. 

Krízové situácie môžu vyžadovať obmedzenie niektorých práv a slobôd, súčasnú situáciu však vnímame ako príliš zasahujúcu do náboženskej slobody. Krajiny ako Rakúsko, Bavorsko, Nemecko alebo Poľsko pristupujú k náboženskej slobode s veľmi veľkou citlivosťou, lebo sú si vedomé dôležitosti duchovného života pre svojich občanov.

Obraciame sa preto na predsedu vlády SR, aby prehodnotil pravidlá pre účasť veriacich na bohoslužbách a v dialógu s cirkvami zásadne zvýšil limit pre počet veriacich na bohoslužbách.

Sme presvedčení, že dnes na základe lepších odborných poznatkov o víruse, po mesiacoch skúseností s opatreniami proti pandémii a získaných potrebných protipandemických návykov u celého obyvateľstva, zvýšenie limitu počtu veriacich na bohoslužbách nebude mať negatívny vplyv na šírenie vírusu.

Sme si istí, že predstavitelia cirkví sú pripravení zabezpečiť adekvátne podmienky pre jednotlivé chrámy tak, aby sa racionálne nastavené pravidlá dodržiavali. Dôkazom toho je, že Katolícka cirkev vypracovala v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva a Úradom verejného zdravotníctva tzv. Covid semafor obsahujúci súbor opatrení na bezpečné slávenie bohoslužieb. Rovnako sme presvedčení, že veriaci ich budú zodpovedne rešpektovať.

Slovensko má za posledné mesiace jedny z najdrastickejších opatrení voči bohoslužbám z krajín celej Európy. Myslíme si na základe aktuálnych poznatkov, že v tejto chvíli už nie sú primerané. Naopak, veríme, že znovuotvorenie bohoslužieb väčšiemu počtu veriacich bude mať pozitívny vplyv na zlepšenie zvládania pandémie.   

S pozdravom


 

Splnomocnenie pre zástupcu verejnosti: Podporou petície súčasne udeľujem splnomocnenie zástupcovi verejnosti na zastupovanie verejnosti, ktorým je: Bc. Matúš Hagara, Campaign Manager CitizenGO Slovensko, nar. 23.9.1996

----------

Za CitizenGO schválil Matúš Hagara

Zdroj obrázka: https://www.holyart.fr/blog/wp-content/uploads/sites/14/2017/07/Lhostie-...

020.000
  11.733
 
11.733 have signed.

Dokončite Váš podpis

Táto petícia je...

Víťazstvo!
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Obnova verejných bohoslužieb za väčšej účasti veriacich

My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, žiadame predsedu vlády SR Igora Matoviča, aby umožnil slávenie verejných bohoslužieb za väčšej účasti veriacich.

Cirkvi rešpektujú opatrenia epidemiológov, vedú konštruktívny dialóg s vládou a snažia sa prispieť k zastaveniu šírenia pandémie.

Pre úspešné zvládnutie pandémie sa však nestačí zamerať iba na riešenie príčiny krízy, ale je potrebné zvládať aj negatívne sprievodné javy. Jedným z nich je aj duchovná a duševná únava z napätia, ktoré zápas s pandémiou sprevádza. Dlhodobé odopieranie možnosti zúčastňovať sa na bohoslužbách vnímame ako vážny zásah do prirodzeného života veriacich. 

Krízové situácie môžu vyžadovať obmedzenie niektorých práv a slobôd, súčasnú situáciu však vnímame ako príliš zasahujúcu do náboženskej slobody. Krajiny ako Rakúsko, Bavorsko, Nemecko alebo Poľsko pristupujú k náboženskej slobode s veľmi veľkou citlivosťou, lebo sú si vedomé dôležitosti duchovného života pre svojich občanov.

Obraciame sa preto na predsedu vlády SR, aby prehodnotil pravidlá pre účasť veriacich na bohoslužbách a v dialógu s cirkvami zásadne zvýšil limit pre počet veriacich na bohoslužbách.

