Za obnovenie verejných bohoslužieb

Petícia pre premiéra Matoviča a vládu SR

 

Za obnovenie verejných bohoslužieb

uzavretá
010.000
  8.897
 
8.897 people have signed.

Za obnovenie verejných bohoslužieb

Na Slovensku sú kostoly stále zavreté. Úplný, dlhodobý a celoplošný zákaz verejných bohoslužieb považujeme za úplne neakceptovateľný. Vzhľadom na súčasné nastavenie Covid automatu a súčasnú pandemickú situáciu sa veriaci občania otvorenia kostolov nedočkajú, hádam, ani na Veľkú noc.

Cirkvi sa správali voči vláde SR ústretovo a nápomocne, rešpektovali nariadenia epidemiológov a snažili sa prispieť k zastaveniu šírenia pandémie. Vláda SR však úplne ignoruje duchovné potreby veriacich občanov.

Podľa Covid automatu, ktorý schválila vláda, a ktorý určuje, čo a kedy sa otvorí, sa slávenie bohoslužieb považuje hromadnú udalosť. Lenže pri verejnom slávení bohoslužieb navyše nejde o uplatnenie si práva verejne sa zhromažďovať, ale o uplatnenie elementárneho ľudského práva na náboženskú slobodu. Viera nie je iba súkromná záležitosť, ale má neoddeliteľný verejný charakter. 

Navyše Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“ (Mt 4,4) Duchovné potreby človeka sú rovnako nevyhnutné ako tie materiálne. Človek má náboženskú dimenziu, ktorá je nemenej dôležitá ako fyzické zdravie. Pápež František tento mesiac zdôraznil, že „dobrá starostlivosť o telo nemôže nikdy nechať bokom starostlivosť o dušu."

Z pohľadu súčasných epidemiologických pravidiel sa zdá, akoby človek bol iba hmota, mäso a kosti, a nič viac. Akoby fyzické zdravie bola najvyššia hodnota v živote človeka a zdravie duše bolo úplne nepodstatné. Voči tomuto sa musíme jasne vymedziť a povedať: záleží aj na duši, aj na tele.

Ľudia dnes žijú v strachu zo smrti, zo straty blízkeho, z nezamestnanosti. Mnohí sa potápajú v depresii a zúfalstve. Počúvame o náraste samovrážd, domácom násilí a závislostí. Denné správy o počte nakazených a zosnulých náladu v spoločnosti iba zhoršujú. Toto je moment totálnej tmy pre mnohých ľudí. Práve viera dokáže priniesť svetlo, nádej a pokoj do života mnohých veriacich.

Verejné slávenie bohoslužieb je pre mnohých neodmysliteľnou súčasťou ich duchovného života, vďaka čomu nachádzajú pokoj, hlbší zmysel života a silu pre konanie dobra.

Svetlo vo tmách svieti. No zdá sa, že vláda na čele s premiérom Matovičom sa rozhodla mnohým vziať toto duchovné svetlo a zostáva tma. No dôsledky sú jasné: nepokoj, apatia, zúfalstvo, neochota prispôsobiť sa, či narušené vzťahy.

Vráťme svetlo do života veriacich.

Podpíšte sa pod výzvu za obnovenie slávenia verejných bohoslužieb.

Viac informácií:

List biskupov premiérovi a členom vlády
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210216030

Prieskum pre Štandard: Biskupi chcú otvoriť kostoly. Čo si o tom myslia ľudia?
https://dennikstandard.sk/34750/437-slovakov-si-mysli-ze-treba-otvorit-kostoly/

Ako veriaci v USA vyhrali bitku o verejné slávenie bohoslužieb
https://dennikstandard.sk/32480/ako-veriaci-v-usa-vyhrali-bitku-o-verejne-slavenie-bohosluzieb/

Anton Ziolkovský: Zákaz verejných bohoslužieb je neprimeraný, dáva zlé svedectvo o náboženskej slobode
https://dennikstandard.sk/30014/zakaz-verejnych-bohosluzieb-je-neprimerany-dava-zle-svedectvo-o-nabozenskej-slobode/

--- 

Splnomocnenie pre zástupcu verejnosti: Podporou petície súčasne udeľujem splnomocnenie zástupcovi verejnosti na zastupovanie verejnosti, ktorým je: Bc. Matúš Hagara, Campaign Manager CitizenGO Slovensko, nar. 23.9.1996

---

Za CitizenGO schválil Matúš Hagara

Zdroj obrázka: https://www.holyart.fr/blog/wp-content/uploads/sites/14/2017/07/Lhostie-...

+ Letter to:

Táto petícia je...

Zatvorená!

Žiadame obnovenie verejných bohoslužieb

Vážený pán premiér Igor Matovič, 
vážení členovia vlády SR,

obraciame sa na Vás so žiadosťou o obnovenie verejného slávenia bohoslužieb. 

Ľudia dnes žijú v strachu zo smrti, zo straty blízkeho, z nezamestnanosti. Počúvame o náraste samovrážd, domácom násilí a závislostí. Denné správy o počte nakazených a zosnulých náladu v spoločnosti iba zhoršujú. Práve viera dokáže aj v tomto náročnom čase priniesť svetlo, nádej a pokoj do života mnohých veriacich.

 „Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“ (Mt 4,4) Duchovné potreby človeka sú rovnako nevyhnutné ako tie materiálne. Človek má náboženskú dimenziu, ktorá je nemenej dôležitá ako fyzické zdravie. Pápež František tento mesiac zdôraznil, že „dobrá starostlivosť o telo nemôže nikdy nechať bokom starostlivosť o dušu."

Cirkvi sa správali voči vláde SR ústretovo a nápomocne, rešpektovali nariadenia epidemiológov a snažili sa prispieť k zastaveniu šírenia pandémie. 

Vláda SR však úplne ignoruje duchovné potreby veriacich občanov.

Úplný, dlhodobý a celoplošný zákaz verejných bohoslužieb považujeme za úplne neakceptovateľný. Vzhľadom na súčasné nastavenie Covid automatu a súčasnú pandemickú situáciu sa veriaci občania otvorenia kostolov nedočkajú, pravdepodobne, ani na Veľkú noc.

Pri verejnom slávení bohoslužieb navyše nejde o uplatnenie si práva verejne sa zhromažďovať, ale o uplatnenie elementárneho ľudského práva na náboženskú slobodu. 

Viera nie je iba súkromná záležitosť, ale má neoddeliteľný verejný charakter. Na Slovensku dochádza k závažnému porušovaniu náboženskej slobody. Toto nemôžeme tolerovať. 

Veriaci sú ochotní znášať v snahe o ochranu verejného zdravia nevyhnutné obmedzenia, no dlhodobý úplný zákaz znamená šliapanie po základných ľudských právach.

Preto Vás žiadame, aby ste umožnili bezpečné slávenie verejných bohoslužieb. 


[Vaše meno/Vaše jméno]

Za obnovenie verejných bohoslužieb

Podpísať petíciu teraz!

010.000
  8.897
 
8.897 people have signed.