Podporme náboženskú slobodu v Sudáne

Podporme vládu pozitívnej zmeny v Sudáne

 

Podporme náboženskú slobodu v Sudáne

Podporme náboženskú slobodu v Sudáne

0200.000
  102.902
 
102.902 podpisov. Dosiahnime spoločne 200.000!

Od roku 1983 v Sudáne platí zákon šaría. Boli ustanovené špeciálne súdy, ktoré majú súdiť nemoslimov, najmä kresťanov. Mnoho občanov bolo prenasledovaných a odsúdených na smrť kvôli viere v Krista.

Ale dnes sa situácia v Sudáne môžu zmeniť k lepšiemu!

Vďaka odvahe ekonómky Abdally Hamdokovej, predsedníčky vlády národnej jednoty, ktorá vzišla z trosiek 30-ročného režimu Omara Hassana al-Bašíra, sa náboženská sloboda a dodržiavanie ľudských práv môžu stať v Sudáne realitou.

Väčšina Sudánčanov tento nový vietor slobody veľmi oceňuje, ale menšina obyvateľstva, ktorú tvoria islamskí tradicionalisti napojení na staré fundamentalistické schémy, sa všemožne snaží tejto zmene zabrániť.

Je potrebné poskytnúť sudánskej vláde konkrétnu podporu, aby vedela, že cesta ochrany základných práv ako je náboženská sloboda nezostane v očiach sveta bez povšimnutia.

Rovnako ako to už urobili vlády Spojených štátov a Izraela, musíme aj my podporiť sudánsku vládu v tomto procese zmien.

Tu sú uvedené významné zmeny, ktoré by nová vláda chcela v Sudáne presadiť:

  • zrušenie islamu ako štátneho náboženstva,
  • zrušenie trestu smrti pre tých, ktorí sa rozhodnú pre náboženskú konverziu a opustia islam, a odstránenie trestného činu odpadlíctva (apostáza) z trestného zákonníka,
  • schválenie dekrétu o náboženskej slobode pre všetkých veriacich a všetky cirkvi pôsobiace v krajine,
  • zákaz manželstva adolescentných dievčat a zákaz rituálnej ženskej obriezky,
  • pridelenie pôdy cirkvám na výstavbu kresťanských chrámov.

Tieto dôležité a odvážne opatrenia prijaté dočasnou radou v krajine ocenili nielen biskupi katolíckej, koptskej a evanjelickej cirkvi, ale aj americká vláda, ktorá sa nedávno rozhodla po 25 rokoch odstrániť Sudán z čierneho zoznam teroristických krajín, v ktorých sa porušuje náboženská sloboda.

V krajine však existuje veľa islamistických skupín spojených so starým režimom, ktoré sa všemožne snažia bojkotovať reformy a ničiť nové ovzdušie slobody pre občanov a kresťanské komunity.

Nedovoľme, aby tlak týchto skupín bránil tejto významnej zmene k lepšiemu!

Podpíšte sa a povzbuďte vládu na ceste k dodržiavaniu ľudských práv, náboženskej slobody a ochrany práv dievčat a žien.

---
Sudán: Už žiadny trest smrti za odpadlíctvo (ORF):
https://religion.orf.at/v3/stories/3004890/

Sudán: Šaría už neriadi zákony krajiny (Open Doors):
https://www.opendoors.ch/news/sudan-die-scharia-regiert-nicht-mehr-die-gesetze-landes

---

Schválil Matúš Hagara


0200.000
  102.902
 
102.902 podpisov. Dosiahnime spoločne 200.000!

Dokončite Váš podpis

Podpísať petíciu teraz!

 
Please enter your email
Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter your country
Please enter your zip code
Prosím, vyberte si z nasledujúcich možností:
Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov

Predsedovi Zvrchovanej rady Sudánu Abdalovi Fattahovi Abdelrahmanovi Burhanovi

My, signatári tejto medzinárodnej petície, chceme vyjadriť solidaritu s činmi sudánskej vlády v oblasti ľudských práv, náboženskej slobody a slobody myslenia.

Sme pevne presvedčení, že sloboda prejavu vo všetkých jeho formách a dodržiavanie ľudských práv sú základnými hodnotami, na ktorých je možné založiť modernú veľkú demokraciu. Sme si istí, že cesta, ktorou vediete svoju krajinu povedie k lepšej budúcnosti všetkých občanov Sudánu.

Vieme, že všetky tieto epochálne zmeny narážajú na vnútorný aj vonkajší odpor, a získavate tým nepriateľov. Chceli sme Vám však dať na vedomie, že z diaľky mnoho ľudí pozoruje Vašu reformnú prácu s ocenením a pozerá sa na Vašu krajinu s obrovským záujmom.

Popri vyjadrení nášho rešpektu voči Vám Vás zároveň žiadame, aby ste pokračovali v ceste modernizácie, ktorá nepochybne zvýši postavenie Sudánu vo svete, čím sa z nej stane ešte viac inšpiratívna krajina pre celý región než je teraz.

Sudán je často uvádzaný na konferenciách a v publikáciách ako príklad novej éry, ktorá začína autonómny rozvoj Afriky v oblasti slobody a dodržiavania základných ľudských práv.

Sme s Vami!

[Vaše meno/Vaše jméno]

Predsedovi Zvrchovanej rady Sudánu Abdalovi Fattahovi Abdelrahmanovi Burhanovi

My, signatári tejto medzinárodnej petície, chceme vyjadriť solidaritu s činmi sudánskej vlády v oblasti ľudských práv, náboženskej slobody a slobody myslenia.

Sme pevne presvedčení, že sloboda prejavu vo všetkých jeho formách a dodržiavanie ľudských práv sú základnými hodnotami, na ktorých je možné založiť modernú veľkú demokraciu. Sme si istí, že cesta, ktorou vediete svoju krajinu povedie k lepšej budúcnosti všetkých občanov Sudánu.

Vieme, že všetky tieto epochálne zmeny narážajú na vnútorný aj vonkajší odpor, a získavate tým nepriateľov. Chceli sme Vám však dať na vedomie, že z diaľky mnoho ľudí pozoruje Vašu reformnú prácu s ocenením a pozerá sa na Vašu krajinu s obrovským záujmom.

Popri vyjadrení nášho rešpektu voči Vám Vás zároveň žiadame, aby ste pokračovali v ceste modernizácie, ktorá nepochybne zvýši postavenie Sudánu vo svete, čím sa z nej stane ešte viac inšpiratívna krajina pre celý región než je teraz.

Sudán je často uvádzaný na konferenciách a v publikáciách ako príklad novej éry, ktorá začína autonómny rozvoj Afriky v oblasti slobody a dodržiavania základných ľudských práv.

Sme s Vami!

[Vaše meno/Vaše jméno]