Sme presvedčení, že dnes na základe lepších odborných poznatkov o víruse, po mesiacoch skúseností s opatreniami proti pandémii a získaných potrebných protipandemických návykov u celého obyvateľstva, zvýšenie limitu počtu veriacich na bohoslužbách nebude mať negatívny vplyv na šírenie vírusu.

Sme si istí, že predstavitelia cirkví sú pripravení zabezpečiť adekvátne podmienky pre jednotlivé chrámy tak, aby sa racionálne nastavené pravidlá dodržiavali. Dôkazom toho je, že Katolícka cirkev vypracovala v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva a Úradom verejného zdravotníctva tzv. Covid semafor obsahujúci súbor opatrení na bezpečné slávenie bohoslužieb. Rovnako sme presvedčení, že veriaci ich budú zodpovedne rešpektovať.

Slovensko má za posledné mesiace jedny z najdrastickejších opatrení voči bohoslužbám z krajín celej Európy. Myslíme si na základe aktuálnych poznatkov, že v tejto chvíli už nie sú primerané. Naopak, veríme, že znovuotvorenie bohoslužieb väčšiemu počtu veriacich bude mať pozitívny vplyv na zlepšenie zvládania pandémie.   

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]

Obnova verejných bohoslužieb za väčšej účasti veriacich

My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, žiadame predsedu vlády SR Igora Matoviča, aby umožnil slávenie verejných bohoslužieb za väčšej účasti veriacich.

Cirkvi rešpektujú opatrenia epidemiológov, vedú konštruktívny dialóg s vládou a snažia sa prispieť k zastaveniu šírenia pandémie.

Pre úspešné zvládnutie pandémie sa však nestačí zamerať iba na riešenie príčiny krízy, ale je potrebné zvládať aj negatívne sprievodné javy. Jedným z nich je aj duchovná a duševná únava z napätia, ktoré zápas s pandémiou sprevádza. Dlhodobé odopieranie možnosti zúčastňovať sa na bohoslužbách vnímame ako vážny zásah do prirodzeného života veriacich. 

Krízové situácie môžu vyžadovať obmedzenie niektorých práv a slobôd, súčasnú situáciu však vnímame ako príliš zasahujúcu do náboženskej slobody. Krajiny ako Rakúsko, Bavorsko, Nemecko alebo Poľsko pristupujú k náboženskej slobode s veľmi veľkou citlivosťou, lebo sú si vedomé dôležitosti duchovného života pre svojich občanov.

Obraciame sa preto na predsedu vlády SR, aby prehodnotil pravidlá pre účasť veriacich na bohoslužbách a v dialógu s cirkvami zásadne zvýšil limit pre počet veriacich na bohoslužbách.

Sme presvedčení, že dnes na základe lepších odborných poznatkov o víruse, po mesiacoch skúseností s opatreniami proti pandémii a získaných potrebných protipandemických návykov u celého obyvateľstva, zvýšenie limitu počtu veriacich na bohoslužbách nebude mať negatívny vplyv na šírenie vírusu.

Sme si istí, že predstavitelia cirkví sú pripravení zabezpečiť adekvátne podmienky pre jednotlivé chrámy tak, aby sa racionálne nastavené pravidlá dodržiavali. Dôkazom toho je, že Katolícka cirkev vypracovala v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva a Úradom verejného zdravotníctva tzv. Covid semafor obsahujúci súbor opatrení na bezpečné slávenie bohoslužieb. Rovnako sme presvedčení, že veriaci ich budú zodpovedne rešpektovať.

Slovensko má za posledné mesiace jedny z najdrastickejších opatrení voči bohoslužbám z krajín celej Európy. Myslíme si na základe aktuálnych poznatkov, že v tejto chvíli už nie sú primerané. Naopak, veríme, že znovuotvorenie bohoslužieb väčšiemu počtu veriacich bude mať pozitívny vplyv na zlepšenie zvládania pandémie.   

S pozdravom

[Vaše meno/Vaše jméno]